HERNE - Neen, de deur van wzc St-Felix gaat nog niet open

HERNE - Neen, de deur van wzc St-Felix gaat nog niet open

Wzc_st_felix_herne_17_april_2020__2_
HERNE - Neen, de deur van wzc St-Felix gaat nog niet open - © deschuyffeleer
 
Wzc_st_felix_herne_17_april_2020__4_
HERNE - Neen, de deur van wzc St-Felix gaat nog niet open - © deschuyffeleer
 
Wzc_st_felix_herne_17_april_2020__1_
HERNE - Neen, de deur van wzc St-Felix gaat nog niet open - © deschuyffeleer
 
Wzc_st_felix_herne_17_april_2020__3_
HERNE - Neen, de deur van wzc St-Felix gaat nog niet open - © deschuyffeleer
 
Wzc_st_felix_herne_17_april_2020__5_
HERNE - Neen, de deur van wzc St-Felix gaat nog niet open - © deschuyffeleer
 

Al van bij het begin van de coronacrisis is het ook in het woonzorgcentrum Sint-Felix alle hens aan dek om in de best mogelijke omstandigheden en naar best vermogen aan alle noden en verwachtingen van zowel de residenten als de medewerkers te voldoen. De beslissingen die voortvloeien uit de Nationale Veiligheidsraad van woensdag werden evenwel ook in St-Felix onthaald met veel scepsis, vragen en zelfs onbegrip. Zowel de directie als het personeel als de bewoners zelf zagen de zware inspanningen, die ze allen samen de jongste weken hebben geleverd om het rusthuis coronavrij te houden, door de nieuw vooropgestelde regeling smelten als sneeuw voor de zon. Ook de koepelorganisatie Zorgnet-Icuro vindt de beslissing om toch bezoeken in de rusthuizen, weliswaar onder bepaalde voorwaarden, toe te laten zeker geen goede beslissing: “Dit zal de meest kwetsbaren nog kwetsbaarder maken”.

Uit de laatste persmededelingen is nu gebleken dat de Vlaamse regering die nieuwe regels voor bezoek in woonzorgcentra alsnog niet zou laten toepassen “Bezoek is niet mogelijk. En dat blijft zo. Wij passen die regels nu niet aan. Hoe moeilijk dat ook is voor de mensen die er verblijven en hun familie”, zo melden zowel minister van Volksgezondheid Wouter Beke als minister-president Jan Jambon.
Zware strijd
Waarnemend directeur Marc Van Nieuwenhove: “Onze strijd om het coronavirus buiten onze muren te houden is nu toch al meer dan een maand geleden begonnen met een heel drastisch en secuur bezoekverbod aan onze residenten. Met soms pakkende taferelen tot gevolg. Het instellen van het bezoekverbod ging immers – zeker in de beginperiode – gepaard met heel emotionele taferelen zowel uit de richting van onze bewoners naar hun familie en vrienden toe als, en doorgaans nog veel heftiger, vanuit de omgekeerde richting. Onze goede zorgen, een aangepast animatieprogramma en een goede communicatie met de buitenwereld via alle mogelijke moderne kanalen hebben er evenwel toe geleid dat onze residenten het best goed stellen en dat ze zich hebben kunnen verzoenen met de bijzondere toestand. Ook bij hen is het volkomen doorgedrongen dat dit de enige manier is om veel erger te voorkomen.
Naast onze deuren moeten gesloten houden hebben we in dezelfde periode ook moeten afrekenen met de problematiek van de mondmaskers en het nodige veiligheidsmateriaal. Ook die periode zijn we tot nu goed doorgekomen dankzij de inspanningen, de toewijding en de werklust van ons gedreven personeel. Indien we dit alles nog, al was het maar tot 3 mei, zouden mogen aanhouden dan zou dat een enorme opluchting en stimulans betekenen. Een gecontroleerd bezoek zou hoe dan ook organisatorisch een haast onbegonnen zaak geweest zijn. Hopelijk zegeviert het gezond verstand. Terzake is het nu wel nog uitkijken op de resultaten van het overleg in de schoot van het Overlegcomité van de verschillende regeringen in ons land.
Een rode loper
“Met in het achterhoofd de dramatische toestanden in andere woonzorgcentra en de kwetsende betiteling van 'rusthuizen zijn sterfhuizen' was het dan ook voor ons allen een kaakslag te moeten aanhoren dat wij de lockdown in zekere zin zouden moeten opheffen niettegenstaande er de afgelopen weken en dagen in steeds meer woonzorgcentra besmettingshaarden zijn ontstaan. Via de nieuwe regelgeving zouden we voor het virus als het ware de rode loper gaan uitrollen. Dat stemt ons uitermate triest. Het is nu uitkijken of deze explosieve nieuwe regelgeving gaat gehandhaafd worden of toch via de druk uit de sector bakzeil zal moeten halen. Wij prijzen ons in St-Felix bijzonder gelukkig dat thans nog alle personeelsleden aan het werk kunnen blijven en dat er ook onder de bewoners nog geen covid-19-symptomen werden vastgesteld.
Wachten op testen
Vrij recent kregen we vanuit Agentschap Zorg en Gezondheid  het bericht dat testen ook voor ons op de agenda staan maar er is ons nog niet meegedeeld wanneer precies. De volgende vier weken wordt gerekend op 120.000 tests in Vlaanderen. Die worden stelselmatig, dag per dag, ter beschikking gesteld. Het blijft de bedoeling dat er in alle zorgsectoren en overal getest wordt. Maar er dienen wel prioriteiten gesteld en er dient daarbij uitgemaakt wie aan de beurt komt. De Taskforce COVID-19 Zorg heeft daarom een strategie bepaald om te selecteren welke voorzieningen in welke volgorde deze beschikbare testkits geleverd krijgen en voor welke doelgroepen. De woonzorgcentra zijn daarbij een eerste prioriteit, samen met de revalidatiesector, psychiatrische verzorgingstehuizen en voorzieningen met kwetsbare personen met een handicap”.
Ook aan St-Felix vraagt het Agentschap Zorg en Gezondheid dagelijks cijfers op over onze residenten en medewerkers om zodoende een zicht op het aantal besmettingen in de woonzorgcentra te krijgen. “Tot dusver zijn we maar al te gelukkig dat wij geen negatieve berichtgeving moeten melden”.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
17 apr 2020
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 13 sep 2020
Marc Colpaert | 12 sep 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 01 sep 2020

archief