HERNE – Platform Omgeving was windparkproject Bassilly gunstig gezind

C21

HERNE – Platform Omgeving was windparkproject Bassilly gunstig gezind

Dsc068561
HERNE – Platform Omgeving was windparkproject Bassilly gunstig gezind - © Deschuyffeleer
 

Het college van burgemeester en schepenen van Herne heeft een negatief advies uitgebracht met betrekking tot de mogelijke inplanting van het Eoly-windparkproject Bassilly op het grondgebied van Silly (3) en Edingen (1). Daarmee wijkt de bestuursploeg van burgemeester Kris Poelaert af van het eerder positief verleend advies door de algemene vergadering van het gemeentelijk adviesplatform Omgeving. Dit advies is thans ook te lezen op de gemeentelijke website.

De bestuursploeg van burgemeester Kris Poelaert steunt zich in haar advies op het niet respecteren van de aanbevolen afstand, op het gebrek aan garanties om afdoend mogelijke geluidshinder op te vangen, op het niet naleven van de normen van de slagschaduw en op het niet voorhanden zijn van voldoende draagkracht bij de bevolking. Conform de statuten heeft ze nu ook de leden van het platform in kennis gesteld van de beweegredenen van haar beslissing. Het negatief advies gaat wel vergezeld van de positieve boodschap dat er alsnog gesprekken kunnen gevoerd worden mits betere inplanting én vooral mits beduidend meer participatie en inspraak van betrokkenen. De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) had eerder ook een negatief advies uitgebracht. En dat negatief advies van het schepencollege werd wel vooraf ook doorgenomen met en aanvaard door de twee fracties in de gemeenteraad.

Positief mits verplichtingen

Met een meerderheid van stemmen van 10 positief, 6 negatief en 2 onthoudingen had het platform zich positief opgesteld ten opzichte van het project. Na formulering van de voorwaarden gingen 2 deelnemers, die eerst negatief gestemd hadden, wél akkoord met een positief advies. Dat werd dan 12 positief, 4 negatief en 2 onthoudingen.

Dat positief advies hield wel ook in dat van Eoly werd verwacht dat deze zich formeel zou engageren tot een reeks verplichtingen. Zo werd gesteld dat Eoly toch wel nog maatregelen zou dienen te nemen om overeen te komen met de bewoners die rechtstreeks getroffen zijn waardoor de impact voor hen geminimaliseerd en beter aanvaardbaar wordt. Een ander naar voren geschoven engagement was dat Eoly zich bindt om een meerwaarde te creëren voor Herne. Een suggestie hierbij was het aanbieden van een zeker aantal Kwh aan een sociaal tarief of aan de openbare diensten. Ook wilde het platform dat Eoly de impact op het akkervogelgebied in Bever en Herne zou onderzoeken en de gepaste maatregelen zou treffen. Als laatste engagement in de rij werd van Eoly verwacht dat het zich houden aan de strengste regelgeving, ook die van de regio waar de impact zich manifesteert.

Bij het verstrekken van het advies vanuit de gemeente Herne, indien die het advies van het platform zou volgen, werd vanuit het platform verder ook aangedrongen dat het gemeentebestuur zowel het bestuur van Edingen als dat van Silly zou contacteren om voornoemde voorwaarden afdwingbaar te maken.

De eindbeslissing over de goedkeuring van het project berust wel bij het Waals gewest.

Het platform Omgeving is één van de drie adviesplatformen die het gemeentebestuur van Herne in het leven heeft geroepen om burgerparticipatie mogelijk te maken overeenkomstig de bepalingen van het nieuw Vlaams decreet Lokaal Bestuur.  

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
30 nov 2020
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 10 jun 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 03 jun 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 02 jun 2021

archief