HERNE - De bewoners en het personeel van wzc Sint-Felix stellen het goed

HERNE - De bewoners en het personeel van wzc Sint-Felix stellen het goed

Bewoners_st_felix1
HERNE - De bewoners en het personeel van wzc Sint-Felix stellen het goed - © Deschuyffeleer
 
Dank
HERNE - De bewoners en het personeel van wzc Sint-Felix stellen het goed - © Deschuyffeleer
 

Niet face to face maar wel via WhatsApp werd algemeen directeur Wouter Van Audenaerde gepolst over hoe ook het woonzorgcentrum Sint-Felix zich bereddert in deze moeilijke coronatijden. Wie woonzorgcentrum zegt denkt meteen en terecht aan een permanente thuisvervangende voorziening voor zorgbehoevende ouderen. Het is een combinatie van wonen, leven, zorg en begeleiding van mensen uit de vierde leeftijd; een combinatie die de laatste dagen vergaand onder druk staat.

Alle hens aan dek
Wouter Van Audenaerde: “Ook hier in Sint-Felix is het sinds 13 maart alle hens aan dek om in de best mogelijke omstandigheden en naar best vermogen aan alle noden zowel vanuit het oogpunt van onze bewoners als van onze medewerkers te voldoen. Onze strijd om het coronavirus buiten onze muren te houden is nu toch al meer dan twee weken geleden begonnen met een heel drastisch en secuur bezoekverbod aan onze residenten, met soms pakkende taferelen tot gevolg. Alleen vrijwilligers die zeer specifieke zorggerelateerde handelingen uitvoeren werden nog toegelaten doch deze zijn intussen gestopt. Onze vrijwilligers hun grootste bekommernis is en blijft HUN residenten maar naast de bezorgdheid om de eigen gezondheid wilden ze onder geen beding een mogelijke bron van besmetting zijn ten aanzien van onze bewoners en medewerkers. Het bezoekverbod ging gepaard met heel emotionele taferelen die kwamen uit de richting van onze bewoners naar hun familie en vrienden toe maar nog meer in de omgekeerde richting. Dit kwam hoofdzakelijk omdat het in de beginperiode heel moeilijk was om de gevaren van het virus in eenvoudige taal uit te leggen en de mystiek enigszins wat te ontsluieren. Al onze bewoners hebben tv op hun kamer en allen kregen een tsunami aan onheilspellende informatie te verwerken die wel heel moeilijk te plaatsen viel”.
Materiaal
“Een tweede pijnpunt was én is de beschikbaarheid van het nodige materiaal, mondmaskers en ander beschermingsmateriaal, voor onze personeelsleden om zo te voorkomen dat ook zij het virus niet aan boord zouden brengen of zouden uitvallen. In afwachting van leveringen van medische mondmaskers heeft de bestuursploeg van de gemeente Herne via haar achterban en personeel dan uitermate haar best gedaan en zich ingezet om vrij vlug aan die behoefte een noodoplossing te bieden. Een doemscenario waarbij ons personeel zou uitvallen blijft onze grote vrees. Onnodig te zeggen dat wij de achterban van de bestuursploeg en alle vrijwilligers dan ook enorm dankbaar zijn want tot nu kunnen wij nog steeds in grote getale op onze medewerkers rekenen”, prijst de algemene directeur zich gelukkig. “De mondmaskers geven, naast de bescherming van de bewoners, de medewerker een gevoel van veiligheid, en dat is nodig in deze moeilijke tijden”.
Comfort-momenten
“Ook de dienst animatie heeft er een extra opdracht bij gekregen. Om onze bewoners in normale omstandigheden te voorzien van de nodige ontspanning en animatie werd er in het verleden vrij frequent een beroep gedaan op vrijwilligers. Nu die hulp is weggevallen en door de lockdown van onze instelling is het onze uitdaging om bewoners aangenaam bezig houden en een virtuele brug te slaan met de voor hen afgesloten buitenwereld. Zo heeft Kathleen Matthijs, de verantwoordelijke voor de animatie, samen met haar collega’s Kimberly en Inge, thans een reeks mogelijkheden zoals WhatsApp, Facetime en Skype aangesproken zodat residenten en het thuisfront niet alleen met elkaar kunnen praten maar dat ze elkaar ook even kunnen zien. In sé ogenschijnlijk een gemakkelijke opdracht, maar het vergt wel enige organisatie. Zo hebben we de wifi moeten voorzien van een versterker en hebben we een schema opgesteld dat aan de thuisblijvers werd meegedeeld. En ook zij moeten op hun pc of smartphone de applicatie downloaden. Zij kunnen dan haast op afspraak contact opnemen met onze residenten die via het zorgpersoneel één voor één naar de zithoek worden gebracht om vandaar uit een waar ‘comfort-moment’ met hun familie te beleven”, aldus nog Wouter Van Audenaerde.
Hier, nu en vandaag
Met in het achterhoofd de recente dramatische toestanden in andere woonzorgcentra voegt directeur Wouter Van Audenaerde er aan toe: “Wij mochten woensdagavond via de brandweer de door de overheid beloofde 1550 mondmaskers ontvangen. Naast de stoffen maskers die werden voorzien via de gemeente en een beperkte eigen voorraad, beschikken wij nu over een stock  mondmaskers die we kunnen aanspreken op het moment dat er zich een besmetting zou voordoen. Op korte termijn hopen wij ook nog een nieuwe levering van mondmaskers en schorten te kunnen bekomen om de corona-strijd te voeren.
Vandaag lezen wij in de media dat men bewoners van woonzorgcentra als prioritair te testen zal beschouwen, ten einde veel sneller uitsluitsel te krijgen of iemand al dan niet besmet is, om zodoende vlug de passende maatregelen te kunnen nemen. Gewone kwaaltjes doen zich ook in deze coronatijd voor en het is voor huisartsen en onze verpleegkundigen niet altijd makkelijk om uitsluitend op basis van symptomen een onderscheid te maken tussen bijvoorbeeld een gewone griep of een COVID-19 besmetting. Enkel als we weten wie effectief is besmet kunnen we gepaste maatregelen treffen. Testen is dus zeker noodzakelijk.

Sinds 18 maart vraagt het Agentschap Zorg en Gezondheid dagelijks cijfers op over onze residenten en medewerkers om zodoende een zicht op het aantal besmettingen in de woonzorgcentra te krijgen. De globale resultaten van deze bevraging zien we de laatste dagen verschijnen in de nationale media.

Serviceflats
Wat betreft de serviceflats zijn ook de nodige afspraken gemaakt met de bewoners. Zij kunnen niet genieten van de integrale zorg en maaltijden vanuit het rusthuis en zijn dus genoodzaakt inkopen te doen in de buurtwinkel. Toch raden wij iedereen daar ook aan om voorzichtig te zijn en contacten met de buitenwereld te beperken”.
Algemeen directeur Wouter Van Audenaerde, mede in naam van directeur bewonerszorg Marc Van Nieuwenhove, spreekt alvast zijn grote appreciatie én dankbaarheid uit ten aanzien van eenieder die zijn/haar steentje bijdraagt om hen door deze moeilijke periode te helpen.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
26 mrt 2020
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 26 jun 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 25 jun 2020

archief