HERNE - Fondatelsite bijna klaar voor volgende fase

HERNE - Fondatelsite bijna klaar voor volgende fase

Fondatel_april_2020__14_
HERNE - Fondatelsite bijna klaar voor volgende fase - © Deschuyffeleer
 
Fondatel_april_2020__1_
HERNE - Fondatelsite bijna klaar voor volgende fase - © Deschuyffeleer
 
Fondatel_april_2020__5_
HERNE - Fondatelsite bijna klaar voor volgende fase - © Deschuyffeleer
 
Fondatel_april_2020__7_
HERNE - Fondatelsite bijna klaar voor volgende fase - © Deschuyffeleer
 
Fondatel_april_2020__10_
HERNE - Fondatelsite bijna klaar voor volgende fase - © Deschuyffeleer
 

De site van de voormalige ijzergieterij Fondatel aan de Lorengstraat maakt zich verder op voor de inplanting van een honderdtal nieuwe woonentiteiten die in diverse vormen kunnen gebouwd worden met inbegrepen een aantal sociale woongelegenheden. Voor de sloopwerken en de bodemsanering is het einde nu in zicht.

Stationsomgeving
Het project werd mogelijk gemaakt door een in 2016 goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Dat plan zette de deur open voor een bestemmingswijziging van de site van industrieel naar residentieel. Het gemeentebestuur van zijn kant zag in het betrekken van de stationsomgeving bij dat plan eveneens een welgekomen opportuniteit. “Die benadering maakt uiteindelijk dan ook een win-win-win toestand uit zowel voor de eigenaars als voor het gemeentebestuur als voor de bevolking” was dan ook de stelling. Zo is thans, mede in haar functie van toekomstig Mobi-punt, voorzien in een felle uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen en in een nieuwe fietsenstalling voor meer dan 100 fietsen.
Gefaseerd
Het RUP voorziet een gefaseerde ontwikkeling van het gebied. De effectieve timing van de ontwikkeling ligt evenwel volledig in de handen van de eigenaars. In een eerste fase met aanvang eind vorig jaar werd door de eigenaars een gespecialiseerde firma aangesteld om de afbraakwerken en de bodemsanering uit te voeren. De sloopwerken dienden te worden uitgevoerd conform een sloopvergunning gebaseerd op een sloopinventaris en een sloopplan. Die inventaris geeft een overzicht van onder meer alle materialen en afvalstoffen die bij de geplande sloop- en ontmantelingswerken van de gebouwen en installaties vrijkwamen en die dienden te worden afgevoerd naar daartoe vergunde sorteerbedrijven.
Voor de bodemsanering werden voorafgaande boringen gedaan door een door OVAM erkend bedrijf. Op basis van analyses werd bepaald waar juist en tot op welke diepte de grond diende te worden afgegraven. Die werken treden thans in een eindfase. De verontreinigde grond wordt na afgraving afgevoerd voor behandeling en/of verwerking.

In een volgende fase wordt het terrein genivelleerd en opgedeeld in percelen. Na die opmetingen komen de wegeniswerken aan de beurt.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
16 apr 2020
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 13 sep 2020
Marc Colpaert | 12 sep 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 01 sep 2020

archief