HERNE - Jaarrekening toont een gezonde financiële toestand aan

C21

HERNE - Jaarrekening toont een gezonde financiële toestand aan

Jaarrekening_lieven_snoeks
HERNE - Jaarrekening toont een gezonde financiële toestand aan - © Deschuyffeleer
 

Het impact van corona op de algemene toestand van de gemeentelijke financiën blijkt alsnog weinig effect te hebben gehad. Dat blijkt uit de jaarrekening 2020 die schepen voor Financiën Lieven Snoeks tijdens de jongste gemeenteraad voorstelde aan zijn collega-raadsleden. De financiële gezondheidsgraad blijkt uit onder meer uit het gecumuleerd budgettair resultaat van 4.050.170,95 euro en de positieve autofinancieringsmarge bij het einde van 2020. Die bedroeg 958.588,81 euro. Dit bedrag geeft aan dat het lokaal bestuur in de toekomst desnoods ook nog over genoeg financieel potentieel beschikt om bijkomende leningen aan te gaan.

Minder uitgaven

Schepen Lieven Snoeks: “Traditioneel vallen de cijfers van de rekening een stuk beter mee dan initieel begroot. Vooral de exploitatie-uitgaven springen in gunstige zin in het oog. Haast 500.000 euro werd er minder uitgegeven dan voorzien. Zo gaven we minder uit aan ICT-consultancy, onderhoud van begraafplaatsen en strooizout. Ook de beveiligingsfirma diende niet aangesproken te worden. Het aankopen van minder technisch materiaal deed eveneens de uitgaven dalen.

Een stijging van de werkingskosten viel er te noteren bij het onderhoud en herstellingen van het materieel van de technische dienst. Een vervangingsprogramma voor het rollend materieel werd daar echter op poten gezet en de eerste nieuwe wagens zijn inmiddels in dienst genomen. Nog een stijger is de huisvuilophaling. Daar dienden we 40.000 euro meer voor uit te trekken dan in 2019. De  ophaling en de verwerking van het huisvuil kostte Herne vorig jaar 471.413 euro. De noodzaak om minder afval te produceren blijft dan ook bijzonder acuut.

Hét belangrijkste cijfer bij de uitgaven blijft de personeelskost. Die slorpte 4.876.754 euro op. Dit is weliswaar 60.000 euro minder dan begroot maar is desondanks toch goed voor 55,63% van de totale exploitatie-uitgaven. Er viel hierbij een stijging van 4,75% te noteren tegenover 2019.

Corona

2020 was ook het jaar van corona. Die crisis legde ons sociaal leven lam voor een lange periode en had ook een impact op onze financiële huishouding. Zo viel er een groot deel van de belasting op reclamedrukwerk weg. Onze zalen en sporthal werden weinig verhuurd en er waren minder dienstenchequeprestaties door de poetsdienst van onze dienst Welzijn.

Corona zorgde ook voor extra uitgaven zoals mondmaskers, ontsmettingsgel en plexiglas. Ons lokaal bestuur verleende ook steun aan de handelaars met onder meer de waardebonnen in het infoblad, de fotowedstrijd, het LED-scherm dat in de dorpscentra stond en de tijdelijke website Warm Herne. Anderzijds werden er verschillende uitgaven doorgeschoven naar later. Dit speelde vooral in de vrije tijdssector.

Het totaal van de exploitatie-uitgaven bedroeg 8.765.645,07 euro.

Niet alleen onze handelaars werden ondersteund maar er waren ook tal van gezinnen die het niet gemakkelijk hadden. Voor hen werd een coronapremie uitgetrokken, werden er extra leeflonen uitgekeerd en werd er extra psychologische bijstand geregeld. In dat kader zag gelukkig ook het prachtinitiatief ’t Overschotje onder impuls van inwoner Mario Dewolf het licht.

Gelukkig stonden wij er niet alleen voor. De hogere overheden schoten te hulp met verschillende soorten subsidies zoals ondersteuning voor kinderopvang, het verenigingsleven, het relanceplan voor de handelaars en tussenkomsten voor minder begoeden.

