HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad van 25 mei

C21

HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad van 25 mei

00_gemeente_en_ocmwraad_herne_2021
HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad van 25 mei - © Deschuyffeleer
 
Industrie_kavels_verkocht
HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad van 25 mei - © Deschuyffeleer
 

Klachtenbehandelingssysteem

Het jaarlijks rapport over het klachtenbehandelingssysteem werd ter kennisgeving voorgelegd. In die zin wordt van de behandelde klachten een verslag opgesteld. Raadslid Paul Beyl gaf aan enigszins op zijn honger te blijven zitten. Hij vond dat de vermelding ontvankelijk of niet ontvankelijk te magere informatie. Hij vroeg in het vervolg ook kennis te kunnen krijgen van een meer gedetailleerde opvolging.

Autonoom Gemeentelijk Bedrijf

De jaarrekening 2021 werd vastgesteld met een balanstotaal van 100.571€. De resultatenrekening dan weer sluit af met een positief resultaat van 11.850€ terwijl de jaarrekening een beschikbaar budgettair resultaat van -1.114€ vertoont. De raadsleden verleenden een positief advies om de winst van 11.850€ uit te keren als dividend aan de gemeente.

De fiscale jaarrekening 2021 zoals vastgesteld door de raad van bestuur kreeg eveneens groen licht. Zij wordt nu doorgestuurd naar de toezichthoudende overheid voor het bekomen van een positief advies.

Paul Beyl meldde dat hij klachten van de buren opvangt over overlast door de geluidsinstallaties bij activiteiten van de voetbalploegen op de speelvelden van het gemeentelijk sportcomplex. Hij suggereerde een groen scherm aan te brengen dat niet alleen het geluid naar de buurt toe enigszins zou dempen maar ook agressieneigingen op en rond de speelvelden zou temperen. Burgemeester Kris Poelaert vond het een goed idee om mee te nemen. Er werd inmiddels eveneens al een gespecialiseerde firma gecontacteerd om geluidsmetingen uit te voeren.

Intradura

De gemeenteraad machtigde zijn afgevaardigde in de algemene vergadering de agendapunten tijdens de komende statutaire gewone algemene vergadering van 22 juni 2022 goed te keuren. Door het belet zijn van de effectieve afgevaardigde Eric Eeckhoudt is het zijn plaatsvervangster Vanessa Van Hende die de vergadering zal bijwonen.

Paul Beyl merkte op dat nog altijd een overgroot deel recycleerbaar afval blijkbaar terechtkomt in de restafvalzakken. Bevoegd schepen Lieven Snoeks beaamde de vaststelling en gaf aan dat vooral nog veel groenafval in de restafvalzakken wordt gedeponeerd wat geenszins de bedoeling is.    

Jeugdregio Pajottenland

Aan de hand van een aanpassing van de statuten werd unaniem ingestemd het eerste boekjaar van de in 2020 opgerichte projectvereniging Jeugdregio Pajottenland te verlengen en die te laten lopen van 8 mei 2020 tot 31 december 2021. Dit om reden de activiteiten pas konden opgestart worden in 2021.

Lokaal bedrijventerrein

Voor het toewijzen van de bijgekomen 5 loten op het uitgebreid lokaal bedrijventerrein langsheen de Scheibeekstraat werden 6 aanvragen ingediend. Een stuurgroep verleende advies nopens de lottoewijzing op basis van een aantal criteria vervat in het toewijzingsreglement en op basis van de opgegeven voorkeurkavels door de aanvragers. Een aanvraag werd niet ontvankelijk verklaard wegens het niet akkoord gaan met de bepalingen van het toewijzingsreglement.

De raadsleden stemden in met het voorstel van de stuurgroep en kenden lot 1 toe aan tuinaanneming Manhove Tuinen. Lot 2 krijgt KNL bvba, een autotransport en -opstalbedrijf als eigenaar. Het metaalverwerkend bedrijf Metvico wordt eigenaar van lot 3 en binnen-en buitenshrijnwerkerij Groep Viaene van lot 4. En lot 5 ten slotte komt in handen van het bouwbedrijf Lanneer & Zonen. Alle bedrijven hebben al een link met Herne.

Politiereglement

Paul Beyl gaf aan aanstoot te nemen aan het niet verwijderen van allerlei borden en aanverwante zaken die door blijkbaar hoofdzakelijk niet Hernse verenigingen voor hun organisaties worden aangebracht langsheen de openbare weg. Hij vroeg hierop strenger toezicht te houden en op te treden. In een reactie werd meegegeven het politiereglement desbetreffende na te kijken en indien nodig mogelijke acties te ondernemen.

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
26 mei 2022
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 12 apr 2024

archief