HERNE - Overstromingsgevaar van de Mark in het centrum wordt een halt toegeroepen

HERNE - Overstromingsgevaar van de Mark in het centrum wordt een halt toegeroepen

1
HERNE - Overstromingsgevaar van de Mark in het centrum wordt een halt toegeroepen - © Deschuyffeleer
 
Werken_vmm
HERNE - Overstromingsgevaar van de Mark in het centrum wordt een halt toegeroepen - © Deschuyffeleer
 
Dsc08436
HERNE - Overstromingsgevaar van de Mark in het centrum wordt een halt toegeroepen - © Deschuyffeleer
 
X
HERNE - Overstromingsgevaar van de Mark in het centrum wordt een halt toegeroepen - © Deschuyffeleer
 
Z
© Deschuyffeleer
 

Na het vereiste studiewerk en het noodzakelijk overleg worden nu ook concrete stappen ondernomen om het overstromingsgevaar van de Mark in het centrum een halt toe te roepen. Zo diende de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) eind 2017 bij het gemeentebestuur een stedenbouwkundige aanvraag in voor het uitvoeren van de broodnodige aanpassingswerken. Die werken zijn thans aan de gang en worden uitgevoerd door aannemer Heyrman-De Roeck uit Beveren.

Een totaalaanpak van de wateroverlast
Burgemeester Kris Poelaert : “De zware overstromingen en wateroverlast in het centrum van 2010, 2011 en 2016 waarbij de Mark telkens uit zijn oevers trad deed de VMM toen op uitdrukkelijk verzoek van ook het gemeentebestuur van Herne besluiten een totaalaanpak van de wateroverlast uit te werken. Voor Herne zijn dat onder meer het uitbreiden van de reeds bestaande gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG) in Sint-Pieters-Kapelle, de aanleg van een bijkomende GOG opwaarts de spoorweg en de Lo-molen en het uitbouwen van een lokale bescherming door indijking van de Stationsstraat. Overigens heeft een eerste reeks maatregelen waaronder het deskundig gebruik van de GOG’s intussen al enkele keren het ergste kunnen voorkomen”.
Ambitieuze werken
De geplande werken in Herne-centrum behelzen lokale beschermingswerken met aanleg van beschermingsdijken, dijkgrachten, doorsteken met terugslagkleppen, kopmuren, plaatselijk verleggen van de Mark, aanleg van winterbedden en oeververstevigingen, aanleg van een damwand, keermuren en waterkeringen met schotbalken, plaatselijk uitvlakken van de weg, afkoppelen van straatkolken op baangrachten en aanleg van een greppelbak.
In de Stationsstraat gaat het om de bescherming van een vijftiental woningen. Daarbij gaat het eerst om de afkoppeling van de riolering voor hemelwater die bij het opzwellen van de Mark er voor zorgt dat die huizen onder water komen te staan. Die riolering wordt dan gekanaliseerd in een ruime open gracht die het tracé van de huidige Markbedding volgt en die wordt voorzien van een terugslagklep. Vervolgens wordt de bedding van de Mark een vijftiental meter verschoven zodat ruimte ontstaat tussen het riviertje en de huizen. Die ruimte wordt dan opgehoogd met aarde zodat een dijk bescherming kan bieden.
Omdat de naburige horecazaak De Castel thans wegens de coronamaatregelen nog niet de grote massa klanten kan en mag ontvangen heeft de aannemer overigens beslist de oevers van de Mark die palen aan de parking van die zaak nu al te ontdoen van de overtollige beplanting. Zodoende kan later de hinder gereduceerd worden tot een minimum.
En als alles vlot verloopt naar planning zouden de waterbouwwerken tegen het najaar moeten voltooid zijn.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
12 jun 2020
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 18 okt 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 15 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 03 okt 2020

archief