Inkomsten op peil

De inkomsten bleven op peil. Kleine schommelingen waren er te noteren bij de opcentiemen op de onroerende voorheffing (+ 36.444 euro tegenover 2019), het gemeentefonds (+ 36.779 euro) en de inkomsten van het recyclagepark (+ 13.633 euro ondanks ongewijzigde tarieven). Negatief dan weer vielen de belastingen op reclamedrukwerk uit. Dit zorgde voor 35.521 euro minder inkomsten.

Een nieuwe belasting op masten en pylonen werd in het leven geroepen. Die zou voor 33.000 euro extra inkomsten moeten zorgen.

De totale exploitatie-ontvangsten werden uiteindelijk afgeklopt op 10.242.141,99 euro. Trekken we daar de eerder gemelde uitgaven af dan komen we op een exploitatieresultaat van + 1.476.496,92 euro.

Een resultaat dat we goed konden gebruiken aangezien we  bijna 2 miljoen euro investeerden. De grootste slokop daarbij was de aankoop van de Markevalleisite voor 1.250.000 euro. Hiervoor werd een banklening aangegaan op 10 jaar. Verder waren er investeringen in materieel voor de technische dienst met onder meer een tractor en een deels vernieuwd wagenpark. Ook betaalden we de rekeningen van architectenbureaus met het oog op het vernieuwen van twee klassen van de basisschool De Regenboog en op de realisatie van de foodhub in het Dominicanessenklooster.

Bijkomend werd er ook geld besteed aan de afwerking van de parking van het klooster, het opfrissen van de bibliotheek Petrus Naghel, de zwevende dansvloer voor de muziekacademie, het aanleggen van fietssuggestiestroken in de Lindestraat en het installeren van een alarminstallatie in de kerk van Sint-Pieters-Kapelle om de befaamde kruisweg van Constantin Meunier beter te beschermen.

De investeringsuitgaven kwamen zodoende te liggen op 1.988.762,77 euro. De investeringsontvangsten van hun kant bedroegen 174.523,53 euro. Die waren voornamelijk samengesteld uit het Plattelandsfonds, een subsidie voor het realiseren van Kubus 5 aan de ingang van het klooster, een subsidie voor het veiliger maken van de schoolomgevingen en een restauratiepremie voor het torenuurwerk van de kerk in Sint-Pieters-Kapelle.

Tellen we al deze cijfers bij elkaar, doen we daar de nieuwe lening bij en trekken we er de kapitaalsaflossingen van de vroegere leningen af, dan bereiken we een positief resultaat over het boekjaar 2020 van 370.709,36 euro. Samen met de reeds opgebouwde reserve brengt ons dit op een gecumuleerd budgettair resultaat van 4.050.170,95 euro.

Op de hoede

Onze schuldpositie daalde de laatste jaren fors maar steeg vorig jaar tegenover 2019. Dit had alles te maken met de lening die we aangingen om de site van de Markevallei te verwerven. We vinden die  lening verantwoord omwille van de nog steeds heersende pandemie waarvan we verwachten dat die  de komende jaren toch wel een negatief financieel impact zal hebben ook op onze  gemeentefinanciën. We wilden daarom onze reserve niet al te veel in gevaar brengen. Het zou nog wel eens kunnen dat we die hiervoor dienen aan te spreken, meer dan ons lief is overigens. Bovendien kon er geleend worden aan historisch lage rentevoeten. De openstaande schuld bedroeg op 31 december van vorig jaar 7.451.523 euro.

Ondanks de Covid-19-pandemie werd er door onze diensten hard verder gewerkt aan de uitvoering van het meerjarenplan. En we gaan verder op dit elan. Corona heeft ook ons niet klein gekregen. De vorige week uitgebrachte gemeentemonitor geeft aan dat de inwoners van Herne ons belonen met een top 3-plaats wat betreft vertrouwen in hun bestuur. Toeval ? Ik denk het niet”. 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
27 jun 2021
Deschuyffeleer Godelieve
Deschuyffeleer Godelieve
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief