HERNE – Een duurzame zomerse SDG-uitdaging voor de gemeenteraadsleden

HERNE – Een duurzame zomerse SDG-uitdaging voor de gemeenteraadsleden

Sdg_s_frank_nevens
HERNE – Een duurzame zomerse SDG-uitdaging voor de gemeenteraadsleden - © Deschuyffeleer
 

Tijdens de juni-zitting van de gemeenteraad friste raadslid Frank Nevens het engagement van zijn collega's rond de 17 duurzame strategische ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, kort SDG's) van de Verenigde Naties op. Herne telt precies 17 gemeenteraadsleden en bij het begin van de huidige legislatuur hadden die 17 raadsleden zich immers, op zijn aangeven overigens, bereid verklaard ieder één van die universele doelstellingen op lokaal vlak te adopteren en te behartigen. Om dat opzet mee verder te dynamiseren en uit te diepen had de gemeente bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten in het voorjaar, intussen met een financieel gunstig gevolg, een project ingediend om die globale doelstellingen nog beter naar het lokaal vlak te kunnen overbrengen en de bevolking ervoor te kunnen sensibiliseren.

Herne werd daarbij één van de drie laureaten en ontving daartoe een tegemoetkoming van om en bij de 7.000€ waar de gemeente dan nog eens 2.000€ dient bij te passen. In dat kader richtte Frank Nevens dan ook een oproep tot zijn collega's om ieder in zijn domein een soort meter/peter aan te trekken om de promotie voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen ook daadwerkelijk verder te kunnen verspreiden, en samen met zoveel mogelijk anderen te vertalen in concrete acties. De meters/peters zouden dan immers op hun beurt ieder progressief nieuwe promotoren kunnen aantrekken.
 
Een SDGemeenteRaad
 
Frank Nevens: “Met dit project willen wij nu graag een soort SDGemeenteRaad '17 in het Kwadrant' gestalte geven. Elk raadslid dient immers een mede-peter/meter te zoeken: een inwoner, een bedrijf, een vereniging, een wetenschapper,...   die of dat mee wil werken om de specifieke SDG handen en voeten te geven. Dat kan door nog meer mensen en organisaties te betrekken en onder meer door ook aansluiting te zoeken bij de doelstellingen van het gemeentelijk meerjarenplan waarvan de acties ook gelinkt zijn aan de SDG's. De beoogde participatieve aanpak sluit ook aan bij en geeft aanvulling aan de lokale dynamiek van hervorming van de 'klassieke' adviesraden naar een meer flexibele invulling en van het activeren van aanwezige competenties, talenten en expertises in de gemeente”.
 
Een voorbeeld
 
De VVSG, die tijdens de week van 18 tot 25 september onder meer met de steun van de Vlaamse overheid de Week van de Duurzame Gemeente opzet met als slagzin 'Lokale Helden voor Globale Doelen', was alleszins bijzonder lovend over het Herns project dat als een voorbeeld met een duidelijke participatieve inbreng werd bestempeld: “Onze vereniging wil met onze actie en met deze ondersteuning de SDG's nog meer naar het gemeentelijk niveau vertaald zien. Wij geloven dat jullie project een lokale SDG-dynamiek op gang kan brengen en ook ver buiten de gemeentegrenzen andere lokale besturen kan inspireren”.
 
Uitkijken naar de oogst
 
“De SDG-zomeruitdaging voor de raadsleden bestaat er nu dus eigenlijk in elk voor zijn eigen SDG een bijkomende meter/peter aan te trekken. Elk duo, dat overigens intussen bij voorkeur ook al mag uitgegroeid zijn tot een trio of een kwartet, wordt daarbij dan aangespoord ook al na te denken over een concrete actie die past in het concrete kader van hun specifieke SDG. In het begin van het najaar zullen wij zo ook al eens kunnen overlopen wat de oogst dan al is”, blikt een nieuwsgierige Frank Nevens alvast al in de nabije toekomst. Een eerste impressie op de volgende gemeenteraad van 16 september. 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
29 aug 2020
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 13 sep 2020
Marc Colpaert | 12 sep 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 01 sep 2020

archief