HERNE – Gemeentelijke basisschool De Regenboog gaat terug naar de toekomst

HERNE – Gemeentelijke basisschool De Regenboog gaat terug naar de toekomst

De_regenboog___6_
HERNE – Gemeentelijke basisschool De Regenboog gaat terug in de toekomst - © Deschuyffeleer
 
De_regenboog___1_
HERNE – Gemeentelijke basisschool De Regenboog gaat terug in de toekomst - © Deschuyffeleer
 
De_regenboog___2_
HERNE – Gemeentelijke basisschool De Regenboog gaat terug in de toekomst - © Deschuyffeleer
 
De_regenboog___3_
HERNE – Gemeentelijke basisschool De Regenboog gaat terug in de toekomst - © Deschuyffeleer
 
De_regenboog___4_
HERNE – Gemeentelijke basisschool De Regenboog gaat terug in de toekomst - © Deschuyffeleer
 
De_regenboog___5_
HERNE – Gemeentelijke basisschool De Regenboog gaat terug in de toekomst - © Deschuyffeleer
 

Ook in de gemeentelijke basisschool De Regenboog in Herfelingen is het terug alle hens aan dek om van het schooljaar 2020-2021 het allerbeste te maken. Samen met de 166 schoolgangers zijn directeur Christoph Segers en zijn team alvast van plan om, niettegenstaande de coronamaatregelen, van het nieuw schooljaar een onvergetelijk en bijzonder jaar te maken. 

“Wij zijn allemaal blij dat we opnieuw naar school kunnen”, is ook op de speelplaats in Herfelingen de samenvatting van de gesprekken na meerdere maanden vakantie en dit zowel onder de leerlingen als onder de leerkrachten. Ze willen elkaar terugzien ‘in het echt’: in de klas, op de speelplaats, onder vrienden en collega’s maar toch hoort bij die blijheid een aantal ‘wat als ...?’.
Directeur Christoph: “Voor de zomer hebben we allen samen erg hard gewerkt om onze kinderen zo goed mogelijk te begeleiden en doorheen een heel moeilijke periode te loodsen. Wij blijven ook in de toekomst bereid om met minstens evenveel inzet en werklust diezelfde weg in te slaan. We hopen het beste, maar weten amper wat het nieuwe schooljaar ons zal brengen. Grote voorzichtigheid blijft dan ook geboden”.
Nieuwbouw
Heel kortelings dienen zich in De Regenboog werkzaamheden aan. Vanuit het gemeentebestuur wordt eerlang werk gemaakt van de vervanging van de bestaande klascontainers door een duurzame oplossing. “Tot grote voldoening én van de leerkrachten én van de leerlingen is het levenseinde van de klascontainertoestanden in zicht. Met eigen middelen gaat het gemeentebestuur de infrastructuur van onze school uitbreiden. In een eerste fase krijgen wij er twee klaslokalen bij die van dienst zullen zijn voor het 3de en het 4de leerjaar. Het wordt een constructie die zal uitgeven op de speelplaats zonder er evenwel ruimte van in te palmen”, geeft de directeur aan.
'Terug naar de Toekomst' als jaarthema
“Het jaarthema van 2019 'Neem je/de tijd' kon door de gekende bijzondere omstandigheden niet volledig worden afgewerkt. Dit is dan ook de reden om het alsnog eveneens in het huidig jaarthema een bijzondere plaats te geven. Ook met ‘Terug naar de toekomst’ is het de Regenboog immers te doen om onze schoolpopulatie een klare kijk te bezorgen op de samenhang tussen verleden, heden en toekomst. Net zoals in de bekende film 'Back to the Future' staat ook in dit jaarthema het thema 'tijdreizen' centraal. Hierbij trekt De Regenboog de kaart van het computationeel denken. We maken van onze leerlingen geen informatici. Leren programmeren is niet het doel. Wel probleemoplossend denken met behulp van ICT. Met die innoverende insteek behoort De Regenboog beslist tot de pioniers die oog hebben voor vaardigheden die leerlingen nodig hebben om succesvol aan de maatschappij van de toekomst te kunnen deelnemen”, aldus nog de directeur.
De Regenboog in cijfers

1
School

 
De Regenboog Herfelingen (Officieel gesubsidieerd onderwijs)
2
Directie
Christoph Segers (sinds 2014)
3
Contact
http://www.gbsherfelingen.be
4
Aantal leerlingen sept 2020
166 (56 + 110)
5
Aantal leerlingen sept 2019
168 (48 + 120)
6
Aantal leerkrachten 2020
15
 
Jaarthema
Terug in de toekomst

Opnieuw naar school in coronatijden
De start van het nieuwe schooljaar ziet er alleszins anders uit dan de vorige jaren. Concreet wordt scholen nu aangeraden ramen en klasdeuren wijd open te zetten of op zijn minst de klasdeur op een kier open te laten staan. Zo zijn lokalen nooit hermetisch afgesloten wanneer er leerlingen aanwezig zijn. Daarnaast wordt ook een CO2-meter aanbevolen. Veel aandacht blijft uiteraard ook gaan naar het geregeld wassen van de handen en het behouden van een veilige afstand. Thans wordt ook het belang onderstreept van het dragen van mondmaskers en het ventileren en het verluchten van de klaslokalen. De meeste scholen beschikken evenwel niet over een ventilatiesysteem en dus wordt het lesgeven in lokalen met de ramen open straks het nieuwe normaal.
Iedere basisschool kreeg een plan met maatregelen per pandemieniveau. Het plan wil in elk scenario het recht op leren maximaal garanderen zonder de veiligheid van het kind uit het oog te verliezen..
Het plan hanteert 4 mogelijke pandemieniveaus of -fasen en per pandemieniveau gelden er veiligheidsmaatregelen. Deze vier niveaus gaan van groen naar rood over geel en oranje. Alle scholen in Herne starten in pandemiefase geel. De school kan evenwel bijkomende maatregelen nemen op basis van een risicoanalyse. In de scholen in Herne is dit tot dusver evenwel niet aan de orde.
In de klassen van het basisonderwijs moeten de leerlingen, ook al zijn ze 12, geen mondmasker dragen. Het personeel draagt wel een mondmasker als de afstand niet gegarandeerd kan worden. Dit is niet geldig in het kleuteronderwijs. Ouders dragen een mondmasker bij het brengen en het afhalen van hun kinderen en wanneer ze de school betreden.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
01 sep 2020
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 13 sep 2020
Marc Colpaert | 12 sep 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 01 sep 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 30 aug 2020

archief