HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 31 augustus

C21

HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 31 augustus

1_gemeentraad_aug_2022___8_
HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 31 augustus - © Deschuyffeleer
 
1a_gemeentraad_aug_2022___1_
HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 31 augustus - © Deschuyffeleer
 
2_gemeentraad_aug_2022___3a_
HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 31 augustus - © Deschuyffeleer
 
3_gemeentraad_aug_2022___8_
HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 31 augustus - © Deschuyffeleer
 
Gemeentraad_aug_2022___3b_
HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 31 augustus - © Deschuyffeleer
 
Gemeentraad_aug_2022___5a_
HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 31 augustus - © Deschuyffeleer
 
Gemeentraad_aug_2022___9a_
HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 31 augustus - © Deschuyffeleer
 

Een resem verschuivingen

Het afscheid van de politiek van schepen Lieven Vandenneucker per 1 september bracht een hele reeks verschuivingen mee. Voortaan zetelt zijn opvolger Kris Degroote als derde schepen in de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. Ook treedt hij toe tot de raad van bestuur van het gemeentelijk autonoom bedrijf. Hij diende daartoe zijn ontslag in als voorzitter van de gemeenteraad. In die functie wordt hij nu opgevolgd door raadslid Frank Nevens. Burgemeester Kris Poelaert blijft plaatsvervangend voorzitter.

Burgemeester Kris Poelaert zette Lieven Vandenneucker, mede aan de hand van een fijnzinnige filmcompilatie, figuurlijk in de bloemetjes door hem te bedanken voor zijn jarenlange inzet, toewijding en samenwerking om ‘samen’ en ‘in groep’ Herne  verder te hebben laten groeien en op de kaart te hebben gezet. Terloops haalde hij  enkele bijzondere anekdotes aan die ze samen beleefd hadden, waardeerde hij ten zeerste de inzet en de daadkracht van Lieven die niet te beroerd bleek in tijden van nood zelf de handen uit de mouwen te steken voor het welzijn van de inwoners. Hij kon dan ook niet anders dan Lieven te typeren als “een persoon met weliswaar een grote mond maar met een klein hartje”. Hij liet ook verstaan dat de ganse ploeg Lieven gaat missen maar dat Lieven allicht ook de politiek zal missen. Het werd voor de burgemeester aan het adres van de uittredende schepen dan ook geen vaarwel maar een ‘vaar wel’ met mogelijks ooit ook nog wel een mogelijke terugkeer naar de politiek. De burgemeester wenste hem eveneens nog alle succes en een ‘enjoy life’ toe in zijn verdere ondernemingen. Als aandenken kreeg hij een afscheidskaartje van alle raadsleden  mee en ook de toezegging dat hij zich in de nabije toekomst aan de titel van ereschepen mag verwachten.

In zijn afscheidswoord bleef Lieven Vandenneucker stilstaan bij zijn beslissing om indertijd als jonge kerel toch aan politiek te gaan doen. Dat bleek niet alleen uit nieuwsgierigheid te zijn maar ook uit puur enthousiasme en met de vaste wil en de gezonde ambitie om mee van Herne de tofste gemeente van Vlaanderen te maken. Voor hem betekende zijn eerste verkiezing als raadslid - dat was in 2000 - meteen ook het begin van zijn politieke carrière, het begin van zijn uitgesproken maatschappelijke gedrevenheid en ook het begin van een publiek bestaan. Het werd voor hem evenwel een verdomd moeilijke keuze om met politiek te stoppen met talloze slapeloze nachten, veel gepieker en veel gesprekken. Maar bij zo’n keuzestress moet je wel een beslissing nemen, nam hij zich voor. En dan kies je uiteindelijk wat voor jou het beste lijkt. Dan kies je voor jezelf en voor je eigen route. Hij liet ook verstaan dat zijn politieke carrière hem toch mooie herinneringen, dankbare projecten en warme vriendschappen had opgeleverd. Vooral die vriendschappen wil hij blijven koesteren. Hij hield er dan ook aan de vele mensen, de verenigingen, de inwoners, de collega’s, de mensen van de administratie en de mensen van de technische dienst met wie hij de voorbije 22 jaar had samengewerkt te bedanken voor die jarenlange samenwerking en inzet. “Blijf er keihard voor gaan, voor elkaar en voor onze droom en dat Herne een topgemeente moge blijven”, waren zijn (voorlopig?) laatste publieke woorden in de plaatselijke politiek.      

Als vervanger voor Lieven Vandenneucker duidde de gemeenteraad Kris Degroote ook aan als gemeentelijk vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid en als plaatsvervangend afgevaardigde voor de algemene vergadering van het Denderbekken, de bestuurlijke pijler van het wateroverleg in dat bekken. Als nieuwbakken schepen kreeg hij de gelegenheid zich voor te stellen. Met zijn West-Vlaamse roots belandde hij 21 jaar geleden in Herne. Beroepshalve is hij adjunct-secretaris van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Hij werd in 2006 een eerste keer verkozen als raadslid. Sinds 2012 tot nu was hij voorzitter van de gemeenteraad. Naast voorzitter van Diensten Service Herne vzw (DSH) is hij nu ook voorzitter van de ouderraad van de vrije basisschool De Bloesem. Verder is hij ook nog actief bij het Legatokoor en de KWB. In de schoot van het lokaal bestuurscollege krijgt hij de bevoegdheden landbouw, plattelandsontwikkeling, milieu, sport, festiviteiten, ICT en het informatieblad. Hij poneerde, samen met zijn collega’s in het college en met de raadsleden, zijn rol van schepen ten volle te willen opnemen en als teamspeler de continuïteit van het beleid mee te blijven verzekeren met een uitgesproken visie naar een duurzame toekomst toe. Burgemeester Kris Poelaert heette de nieuwe schepen welkom. Hij prees hem voor zijn inzet in het verleden en is ervan overtuigd dat ook hij zich ten volle zal ‘smijten’ om van Herne nog een betere gemeente te maken.        

Sonja Van Den Bossche, eerder lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst, dan weer vult als eerstvolgende opvolger op de CD&V-lijst de vrijgekomen zetel van Lieven Vandenneucker in als raadslid. Zij wordt in dat comité vervangen door raadslid Vanessa Van Hende.

Ook raadslid Patrick De Vos diende zijn ontslag in als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Hier is het nu raadslid Lieven Van Den Broeck die in zijn voetsporen treedt.

De Kring

De raadsleden hechtten hun goedkeuring aan het ontwerp van de authentieke akte voor de aankoop van de Kring. De aankoopprijs bedraagt 925.000€. Naast het bekomen van subsidies vanuit het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen voor de aankoop van ‘leegstaande of vrijkomende handelspanden en bedrijfsruimten met het oog op het ondersteunen van lokaal ondernemerschap in kernen’ voor een bedrag van 270.000€, zijnde nagenoeg 30% van de aankoopprijs, is het de bedoeling dat voor de overige 70% een lening van 650.000€ wordt aangegaan. Het bestuur mag van de gemeenteraad nu een opdracht naar de bankinstellingen uitschrijven waarvan de plaatsingsvoorwaarden en de voorwaarden werden vastgelegd.

De aankoop van het pand geschiedt om redenen van openbaar nut, met name het realiseren van het project ‘Een sterke kern voor Herne’. De aankoop bekleedt ook een sleutelpositie voor het realiseren van de beleidsdoelstelling ‘Ondersteuning van de lokale commerciële activiteit’.

Oude schoolgebouwen Markevallei

De raadsleden bekrachtigden de verordening van de burgemeester uitgevaardigd op 11 juli 2022 bij hoogdringendheid inzake openbare orde, rust en veiligheid en houdende verbod tot het betreden van de site van de oude schoolgebouwen van de Markevallei in de Grotestraat. Die verordening bleek noodzakelijk om reden de gebouwen zich in een zeer slechte staat bevinden en er geregeld meldingen waren van de aanwezigheid van jongeren die er voor overlast zorgden.

Gainestraat

De raadsleden stemden eveneens in met het instellen van een parkeerstrook van 12 m  voorbehouden voor mindervaliden in de Gainestraat ter hoogte van de woningen 1 en 3.      

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
01 sep 2022
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 28 sep 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 28 sep 2022
Marc Sluys | 26 sep 2022

archief