HERNE – Adviesplatform Omgeving verwelkomt graag meer inwoners in zijn werkgroepen

C21

HERNE – Adviesplatform Omgeving verwelkomt graag meer inwoners in zijn werkgroepen

Werkgroepen_adviesplatform_omgeving
HERNE – Adviesplatform Omgeving verwelkomt graag meer inwoners in zijn werkgroepen - © Deschuyffeleer
 

Het dagelijks bestuur van het burgeradviesplatform Omgeving met voorzitter William De Ridder is overgegaan tot het installeren van vier werkgroepen. Om de vanuit het gemeentebestuur uitgedragen burgerparticipatie nog breder in de lagen van de bevolking te kunnen uitsmeren verwelkomt het platform nu maar al te graag ook nog alle inwoners, die zich eveneens betrokken voelen bij het uitwerken van één of meerdere van de vier opgezette thema's. Verkeersveiligheid, verledding, invulling van het natuurgebied aan de Rendries in het centrum en herbestemming van biomassa zijn daarbij de onderwerpen waarmee iedere werkgroep nu daadwerkelijk aan de slag kan en waarvoor de uitnodiging geldt.

Verkeer en verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid in de gemeente is ongetwijfeld één van de belangrijkste en meest complexe thema's die de inwoners beroeren. Onder de algemene noemer mobiliteit worden in de schoot van die werkgroep dan ook veiligheid, vlotheid, bereikbaarheid en verbondenheid als sleutelelementen naar voren geschoven. De werkgroep, die de benaming JoyRide meekreeg, wil zo advies verlenen en voorstellen indienen over onder meer het gebruik en de aankleding van de wegen en paden in de woonkernen en op de risicopunten daarbuiten, over het aanpassen van de reglementen in lijn met de actuele regelgeving, over de gewenste lange termijninvulling, over acties op korte termijn en het aanpassen van het mobiliteitsplan met onder andere ook zeker aandacht voor het alsnog in te richten Mobi-punt. Rechtstreekse inspraak op de gewestwegen is in sé wel niet mogelijk maar coherentie met de wegen waarover de gemeente bevoegd is zal in overleg met de betrokken partners wel nagestreefd worden. De contactpersoon bij het dagelijks bestuur is William De Ridder.

VerLEDding

De werkgroep LED-It-Be met Dieter Bellemans als contactpersoon bij het dagelijks bestuur spreidt haar activiteiten uit over de voorgenomen gefaseerde verledding van de openbare verlichting van de straten die onder de bevoegdheid vallen van de gemeente in het kader van het gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025. Voor de hoofdwegen en de kernen werd de beslissing om te verledden overigens al genomen. De werkgroep zal zich eerder buigen over de algemene principes en niet zozeer over punctuele aangelegenheden. Aandacht zal dan ook gaan naar de verledding in de woonkernen en op de risicopunten erbuiten, naar de gewenste lange termijn invulling rond licht of donker, naar voorstellen tot korte termijn acties en naar voorstellen voor het gebruik van subsidies. Verlichting van gebouwen en monumenten valt in principe niet in de scope van de werkgroep.

Invulling Rendries

In deze werkgroep Near-The-Water met Joris Verreycken als contactpersoon bij het dagelijks bestuur wordt het invullen van het gebied aan de Rendries in het kader van de bedijkingswerken van de Mark als een natuurbelevingsplek nagestreefd. Het gaat hem daarbij over het invullen van de open ruimte in het kader van de waterbeheersingswerken van de Vlaamse Milieu Maatschappij  in het centrum ten behoeve van de ganse bevolking en over het samenwerken voor open en groene ruimte in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Plannen voor aanplantingen, een speelheuvel, een hondenloopweide en het opstellen van een programma voor activiteiten en beheersmaatregelen staan hier op de agenda. Zo is het laten afgrazen van het gebied door schapen een mogelijke denkpiste. Er is hierbij alleszins een nauwe samenwerking voorzien met het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei.

Herbestemming houtmassa

Advies verlenen met betrekking tot het verwerken van biomassa behoort dan weer tot het werkdomein van de werkgroep Hout Vasthouden met Jessy Mertens als contactpersoon bij het dagelijks bestuur. Daarbij worden verschillende ideeën onder de loep genomen. Zo zal worden getracht in kaart te brengen hoe plantaardige afvalstoffen zoals groenafval, hout en andere materialen kunnen worden hergebruikt en/of verwerkt in de vorm van compostering, vergisten en gebruiken voor warmte- en energieopwekking. Ook neemt de werkgroep zich voor te onderzoeken hoe de perceptie en het gedrag van de bevolking ten aanzien van biomassa kan gewijzigd worden. Zij wil eveneens mogelijke acties voorstellen om alternatief gebruik te stimuleren.

Aanmelden

Wie zich geroepen voelt om mee het werkpad van één of meerdere werkgroepen te bewandelen vindt alle verdere nuttige informatie op www.herne.be . Om reden de werkgroepen begin december daadwerkelijk willen van wal steken worden belangstellenden uitgenodigd zich uiterlijk 30 november 2020 in te schrijven via via deze link die ook op de gemeentelijke website terug te vinden is.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
19 nov 2020
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 10 jun 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 03 jun 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 02 jun 2021

archief