Een intergemeentelijk skatepark voor HERNE/GALMAARDEN

C21

Een intergemeentelijk skatepark voor HERNE/GALMAARDEN

Skatepark_1
Een intergemeentelijk skatepark voor HERNE/GALMAARDEN - © Deschuyffeleer
 

De vraag naar een skatepark leeft al langer bij de jongeren van beide gemeenten.  De lokale besturen van Galmaarden en Herne slaan daarom nu de handen in elkaar voor de aanleg van een intergemeentelijk skatepark. In totaal zal hiervoor een budget van 100 000 euro voorzien worden. Het skatepark komt op het sportcomplex van Tollembeek en de opening is voorzien toekomend jaar.

Sportcomplex Tollembeek

Na meerdere overlegmomenten zijn Galmaarden en Herne tot een akkoord gekomen om een intergemeentelijk skatepark aan te leggen op het sportcomplex van Tollembeek.  De jongeren van beide gemeenten waren al langer vragende partij en nu worden hun verwachtingen dan ook ingelost.  Dit wordt nu aan de bevoegde bestuursorganen voorgelegd voor verdere uitwerking. De kosten voor de aanleg zullen door beide gemeenten gedragen worden pro rata het aantal inwoners (57% Galmaarden – 43% Herne).

Participatietraject

Voor de aanleg van een nieuw skatepark is een groep geëngageerde skaters en jongeren onontbeerlijk. Zij zijn immers het best geplaatst om hun verzuchtingen tot uiting te brengen. Het park moet zo kunnen inspelen op de noden en de verwachtingen van de toekomstige gebruikers.  Hun input en hun kennis zijn dan ook cruciaal voor de aanleg.  Daarom zal in september een participatieproject worden opgestart.  De bedoeling is de jongeren als partner te betrekken bij de ontwikkeling van het skateterrein en bij de ingebruikname zelf. Zo alleen kan er gekomen worden tot een duurzame samenwerking die onmisbaar is voor het beheer.

Meer info kan bij de bevoegde schepenen:

Galmaarden: kurt.penninck@galmaarden.be  en marleen.merckaert@galmaarden.be .
Herne: lieven.vandenneucker@herne.be 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
27 jun 2021
Deschuyffeleer Godelieve
Deschuyffeleer Godelieve
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief