HERNE – Overstromingsgevaar nog niet geweken

C21

HERNE – Overstromingsgevaar nog niet geweken

1_wateroverlast_update_30_juni___3_
HERNE – Overstromingsgevaar nog niet geweken - © Deschuyffeleer
 
Wateroverlast_update_30_juni___1_
HERNE – Overstromingsgevaar nog niet geweken - © Deschuyffeleer
 
Wateroverlast_update_30_juni___2_
HERNE – Overstromingsgevaar nog niet geweken - © Deschuyffeleer
 
Wateroverlast_update_30_juni___4_
HERNE – Overstromingsgevaar nog niet geweken - © Deschuyffeleer
 
Wateroverlast_update_30_juni___5_
HERNE – Overstromingsgevaar nog niet geweken - © Deschuyffeleer
 
Wateroverlast_update_30_juni___6_
HERNE – Overstromingsgevaar nog niet geweken - © Deschuyffeleer
 
Wateroverlast_update_30_juni___8_
HERNE – Overstromingsgevaar nog niet geweken - © Deschuyffeleer
 
Gog_herne
HERNE – Overstromingsgevaar nog niet geweken - GOG achter molen Van Nerom © Joris Verreycken
 

Daags na de wolkbreuk is de waterlast te wijten aan de overtollige regenval geweken maar de problematiek van en rond de rivier De Mark is en blijft acuut.  Ook de gemeente Galmaarden met meer bepaald haar deelgemeente Tollembeek dreigen nu ook te delen in de waterellende. Ook hier is nu het  gemeentelijk rampenplan afgekondigd. Omdat meerdere gemeenten gelegen langsheen de Mark te kampen hebben met ernstige wateroverlast wordt op gebied van de nood- en interventieplannen eerstuurs  overgegaan naar de provinciale fase van het rampenplan.

De zware overstromingen en wateroverlast in het centrum van 2010, 2011 en 2016 waarbij de Mark telkenmale uit zijn oevers trad deden de VMM toen op uitdrukkelijk verzoek van ook het gemeentebestuur van Herne besluiten een totaalaanpak van de wateroverlast uit te werken. Voor Herne waren dat onder meer het uitbreiden van de reeds bestaande gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG) in Sint-Pieters-Kapelle, de aanleg van een bijkomende GOG opwaarts de spoorweg en de Lo-molen en het uitbouwen van een lokale bescherming door indijking van de Stationsstraat.

Burgemeester Kris Poelaert : “De eerste fase van het totaalproject van de waterbeheersingswerken voor het voorkomen van overstromingen en wateroverlast  in het centrum is gerealiseerd. Wat achterwege blijft is de uitbreiding van het contingent overstromingsgebieden met één in Sint-Pieters-Kapelle en een tweede opwaarts de spoorweg en de Lo-molen. Ook de plaatsing van de schotbalken in de waterkeringen aan de Rendries in het centrum laat op zich wachten. Dat die werken van kapitaal belang zijn om onze dorpskern te vrijwaren van waterellende is gisteren en vandaag nogmaals bewezen. Bij gebrek aan schotten hebben we met eigen mankracht die waterdoorgangen opgevuld met zandzakjes.

De precaire situatie die zich gisteren en vandaag voordoet is hoofdzakelijk te wijten aan de massa water die de Mark in onze buurgemeenten Edingen en vooral haar deelgemeente Mark te verwerken kreeg en krijgt. Zo is geweten dat er in buurgemeente Mark op heel korte tijd meer dan 100 mm water viel. Dat is een ongeziene hoeveelheid.  Al dat water moet op zijn weg naar de Dender in Deux-Acres ook voorbij Herne. Als de bijkomende GOG’s er waren geweest dan kon het grootste gedeelte van dit afvloeiend water gebufferd worden en verder gecontroleerd vrijgelaten worden.

Vorige nacht werd continu én door de personeelsleden van de gemeentelijke technische dienst en de geledingen van de crisiscel de situatie op de voet gevolgd. In totaal werden 4 mensen uit de Smeyersmarkstraat en de Rendries geëvacueerd en ofwel naar familie ofwel de B&B Wisteria gebracht.

Verder blijven landbouwers met hun pompen standby om de vroegere Markbedding in het centrum te vrijwaren van wateroverlast. Ook de Civiele Bescherming pompt water vanuit de riolering in de Stationsstraat rechtstreeks over in het Markgedeelte richting Tollembeek”.

Inmiddels is de crisiscel uitgebreid met vertegenwoordigers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de Civiele Bescherming. 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
30 jun 2021
Deschuyffeleer Godelieve
Deschuyffeleer Godelieve
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief