HERNE – Gemeente- en raad voor maatschappelijk welzijn uitzonderlijk via videoconferencing

HERNE – Gemeente- en raad voor maatschappelijk welzijn uitzonderlijk via videoconferencing

Raad_via_videoconferencing
HERNE – Gemeente- en raad voor maatschappelijk welzijn uitzonderlijk via videoconferencing - Archieffoto januari 2019 - © Deschuyffeleer
 
Ook voor de gemeentelijke besturen leiden coronatijden tot aanpassingen. Zo worden gemeenteraden en aanverwante raden in hun klassieke vormgeving thans afgeraden, zo niet, rekening houdend met de sociale afstandsregels, onmogelijk gemaakt. Ook Herne volgt hierbij de instructies van de Vlaamse minister voor binnenlands bestuur: “Gemeenteraden kunnen doorgaan, maar de federale richtlijnen rond hygiëne en voldoende afstand houden moeten absoluut gerespecteerd worden. Er kan besloten worden om de gemeenteraad uit te stellen, publiek niet toe te laten of een andere locatie te kiezen. Sowieso roep ik op om enkel te vergaderen wanneer dit echt nodig is en zoveel mogelijk virtueel te organiseren. Dat geldt niet enkel voor de gemeenteraden maar ook voor de colleges, de politieraden en het bijzonder comité van de sociale dienst”.
 
Virtueel
 
Burgemeester Kris Poelaert: “In Herne hebben we thans ook de kaart getrokken van de virtuele weg om in de vorm van viedeoconferencing zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn digitaal en met iedereen ‘van in zijn kot’ te laten plaatsvinden. Bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad begin vorig jaar hebben wij de financiële inspanning gedaan om alle raadsleden te voorzien van een budget om hun ict-apparatuur ofwel te updaten ofwel te vernieuwen zodat de doorstroming van informatie van en naar de leden en ook onderling de leden probleemloos zou kunnen verlopen. Daar zijn we thans dan ook heel blij mee.
 
Deze manier van werken is uiteraard een noodoplossing en kan naar evidentie niet aangehouden blijven. Vooraf aan de virtuele vergadering werden alle gemeenteraadsleden aan de hand van een leidraad gebriefd nopens de manier van werken. Ook kregen zij duiding nopens de te gebruiken electronische platformen. De zittingen van de digitale gemeente- en OCMW-raad zijn enkel live online te volgen door de leden van het college en de andere raadsleden, de algemeen directeur en door een ict-medewerker.
 
In deze raden behandelen we zo alle punten die ook bij een gewone raadszitting zouden aan bod komen. Alle raadsleden worden zoals vóór het coronatijdperk ruimschoots op voorrand bevoorraad met alle nodige documenten en bijkomende gegevens. Debatteren is tijdens de digitale zitting wel mogelijk maar moet inhoudelijk constructief te zijn. Ook hier dient het gezond verstand te primeren. Is er een agendapunt dat nadere gedachtewisseling vergt of zijn er items die een geheime stemming claimen dan zullen die agendapunten verdaagd worden. De voorzitter overloopt elk agendapunt maar leest enkel de titel van het agendapunt. Hij vraagt om de punten unaniem goed te keuren. Wie de stemming voor een welbepaald punt vraagt dient dit te melden via de chatfunctie. Nadat alle agendapunten zijn behandeld vraagt de voorzitter nog of er nog mondelinge vragen zijn die dan eveneens via de chatfunctie kunnen beantwoord worden”.
 
Agenda
 
Zo kregen de raadsleden voor de gemeente- en OCMW-raad nu woensdagavond 27 agendapunten voorgeschoteld. De meest belangrijke agendapunten van de gemeenteraad waren het verlenen van een delegatie van de bevoegdheid om onder meer de personeelsformatie, het organogram en de reglementen rond personeelsaangelegenheden vast te stellen aan het college, het goedkeuren van het kerkenbeleidsplan, het oprichten van de projectvereniging Jeugdregio Pajottenland, het goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst 'Pajotse toerismepunten' via een nieuwe Leader projectaanvraag en het verderzetten van de samenwerking met Haviland voor het onderhoud van de gemeentewegen.
 
Ook de raad voor maatschappelijk welzijn verleende éénzelfde delegatie als de gemeenteraad aan het vast bureau van de bevoegdheid om onder meer de personeelsformatie, het organogram en de reglementen rond personeelsaangelegenheden vast te stellen.

“Op een paar kleine technische problemen na is de videoconference vlot kunnen verlopen. Bij afsluiting was iedereen vrij tevreden maar vond het evenwel ver van de ideale manier om debat te voeren”, aldus ook nog schepen Lieven Snoeks.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
23 apr 2020
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 13 sep 2020
Marc Colpaert | 12 sep 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 01 sep 2020

archief