HERNE - Week van de Duurzame Gemeente gestart met het hijsen van de SDG-vlag

HERNE - Week van de Duurzame Gemeente gestart met het hijsen van de SDG-vlag

Dsc09275__1024x563_
HERNE - Week van de Duurzame Gemeente gestart met het hijsen van de SDG-vlag - Raadslid Frank Nevens en burgemeester Kris Poelaert - © Deschuyffeleer
 
Sdg1
HERNE - Week van de Duurzame Gemeente - Gemeenteraadsleden Herne - © Deschuyffeleer
 

Tot vrijdag 25 september 2020 wordt de vijfde verjaardag gevierd van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. In dat kader organiseert de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw) dan ook, overigens met de steun van de Vlaamse overheid, de federale Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp en de Europese Commissie en Platforma, de ‘Week van de Duurzame Gemeente’ met als blikvanger een  campagne om de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of  SDG’s) breder bekend te maken en lokale besturen ankers aan te reiken voor een duurzaam lokaal beleid op lange termijn. Bij de start van de campagne werd de SDG-vlag dan ook trots aan het gemeentehuis gehesen. Herne is immers één van de 92 Vlaamse gemeenten die actief mee campagne voert. In het Pajottenland dan weer is het overigens enkel nog buurgemeente Gooik die eveneens aan de actie deelneemt.

Fundamentele hoekstenen
De SDG’s vertalen 17 fundamentele hoekstenen die er moeten voor zorgen dat onze planeet tegen 2030 het beter stelt zowel op sociaal, economisch als ecologisch vlak. De slagzin 2020 luidt 'Lokale Helden voor Globale Doelen'
SDG 1: Geen armoede - Beëindig armoede overal en in al haar vormen
SDG 2: Geen honger - Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn - Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs - Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen
SDG 5: Gendergelijkheid - Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes
SDG 6: Schoon water en sanitair - Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitair voor iedereen
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie - Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen
SDG 8: Eerlijk werk en economische groei - Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur - Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie
SDG 10: Ongelijkheid verminderen - Dring ongelijkheid in en tussen landen terug
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen - Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie - Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen
SDG 13: Klimaatactie - Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden
SDG 14: Leven in het water - Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en maritieme hulpbronnen
SDG 15: Leven op het land - Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten - Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen
SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken - Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling
 
Verder dynamiseren en uitdiepen
 
Het was dan ook tijdens de juni-zitting van de gemeenteraad dat raadslid Frank Nevens het engagement van zijn collega's rond de 17 duurzame strategische ontwikkelingsdoelstellingen opfriste. Herne telt immers precies 17 gemeenteraadsleden en bij het begin van de huidige legislatuur hadden die 17 raadsleden zich immers, op zijn aangeven overigens, bereid verklaard ieder één van die universele doelstellingen op lokaal vlak te adopteren en te behartigen. Om dat opzet mee verder te dynamiseren en uit te diepen had de gemeente bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten in het voorjaar, intussen met een financieel gunstig gevolg, een project ingediend om die globale doelstellingen nog beter naar het lokaal vlak te kunnen overbrengen en de bevolking ervoor te kunnen sensibiliseren.
 
Laureaat
 
Herne werd daarbij één van de drie laureaten en ontving daartoe een tegemoetkoming van om en bij de 7.000€ waar de gemeente dan nog eens 2.000€ dient bij te passen. In dat kader richtte Frank Nevens dan ook in juni een oproep tot zijn collega's om ieder in zijn domein een soort meter/peter aan te trekken om de promotie voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen ook daadwerkelijk verder te kunnen verspreiden en samen, overigens met zoveel mogelijk anderen, te vertalen in concrete acties. Die meters/peters zouden dan immers op hun beurt ieder progressief nieuwe promotoren kunnen aantrekken.
SDGemeenteRaad ’17 in het Kwadrant
Frank Nevens: “Met dit project willen wij nu graag een soort SDGemeenteRaad '17 in het Kwadrant' gestalte geven. Elk raadslid dient immers een mede-peter/meter te zoeken: een inwoner, een bedrijf, een vereniging, een wetenschapper,...   die of dat mee wil werken om de specifieke SDG handen en voeten te geven. Dat kan door nog meer mensen en organisaties te betrekken en onder meer door ook aansluiting te zoeken bij de doelstellingen van het gemeentelijk meerjarenplan waarvan de acties ook gelinkt zijn aan de SDG's. De beoogde participatieve aanpak sluit ook aan bij en geeft aanvulling aan de lokale dynamiek van hervorming van de 'klassieke' adviesraden naar een meer flexibele invulling en van het activeren van aanwezige competenties, talenten en expertises in de gemeente”.
Waarom Herne meedoet en wat zijn duurzame helden beogen is te lezen via de link: https://www.duurzamegemeente.be/gemeente/herne-2020
Wie interesse betoont in een bijdrage die de realisatie van de doelstellingen van één of meerdere SDG’s in de gemeente mee kan bevorderen kan contact opnemen via het mailadres sdg@herne.be.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
21 sep 2020
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 18 okt 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 15 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 03 okt 2020

archief