HERNE – Eerste fase van totaalaanpak van de wateroverlast opent bijkomende perspectieven

HERNE – Eerste fase van totaalaanpak van de wateroverlast opent bijkomende perspectieven

Werken_vmm_herne_centrum__2_
HERNE – Eerste fase van totaalaanpak van de wateroverlast opent bijkomende perspectieven - Burgemeester Kris Poelaert en eerste schepen Lieven Snoeks - © Deschuyffeleer
 
Werken_vmm_herne_centrum__1_
HERNE – Eerste fase van totaalaanpak van de wateroverlast opent bijkomende perspectieven - Burgemeester Kris Poelaert en eerste schepen Lieven Snoeks - © Deschuyffeleer
 

In het centrum in de omgeving van de Stationsstraat/Rendries wordt momenteel de laatste hand gelegd aan het indijken van de Mark die de voorbije jaren geregeld voor wateroverlast zorgde bij de buurtbewoners. Eens die werken achter de rug ziet het gemeentebestuur nu ook welgekomen mogelijkheden om in die buurt op termijn ook nog een bos aan te leggen evenals het inrichten van een overstroombare strook speel- en recreatienatuur.

Burgemeester Kris Poelaert : “De eerste fase die deel uitmaakt van een totaalproject van de waterbeheersingswerken voor het voorkomen van overstromingen en wateroverlast  in het centrum nadert thans het eindpunt. Nu dient ook nog de uitbreiding van het contingent overstromingsgebieden met één in Sint-Pieters-Kapelle en een tweede opwaarts de spoorweg en de Lo-molen aan de beurt te komen”. Als alles verloopt naar planning zien het gemeentebestuur en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) het realiseren van die twee overige deelprojecten alleszins ook nog ruimschoots binnen de huidige legislatuur zijn beslag krijgen.

Totaalaanpak

Het was in 2017 dat de VMM mede en vooral op uitdrukkelijk verzoek van het gemeentebestuur besloot, naast aanpassingswerken in Galmaarden, ook een totaalaanpak van de wateroverlast in het centrum van Herne uit te werken. Dat hield dan onder meer het uitbreiden van de reeds bestaande gecontroleerde overstromingsgebieden en het uitbouwen van een lokale bescherming door indijking van de Stationsstraat in. Die werken zijn thans zo goed als voltooid en behelsden het aanleggen van beschermingsdijken, dijkgrachten, doorsteken met terugslagkleppen, kopmuren, het plaatselijk verleggen van de Mark, de aanleg van winterbedden en oeververstevigingen, de aanleg van een damwand, keermuren en waterkeringen met schotbalken, het plaatselijk uitvlakken van de weg, het afkoppelen van straatkolken op baangrachten en de aanleg van een greppelbak. In de Stationsstraat gaat het in totaal om de bescherming van een vijftiental woningen.

Meer natuur en toegankelijk groen

De werken in het centrum hebben thans ook tot gevolg de nieuwe oeverzone van de Mark aldaar, naast haar functie van gecontroleerd overstromingsgebied, ook nog een bijkomende functie te kunnen toebedelen waar mens en natuur dan beter kunnen van worden. Voor natuurontwikkeling en publiek toegankelijk groen wil het gemeentebestuur er dan ook  percelen op een verantwoorde manier ontsluiten en beleefbaar maken. Daartoe diende de gemeente onder de noemer ‘natuurinrichtingsproject’ alvast een subsidiedossier in. Dat project bestaat enerzijds uit het aankopen van grond voor bosuitbreiding en anderzijds uit het inrichten van overstroombare speel- en recreatienatuur in het valleilandschap van de Mark.

Binnen de gemeente is een werkgroep rond klimaat actief op zoek naar ruimte voor klimaatadaptatie door bebossing. Voor meer bos en voor het realiseren van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) keurden de raadsleden tijdens de jongste gemeenteraad dan ook de aankoop goed van een perceel in de buurt Edingsesteenweg/Grotestraat. Die aankoop komt ruimschoots tegemoet aan de doelstelling om extra publiek toegankelijk groen te realiseren.

“Daarnaast is er binnen de bevolking een grote vraag naar meer natuurlijke recreatie- en speelruimte. De oevers van de Mark met de aanpalende gronden bieden dan ook een opportuniteit om die doelstellingen te verwezenlijken. De voorgestelde inrichting van het overstromingsgebied verdicht de natuurwaarde van het valleilandschap tot één geheel. Ook landschappelijk wordt de noordelijke met de zuidelijke vallei verbonden en in dezelfde zin zal ook werk worden gemaakt van de uitbreiding van de wandelparcours in de gemeente. Met de VMM zijn zelfs afspraken in de maak die het moeten mogelijk maken om het nieuwe wandelpad stroomopwaarts te laten aansluiten op het reeds bestaande Markpad dat deel uitmaakt van het wandelnetwerk Pajottenland”, aldus nog de burgemeester. 

Heel belangrijk is ook dat de volgende fases, waarbij de opvangcapaciteit van het huidige overstromingsgebied verdrievoudigt zal worden, snel volgen op deze werken.  De indijking heeft vooral zijn directe impact op de bescherming van de woningen in het centrum maar zullen het waterpeil niet doen zakken.

Ook hier zet het bestuur druk op de ketel en heeft er goed oog in. Het bestaande GOG heeft zijn nut al meer dan bewezen.  Het voorbereidend studiewerk is aan de gang en de uitvoering is voorzien in 2022.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
01 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 26 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 18 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 15 okt 2020

archief