HERNE – KLAP! reageert op vergunningsaanvraag voor 4 Windturbines in Silly/Edingen - Persbericht

C21

HERNE – KLAP! reageert op vergunningsaanvraag voor 4 Windturbines in Silly/Edingen - Persbericht

Vzw_klap_
HERNE – KLAP! reageert op vergunningsaanvraag voor 4 Windturbines in Silly/Edingen - Persbericht - R Deschuyffeleer
 

De nieuwe aanvraag van Eoly Energy nv, voor het inplanten van vier bijkomende windturbines in Silly en Edingen valt ook deze keer niet in goede aarde bij KLAP! vzw. In een persmededeling licht vertegenwoordiger Bart Van den Daele het standpunt van de vzw toe.

“Het boerenbedrog van Eoly/Colruyt...

Gele aanplakbrieven op de site van de ‘Moulin Duquesne’, ten zuiden van Sint-Pieters Kapelle en Bever, leren de burger dat Eoly/Colruyt een hernieuwde aanvraag heeft ingediend voor de inplanting van 4 industriële windturbines.  Gisteren mochten wij ook het persbericht van Eoly lezen dat gewag maakt van deze plannen. KLAP!, het Komitee voor het behoud van het Landelijk Aspect van het Pajottenland, een plaatselijke vzw, had hier graag op gereageerd.

Een energietransitie is nodig...met respect voor mens en omgeving

De feiten omtrent de opwarming van de aarde zijn onweerlegbaar en een energietransitie is dan ook nodig. We leven echter niet in de Far-West en deze transitie moet volgens ons op een weldoordachte manier gebeuren. Het stoppen van de opwarming van de aarde moet het doel zijn en dit moet gebeuren met respect voor mens en omgeving.

Gezond verstand?

Het lijkt er momenteel op dat de strijd tegen de opwarming van de aarde werd vertaald naar het plaatsen van een maximum aantal industriële windturbines op land. Elke gemeente krijgt zijn quota en elke vorm van nuchter nadenken over het nut en de impact schijnt verdwenen. Het is een illusie te denken dat industriële windturbines zullen volstaan om aan onze toekomstige energiebehoeften te voorzien. Als er geen wind is, is er immers geen elektriciteit...net zoals een slechte zomer minder vruchten opbrengt op het land. Dat is gezonde boerenlogica. Waarom dan toch die drang naar steeds meer industriële windturbines op land, dicht bij woningen en midden in waardevolle landbouwgebieden? Waarom krijgen alternatieven (bv. biomassa, aardwarmte, zonnepanelen etc.) zo weinig aandacht?

Windturbines worden steeds hoger en de wieken steeds langer!

De technologische ontwikkelingen maken dat industriële windturbines de laatste jaren steeds groter zijn geworden. Een maximale hoogte van 150m is al lang geen uitzondering meer. Deze omvangrijke industriële installaties hebben steeds meer impact op de naaste omgeving; meer en meer studies wijzen uit dat mensen en dieren in de onmiddellijke omgeving van industriële windturbines met gezondheidsproblemen te kampen krijgen. Dat kan niet de bedoeling zijn...

Beperken van impact op mens en dier: enkel door garantie voldoende afstand

Er bestaan twee manieren om de impact op mens en dier te beperken: ten eerste door de industriële windturbines (tijdelijk?) stil te leggen; ten tweede door de industriële windturbines voldoende ver van woningen te plaatsen. De eerste optie lijkt ons niet haalbaar omdat hierdoor het doel van de plaatsing van windturbines wordt ondergraven: als deze moeten worden stilgelegd, kan er immers geen elektriciteit worden verwekt. Dit lijkt ons simpel als pompwater...

De tweede optie lijkt dan ook de enig realistische. Recente studies hebben uitgewezen dat 10x de hoogte de nodige garanties kan bieden. Concreet zou dit betekenen dat industriële windturbines van 150 meter op minstens 1500 meter van woningen zouden moeten geplaatst worden. Kleinere modellen kunnen dan dichter geplaatste worden (bv. molens van 50 meter hoogte tot op 500 meter van woningen).

De politiek moet zijn verantwoordelijkheid nemen: vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is....

Politici zijn de vertegenwoordigers van het volk en deze moeten dan ook de belangen van het volk dienen. De energietransitie betekent een enorme uitdaging en deze is ook broodnodig. Deze mag echter niet ten koste van de gezondheid van de mensen worden doorgevoerd. De signalen betreffende een mogelijke gezondheidsimpact van het plaatsen van industriële windturbines in de nabijheid van woningen mogen niet worden genegeerd. Ook niet indien hier veel geld mee gemoeid zou zijn.

