HERNE – Inwoners aan de slag met een burgerbudget van 260.000 euro

C21

HERNE – Inwoners aan de slag met een burgerbudget van 260.000 euro

Burgers_aan_de_slag_met_260_000_euro
HERNE – Inwoners aan de slag met een burgerbudget van 260.000 euro - © Deschuyffeleer
 

Herne heeft in zijn meerjarenplan 2020-2025 de ambitie gesproken om enerzijds zijn inwoners nauwer te betrekken bij het beleid en anderzijds de samenwerking tussen zijn inwoners te vergroten. Daarom lanceert het lokaal bestuur nu een burgerbudgetprogramma voor zijn woonkernen waarbij een vooropgesteld budget van vier maal 65.000 euro is gemoeid.

Als onderdeel van een van zijn beleidsdoelstellingen in het lopend meerjarenplan keurden de raadsleden op de jongste gemeenteraad daartoe het reglement met betrekking tot het voorzien van een burgerbudget goed. Die nieuwe gemeentelijke subsidie bedraagt maximaal 65.000€ voor iedere van de vier woonkernen. De criteria en de modaliteiten voor het toekennen van de burgerbudgetten zijn zo nu vastgelegd in ‘het reglement houdende de aanwending van een burgerbudget’. Alle weerhouden projecten dienen wel gerealiseerd te worden voor eind 2024. Het reglement werd opgesteld in samenwerking met het gerenommeerd consultancybureau Ernst & Young.

Participatie

Met het burgerbudget wil het lokaal bestuur Herne zijn inwoners, verenigingen en organisaties uitnodigen om actief te participeren aan het beleid en in die zin projecten in te dienen en uit te voeren. Om het draagvlak bij de burgers voor die projecten te vergroten mogen de inwoners via een deliberatieforum ook mee beslissen over de ontvankelijk verklaarde projectvoorstellen.

De subsidie wordt verleend teneinde participatie, co-creatie en gemeenschapsgevoel tussen de inwoners te stimuleren. Projectvoorstellen moeten samenwerking tussen burgers dan ook faciliteren en een verbindend karakter hebben voor de samenleving. Hierbij kan worden gedacht aan projecten zoals wijkwerking, duurzaamheid, klimaat, mobiliteit, armoedebestrijding…..

Binnen het principe van het burgerbudget kunnen de inwoners Herne zelf voorstellen indienen. Na een inzamelperiode van drie maanden zullen alle inwoners ook de kans krijgen om op ‘een deliberatiedag’ met elkaar in gesprek te gaan en daar samen te beslissen over welk project/welke projecten ze verkiezen om uitgevoerd te worden binnen het kader en met de middelen van het burgerbudget.

Projectindieners van wie het project geselecteerd wordt, hebben vervolgens de verantwoordelijkheid voor de effectieve realisatie ervan. Voor de uitvoering van de nodige werken of levering van diensten mogen zij ook een beroep doen op derden.

Herfelingen als eerste aan de beurt

Voor elke deelgemeente zal een aparte oproep gelanceerd worden. De verschillende oproepen gebeuren niet gelijktijdig. Bij een oproep voor een specifieke deelgemeente worden projectvoorstellen verwacht die impact hebben op de betreffende deelgemeente. Herfelingen komt als eerste aan de beurt.

De projectvoorstellen voor Herfelingen dienen ingediend te worden in de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2023. Aan de hand van de opgedane ervaring met het project in Herfelingen zullen kort na die periode ook de oproepen naar Herne, Kokejane en Sint-Pieters-Kapelle toe gelanceerd worden.

Het ganse project heeft door coronatoestanden wel enige vertraging opgelopen. De oproep naar deelgemeente Herfelingen toe mag overigens ook al door de overige woonkernen aangezien worden als een uitnodiging om ideeën in te zamelen en voorbereidingen te treffen voor het indienen van projectvoorstellen met betrekking tot die deelgemeenten.

De infoavond voor Herfelingen is voorzien op woensdag 7 december om 20u  in Bavocentrum, Steenweg Asse 231, 1540 Herfelingen.

Heb je zin om deel te nemen? Benieuwd naar de burgerbudgetten? Heb jij zin om alleen of in groep een leuk projectvoorstel in te dienen?

Neem dan een kijkje op de webpagina van de burgerbudgetten voor meer info:  https://www.herne.be/herne-en-bestuur/burgerbudgetten  en hou ook de Facebook-pagina van het lokaal bestuur in het oog.

Voor meer informatie, kan u terecht bij burgemeester Kris Poelaert: kris.poelaert@herne.be - 0475/47 50 03 en bij schepen van communicatie Lieven Snoeks: lieven.snoeks@herne.be  - 0476/90 66 79 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
14 nov 2022
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 06 dec 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 04 dec 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 03 dec 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 02 dec 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 01 dec 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 28 nov 2022

archief