HERNE – Plantactie Hernebos – Jij komt toch ook?

C21

HERNE – Plantactie Hernebos – Jij komt toch ook?

Aanplant_hernebos
HERNE – Plantactie Hernebos – Jij komt toch ook? - © Deschuyffeleer
 

Op zaterdag 4 december wordt het Hernebos aangeplant. De realisatie van dit project draagt bij aan de uitbreiding van toegankelijke natuur in de Vlaamse rand rond Brussel. Iedere Hernenaar, jong of minderjong kan hierbij een steentje bijdragen en ook een handje toesteken. Van 10 tot 17u staan de spaden klaar om de 5300 boompjes te voorzien van een nieuwe en definitieve groeiplaats. Het Hernebos is gelegen ter hoogte van  Edingsesteenweg 16A dat is op 2 min wandelen van het centrum.

Ging er aan vooraf

In het kader van het realiseren van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) keurden de gemeenteraadsleden in september vorig jaar de aankoop goed van een weide met een oppervlakte van nagenoeg 1 hectare en gesitueerd langsheen de  Edingsesteenweg in het centrum. Het perceel wordt thans aangewend voor het realiseren van het concept ‘Een sterke kern voor Herne’. De gemeente ‘natuur-rijker’ maken situeert zich in het breder kader van het aankopen en het inrichten van toegankelijk groen in de Vlaamse Rand, betoelaagd door de Vlaamse regering voor meer open ruimte in het VSGB.

In 2017 kregen alle bosgroepen, de regionale landschappen en de gemeenten de duidelijke opdracht mee zich in te zetten voor meer bos en een betere soortbescherming alsook het treffen van maatregelen om de natuur in het strategisch gebied te bevorderen. Natuurinrichting heeft hierbij als doel gebieden zo goed als mogelijk in te richten en betere omstandigheden te creëren voor natuurontwikkeling.

Binnen de gemeente is daarbij een werkgroep rond klimaat actief aan de slag gegaan. De zoektocht om ook Herne bos- en natuurrijker te maken viel ook in goede aarde binnen de lokale jeugdsector, die uit is op het kunnen beschikken over meer natuurlijke speelruimte.  Schepen voor milieu Lieven Vandenneucker voegt hier aan toe “dat hiermee een belofte uit de CD&V-verkiezingscampagne wordt waargemaakt”. 

Burgemeester Kris Poelaert: “Ook Herne wil zoals de Vlaamse bouwmeester naar een gewenste verdichting en versterking van dorpskernen, maar kernverdichting betekent geenszins harde scheiding tussen bebouwde en open ruimte. We trekken groen en blauw dan ook bewust door tot in de kern van ons dorp. Met de aanplant van voor iedere inwoner een boom wordt een zichtbare groenbuffer gecreëerd voor iedereen die het centrum inrijdt”

Subsidies

Voor de verwerving van het Hernebos kon het bestuur alvast rekenen op 50% subsidie vanuit de Vlaamse overheid en nu ook op een extra subsidie van Vlaams minister van Omgeving Zuhal voor de aanplanting.

Praktisch

  • Het lokaal bestuur voorziet naast de spades en boompjes ook nog chocomelk en een op houtvuur gebakken ambachtelijke wafel.
  • Voor de goede gang van zaken en om een goede inschatting te kunnen maken, is het wenselijk in te schrijven via deze link https://www.herne.be/plantactie-hernebos-jij-komt-toch-ook
  • Parking? Met de fiets parkeer je vlakbij.  Met de auto parkeer je best in het centrum van Herne of op de parking aan het gemeentehuis/bib.
  • Breng zeker je mondmasker en CST (CovidSafeTicket) mee.

Heb je vragen? Neem dan contact op via duurzaamheid@herne.be   

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
26 nov 2021
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 29 dec 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 28 dec 2021

archief