HERNE - Herinrichting stationsomgeving start op maandag 1 februari

C21

HERNE - Herinrichting stationsomgeving start op maandag 1 februari

Werken_stationsomgeving_jan_2021_1
HERNE- Herinrichting stationsomgeving start op 1 februari © Deschuyffeleer
 
Scn_0131
HERNE- Herinrichting stationsomgeving start op 1 februari © Deschuyffeleer
 

De Werkvennootschap, de NMBS en de gemeente Herne hebben de handen in elkaar geslagen om de stationsomgeving een nieuw, fris en modern tintje aan te meten. De grondige herinrichting start op maandag 1 februari en als alles volgens plan verloopt moeten de werken midden juli achter de rug zijn. Met een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen, een ruime fietsenstalling, nieuwe fietspaden en een autovrij stationsplein staan veiligheid en comfort van reizigers en bezoekers centraal. Goed om weten is wel dat tijdens de werkzaamheden het station steeds bereikbaar en toegankelijk blijft.

De Werkvennootschap werd eind 2016 opgericht door de Vlaamse Regering. Eén van haar opdrachten is  het realiseren van infrastructuur voor combimobiliteit. Er werden daartoe 22 projecten weerhouden waaronder ook dat aan het station van Herne. Het project kadert binnen Spoorinvest.

Meer parkeermogelijkheden en meer veiligheid   

In de stationsomgeving in haar huidige toestand ligt de parkeerdruk zeer hoog met wild parkeren tot gevolg. Thans zijn er 104 parkeerplaatsen beschikbaar. Door het aanpassen van de infrastructuur voorziet het project nu in een uitbreiding naar 152 parkeerplaatsen. Voor personen met een beperkte mobiliteit worden 8 plaatsen voorbehouden. Die komen naast de toegang tot het perron te liggen.

Om reizigers aan te zetten met de fiets te komen worden ook de fietsvoorzieningen uitgebreid van 75 naar 112 overdekte fietsstalplaatsen. De nieuwe fietsenstalling krijgt bovendien een prominente plek aan het plein naast de toegang van het perron.

Dankzij nieuwe verhoogde fietspaden aan het kruispunt met de Lorengstraat en de Stationsstraat krijgt het fietsverkeer een afzonderlijke, duidelijke plek op de rijbaan zodat de toegang van en naar het station vlot en veilig kan verlopen.

Aangename ontmoetingsplek

Op vraag van het gemeentebestuur wordt het stationsplein volledig opnieuw ingericht. De parkeerstrook voor het stationsgebouw verdwijnt en er komt heel wat groen in de plaats. Zo beschikt  het stationsplein over alle troeven om te ontbolsteren tot een aangename, autovrije ontmoetingsplaats. Het inplanten van een mobi-punt en het omvormen van het  stationsgebouw tot een knusse onthaal- en ontmoetingsplek door de vzw De Okkernoot, de zorgaanbieder in de streek voor personen met een autistische achtergrond,  versterken daarbij nog dat gegeven. Voeg daarbij in die omgeving ook nog het opzetten van de nieuwe woonwijk op de vroegere Fondatelsite. Dit alles maakt dan ook dat Herne de trein naar de toekomst zeker niet mist en zich nu opmaakt om ook van de stationsbuurt een leefbare en levendige kern te maken. 

Eerste werkfase - Hinder

Om de hinder te beperken verlopen de werken in fases. In fase 1, die loopt van begin februari tot in april, wordt het kruispunt van de Stationsstraat met de Lorengstraat aangepakt. In fase 2 (april-mei) wordt het stationsplein heraangelegd en in fase 3 (april-juli) is het de beurt aan de herinrichting van het parkeerterrein.

De eerste stap is de aanleg van nieuwe regenwaterafvoer. Daarnaast wordt het kruispunt al aangepakt met de aanleg van nieuwe fietspaden en de nodige verhardingen om het kruispunt meer veilig en meer overzichtelijk te maken voor zowel fietsers als automobilisten.

In die fase 1 blijft de Stationsstraat (N269) onderbroken voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen wel steeds langsheen de werfzone. Tussen het station en het centrum wordt een omleiding ingelegd via de Breemstraat, de Hogekeerstraat, de Imbeekstraat en de Scherpstraat. De woningen, de handelaars, het station en de huidige aangrenzende parking blijven wel bereikbaar met dien verstande evenwel dat de toegang tot die parking dan via de Lorengstraat verloopt. Voor het doorgaand zwaar verkeer (+3,5 ton) is een afzonderlijke omleiding uitgestippeld via de gewestwegen N269, N255 en de N495. De stationsomgeving en aanpalende straten zijn enkel bereikbaar voor plaatselijk zwaar verkeer.     

Meer info    

Alle praktische informatie in verband met de werken en de verkeershinder is terug te vinden op de projectpagina www.stationsomgevingherne.be alsook bij de schepen voor openbare werken lieven.snoeks@herne.be (0476/90.66.79) of bij het diensthoofd omgeving xan.demaesschalck@herne.be

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
22 jan 2021
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 10 jun 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 03 jun 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 02 jun 2021

archief