Geen nieuw gezondheid schandaal voor de nabije toekomst

In het verleden is door de politiek al te laks omgesprongen met signalen die wezen op een mogelijk gezondheidsrisico voor de mensen. De korte lijst hieronder zullen velen zich nog herinneren: loden buizen voor drinkwater, met loodvergiftiging tot gevolg; Softenon baby’s in de jaren ’50 en ’60 door gebruik van toxische medicatie tijdens de zwangerschap; stimuleren van gebruik van tabak; asbest in woningen en recent ook nog PFOS in de bodem in Zwijndrecht. De gewone mensen zijn altijd het kind van de rekening: zij krijgen de volle impact op hun gezondheid en mogen ook nog eens opdraaien voor de kosten voor het herstel.

Lokale politiek zit gewrongen...maar mag zich niet laten vangen 

Er gaat veel geld om in de energie sector. De partijpolitieke druk is hoog om de Europese groene energie doelstellingen te halen. De verleiding is dan ook bijzonder groot om mee te spelen met de grote bedrijven die enkel commerciële belangen najagen. Eoly/Colruyt is geen liefdadigheidsorganisatie maar een bedrijf dat moet renderen. Dit mag men nooit vergeten...

Als de vos de passie preekt, boer let op uw ganzen!

Eoly/Colruyt heeft de mond vol van ecologische doelstellingen en preekt het ondernemerschap in dienst van het welzijn van de bevolking. Wij lezen in hun persbericht dat zij weldoeners zijn ten dienste van het groene ideaal. Wij lezen ook dat ze de mensen gaan laten meedelen in hun winsten en dat de mensen vol achter hun initiatief staan. Er werd hiervoor zelfs een marktonderzoeksbureau onder de arm genomen (IPSOS). KLAP! heeft als vzw niet de middelen om marktonderzoeken op te zetten. Wij kunnen echter wel rekenen op de vele helpende handen van vrijwilligers. Wij zijn van deur tot deur gegaan en kennen de mensen in onze gemeente. De verhalen die wij horen zijn deze van angst, vertwijfeling en woede. In de loop van 2020 hebben wij 1326 handtekeningen verzameld en overhandigd aan de gemeentes. De gemeentes zelf hebben zich ook tegen het eerder ingediende Eoly/Colruyt project uitgesproken. Heeft Eoly/Colruyt hier rekening mee gehouden? Het antwoord is jammer genoeg ‘neen’. Het ‘nieuwe’ project is identiek aan het ‘oude’: zelfde inplantingsplaatsen en zelfde industriële windturbines van 150m hoog. De melding van de ‘uitgestoken hand’, zoals vermeld in het persbericht van Eoly/Colruyt, lijkt ons dan ook bijzonder cynisch...

KLAP! zegt ‘neen’ tegen het boerenbedrog van Eoly/Colruyt

Het project voor inplanting van 4 industriële windturbines ten zuiden van Bever en Sint Pieters Kapelle zal een belangrijke negatieve impact hebben op mens en omgeving. Een bijzonder groot aandeel van de omwonenden (1326 handtekeningen) heeft zich eerder uitgesproken tegen het project. Hetzelfde geldt voor de verschillende omringende gemeentes (Bever, Herne, Silly en Enghien) die het eerder ingediende en vandaag terug voorliggende project niet zonder meer hebben goedgekeurd, wel in tegendeel. Hetzelfde geldt ook voor de bevoegde ambtenaren die na zorgvuldige afweging besloten om geen vergunning te verlenen. Het betekent dan ook een klap in het gezicht van vele betrokkenen dat Eoly/Colruyt opnieuw hetzelfde dossier indient en hierbij probeert om het te verkopen als een ‘aangepast dossier waarvoor een groot draagvlak bestaat’.

KLAP! vertegenwoordigt de belangen van de mensen die door het ‘nieuwe’ (eigenlijk oude) industriële windturbine project bedreigd worden en roept de lokale politiek op om zich verder hiertegen te verzetten. Gezondheid is te kostbaar en kan niet worden ingeruild voor geld of voor vage beloften over het stoppen van de opwarming van de aarde. KLAP! is bereid om het debat aan te gaan en heeft in het verleden ook al voorgesteld om mee de handen in elkaar te slaan voor het zoeken naar echte oplossingen voor uitdagingen waarmee we momenteel geconfronteerd worden. Wij herhalen hierbij ons voorstel – en wij streven als vzw geen commerciële doestellingen na. De mensen hebben dit begrepen en hebben massaal hun steun voor ons uitgesproken. 1326 handtekeningen. Die moet je verdienen, elke dag opnieuw …”

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
07 jul 2021
Deschuyffeleer Godelieve
Deschuyffeleer Godelieve
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 28 sep 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 28 sep 2022
Marc Sluys | 26 sep 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 24 sep 2022

archief