HERNE – Testcentrum Covid-19 in het vredegerecht is van start gegaan

C21

HERNE – Testcentrum Covid-19 in het vredegerecht is van start gegaan

132302222_10221465868188744_7822822909305012393_n
HERNE – Testcentrum Covid-19 in het vredegerecht is van start gegaan - Veerle Demecheleer en burgemeester kris Poelaert - © Deschuyffeleer
 
132209665_10221465868308747_6192570426007062695_n
HERNE – Testcentrum Covid-19 in het vredegerecht is van start gegaan - Ann Ghybels en vrijwilliger William Van Eesbeek uit Bever - © Deschuyffeleer
 
131978286_10221465867788734_7642085000155615235_n_1
HERNE – Testcentrum Covid-19 in het vredegerecht is van start gegaan - © Deschuyffeleer
 

Het gewezen vredegerecht aan de Edingsesteenweg 6 in Herne is sinds vandaag operationeel als testcentrum COVID-19. Zo kunnen nu ook patiënten uit zuid-west-Pajottenland dichter bij huis geholpen worden. Na Lennik is Herne de tweede testlocatie in de streek. Het initiatief kwam er op vraag van de Huisartsenkring Pajottenland ((Dilbeek, Roosdaal, Gooik, Herne, Galmaarden, Bever) en kreeg vanuit Herne niet alleen lokalen ter beschikking maar ook de nodige logistieke steun. In een ijltempo werd het vredegerecht - dat nu toch al een hele tijd alleen maar gebruikt werd als refter voor het technisch personeel – voorzien van de noodzakelijke aanpassingen en accommodatie met inbegrip van plexiglas-bescherming, internet en telefoonaansluitingen. Algemeen coördinator is Veerle Demecheleer uit Galmaarden. Zij is verpleegkundig auditor en jurist expert voor de federale overheidsdienst Eenheid Audit Ziekenhuizen die zich toespitst op de doelmatigheid van de gezondheidszorg en op een optimaal gebruik van de beschikbare middelen. Deeltijds is zij thans gedetacheerd in het centrum.

Wanneer naar het testcentrum?

Verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, koorts, plots verlies van smaak en geur of vermoeidheid zijn klachten die kunnen wijzen op een Covid-19-besmetting. Best wordt dan in eerste instantie telefonisch de huisarts gecontacteerd. Als de huisarts vermoedt dat de symptomen zouden kunnen wijzen op een Covid-19-besmetting neemt hij, of eventueel de patiënt zelf contact op met het testcentrum en wordt er een afspraak geregeld. In afwachting van het afnemen van de test dient de betrokkene zich alvast in quarantaine op te houden. Diezelfde regeling geldt ook voor een persoon die nauw contact heeft gehad met iemand die positief testte op Covid-19 of die terugkomt uit een rode zone of risicogebied in het buitenland. Uitsluitend mensen met een 16-cijferige code van een contactopspoorder of die een verwijzing van de huisarts hebben gekregen kunnen zich laten testen.  

De test

Bij de test brengt de tester een staafje diep in de neusholte van de patiënt en schraapt zo veel mogelijk cellen los. Een coronatest is kort en onaangenaam maar wel niet pijnlijk. Volgens de website van het Riziv kost een test 46,81 euro. Er staat ook uitdrukkelijk bij vermeld dat er geen remgeld voor de patiënt is en dat er een verbod is op het aanrekenen van supplementen.

Wanneer u op reis gaat naar een land waar de lokale overheid eist dat reizigers een negatieve coronatest moeten kunnen voorleggen, dient die test wel zelf betaald te worden. Ook voor dergelijke tests is de tussenkomst van de huisarts wel degelijk verplicht. Ook wanneer een persoon terugkeert uit een risicogebied en zich wil laten testen doch geen symptomen vertoont vallen de kosten ten laste van die persoon. Ook de laboratoria krijgen wel eens particuliere aanvragen voor het testen. De epidemiologen zijn het er echter wel over eens  dat “het niet de bedoeling is dat iedereen zich zomaar gaat laten testen. Er dient spaarzaam omgegaan te worden met die testen. Ze moeten dus enkel gebruikt worden voor diegenen die het echt nodig hebben en niet voor bange of nieuwsgierige mensen”.

Medewerkers

Om ook dit bijkomend centrum naar behoren te kunnen laten functioneren zijn uiteraard medewerkers nodig. Recent werd in die zin - ook via dit persmedium - een oproep gedaan voor vrijwilligers die graag hun steentje wensten bij te dragen. Een twintigtal aanvragen werden weerhouden, genoeg overigens om ook al een reservelijst op te kunnen stellen. Het centrum is in principe iedere werkdag operationeel van 14 tot 17u.

Veerle Demecheleer: “De patiënt wordt verzocht zich alleen en in het bezit van de 16-cijferige ontvangen code en zijn identiteitskaart naar het testcentrum te begeven. Hierbij dient het afgesproken tijdstip stipt te worden nageleefd. Enkel kinderen en mensen met een beperking mogen zich laten bijstaan door een gezonde begeleider. In het testcentrum is het dragen van een mondmasker verplicht. Hij/zij meldt zich aan bij de onthaalbalie. Hier is het Ann Ghybels  die zorgt voor het administratief luik.  Daarna wordt hij/zij effectief getest. De ganse procedure neemt maximum 10 minuten in beslag. Na de test wordt de patiënt verwittigd hetzij via sms,  de corona-app of via de huisarts die eveneens het testresultaat ontvangt. Als het resultaat van de test positief blijkt, dan kunnen de geteste persoon en zijn/haar contacten een telefoontje verwachten van een medewerker van de overheid. Vanaf dan start het contactonderzoek. Ook vele huisartsen nemen persoonlijk contact op met hun patiënt om duidelijk te maken wat van haar/hem dan verwacht wordt. Test je negatief? Dan start er geen contactopvolging”.

Quarantaine en isolatie

Als iemand met wie je nauw contact had positief getest heeft op COVID-19 dan ben je een hoogrisicocontact en MOET je in quarantaine. Je mag pas uit quarantaine wanneer het resultaat van je test op dag 7 negatief is. Krijg je geen test dan is de quantantaine minstens 10 dagen.

Bij een positieve test MOET je in isolatie. Je mag pas uit isolatie gaan als je 3 dagen geen koorts meer hebt en je klachten duidelijk verbeterd zijn. Je wordt dan als ‘besmettelijk’ beschouwd. Je huisgenoten en/of andere personen met wie je nauw contact had moeten in voorkomend geval in quarantaine gaan en zich eveneens laten testen. Je dokter zal bovendien met jou een contact-tracing proces opstarten.

Het testresultaat kan ook teruggevonden worden via www.cozo.be . Je kan inloggen op het CoZo-portaal via de ‘Patiënt’-knop rechtsboven. Hou je Belgische eID en pincode of de itsme-app bij de hand. Van zodra het testresultaat beschikbaar is, zal je dit kunnen raadplegen via de ‘Resultaten’-tegel. Ook via de CoZo Mobile app is dit mogelijk of via www.mijngezondheid.be (ook met digitale sleutel).

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
21 dec 2020
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 10 jun 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 03 jun 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 02 jun 2021

archief