HERNE – Hernebos eert binnenkort terug zijn naam

C21

HERNE – Hernebos eert binnenkort terug zijn naam

Ieder_zijn_boom_ep
HERNE – Hernebos eert binnenkort terug zijn naam - © Deschuyffeleer
 

In het kader van het realiseren van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) keurden de gemeenteraadsleden in september de aankoop goed van een weide met een oppervlakte van nagenoeg 1 hectare en gesitueerd langsheen de  Edingsesteenweg in het centrum. De notariële akte van aankoop werd heel recent ondertekend. Het perceel zal ook worden aangewend voor het realiseren van het concept ‘Een sterke kern voor Herne’. De gemeente ‘natuur-rijker’ maken situeert zich in het breder kader van het aankopen en het inrichten van toegankelijk groen in de Vlaamse Rand, betoelaagd door de Vlaamse regering voor meer open ruimte in het VSGB.

In 2017 kregen alle bosgroepen, de regionale landschappen en de gemeenten de duidelijke opdracht mee zich in te zetten voor meer bos en een betere soortbescherming alsook het treffen van maatregelen om de natuur in het strategisch gebied te bevorderen. Natuurinrichting heeft hierbij als doel gebieden zo goed als mogelijk in te richten en betere omstandigheden te creëren voor natuurontwikkeling.

Niet alleen in een samenwerking met het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei werd er zo actief op zoek gegaan naar gronden om die doelstellingen te verwezenlijken. Ook binnen de gemeente is daarbij een werkgroep rond klimaat actief aan de slag gegaan. De zoektocht om ook Herne bos- en natuurrijker te maken viel ook in goede aarde binnen de lokale jeugdsector, die uit is op het kunnen beschikken over meer natuurlijke speelruimte.  Schepen voor milieu Lieven Vandenneucker voegt hier aan toe “dat hiermee een belofte uit de CD&V-verkiezingscampagne wordt waargemaakt”.  

Markrivier als motor

De recente herinrichting van het overstromingsgebied langsheen de Mark heeft de natuurwaarde van het valleilandschap tot één geheel versmolten. Ook hierdoor wordt de noordkant van de vallei nu met de zuidkant landschappelijk verbonden. De recente werken aan de Markrivier in het centrum dan weer brachten inmiddels ook een nieuwe oeverzone tot stand. Naast haar functie van waterkering kreeg die nu ook nog de bijkomende hoedanigheid toebedeeld van overstroombare speel- en recreatieruimte. Al die elementen samen maken nu dat ook het centrum van de gemeente duidelijke perspectieven naar een significante natuurontwikkeling mag koesteren.   

Iedere inwoner zijn boom

Als alles verloopt naar wens zal ‘Hernebos’ in dat kader dan ook door de aankoop van de weide heel binnenkort zijn naam terug alle eer kunnen aandoen. In zijn recente beleidsverklaring naar 2021 toe gaf de burgemeester mee: “Ook Herne wil zoals de Vlaamse bouwmeester naar een gewenste verdichting en versterking van dorpskernen, maar kernverdichting betekent geenszins harde scheiding tussen bebouwde en open ruimte. We trekken groen en blauw dan ook bewust door tot in de kern van ons dorp. Eind volgend jaar planten we overigens voor iedere inwoner een boom. Zodoende wordt een zichtbare groenbuffer gecreëerd voor iedereen die het centrum inrijdt”

Volgens cijfermateriaal van de Boswijzer 2013 was er dan in Herne 174 ha privébos en 13 ha openbaar bos. Dit stemt overeen met 4,5% van zijn oppervlakte.

Voor de verwezenlijking van het ‘Hernebos’ kan het bestuur alvast rekenen op 50% subsidie vanuit de Vlaamse overheid en een extra subsidie van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en tot 80% voor de aanplanting. Hoe de inwoners zullen betrokken worden bij het ‘bosproject’ wordt later bekendgemaakt.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
18 dec 2020
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 10 jun 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 03 jun 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 02 jun 2021

archief