HERNE haalt opnieuw een subsidie van 600 000 euro binnen

C21

HERNE haalt opnieuw een subsidie van 600 000 euro binnen

Subsidie_600
HERNE haalt opnieuw een subsidie van 600.000 euro binnen - © Deschuyffeleer
 
Markevalleisite1
HERNE haalt opnieuw een subsidie van 600.000 euro binnen - © Deschuyffeleer
 
Toekomstbeeld_markevalleisite_1
HERNE haalt opnieuw een subsidie van 600 000 euro binnen - © Afb. ingezonden
 

Zuhal Demir, Vlaams minister voor Omgeving, heeft het Blue Deal-plan uitgebreid met een subsidie voor 10 bijkomende projecten. De Markevalleisite in het centrum is er één van en werd zonet begunstigd met een ruime subsidie van 600.000 euro. Dit bedrag zal gebruikt worden voor de ontharding en de inrichting van de site.

De Blue Deal is een plan dat de Vlaamse regering in de zomer van 2020 lanceerde in de proactieve strijd tegen waterschaarste en droogte. Het is een ambitieus programma dat de samenwerking aangaat met (landbouw)bedrijven, kennisinstellingen, lokale besturen, verenigingen en burgers. Het Blue Deal plan bevat een reeks acties en structurele oplossingen. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik.

Kadering project en eerste fase

Het lokaal bestuur kocht enkele jaren geleden de leegstaande site van het gemeenschapsonderwijs De Markevallei aan. In samenwerking met het Vlaams departement omgeving wordt er nu ruimte gecreëerd voor vergroening en vernatting. Biodiversiteit, infiltratie en ontmoeting staan daarbij centraal. De vooropgestelde werken kaderen perfect binnen de Blue Deal.

In 2019 werd door het lokaal bestuur in samenwerking met de Vlaamse bouwmeester een opdracht uitgeschreven om een toekomstvisie uit te werken voor het centrum. Dit mondde uit in een visie voor de dorpskern opgesteld door het studiebureau VELD en Atelier Horizon in overleg met de inwoners van Herne. De complete realisatie van het beeld mag dan wel een ambitie zijn op lange termijn, het werd al snel duidelijk dat er ook op korte termijn heel wat potentieel was voor realisatie. Het is de bedoeling om een nieuwe ader het hart van de gemeente in te trekken om op een klimaatbestendige manier de levenskwaliteit en het welzijn van de inwoners te verbeteren.

De gemeente kocht de site omdat zij heel veel potentieel biedt voor de toekomst en omdat ze gezien wordt als een poort naar het landschap en de sleutel binnen de toekomstvisie van het dorpscentrum. Via de site kan het achterliggend landschap, door middel van ontharding, nu als een groene vinger doorgetrokken worden tot in het centrum van de bebouwde ruimte. Naast ontharding en vergroening wenst het lokaal bestuur ook maatregelen te treffen die een gunstig effect hebben op de overstromingsgevoeligheid van het dorpscentrum.

De site is 2 ha groot waarvan iets meer dan 1/3 is verhard. In totaal zal 7000m² worden onthard.

Inrichting site als tweede fase

In een tweede fase binnen dit project wordt de site opnieuw ingericht. Drie principes staan daarbij voorop: biodiversiteit, infiltratie en ontmoeting.

De site wordt ingericht als parkzone met langs de buitenzijde focus op laagstammen, heesters en bloemenweide. Het middengedeelte kan intensief vergroend worden met onder meer hoogstammen, eventueel ruimte voor fruitbomen en een stuk wildbos. In de paarse ruimte wordt een duurzaam en kleinschalig lokaal voorzien voor de speelpleinwerking. Dit valt evenwel buiten de scope van het subsidiedossier. De donkergroene zone wordt ingericht als landschappelijke waterdoorlaatbare parking.

Er is tevens ruimte voorzien voor waterinfiltratie (blauwe zone). Met kleine infrastructurele ingrepen kunnen de baangrachten doorgetrokken worden en het water naar de Markevalleisite geleid worden. Water afkomstig van hoger gelegen percelen in de Grotestraat kunnen gebufferd worden  en kan men zo laten infiltreren om zo de druk op de riolering te verminderen/af te remmen.

En als laatste doelstelling is er ruimte voor ontmoeting.
Vanuit sociaal oogpunt worden vier grote programmatorische clusters opgemerkt in het dorpscentrum:

=> administratieve cluster: gemeentehuis, dienst welzijn en bib
=> zorgcluster: woonzorgcentrum Sint-Felix
=> jeugdcluster: chirolokalen en basisschool de Bloesem
=> cultuurcluster: nieuwe muziek/dans/woordacademie

Het doel?

Een evenwicht zoeken tussen natuur en recreatie zodat de vier clusters kunnen samengebracht worden in een klimaatadaptieve publieke ruimte.

Timing

Het lokaal bestuur zal de invulling van de parkruimte samen met het begeleidingsteam van het departement omgeving verder uitwerken. In eerste instantie wil het zo snel als mogelijk overgaan tot de afbraak van de leegstaande gebouwen. Er zal verder een ontwerper/landschapsarchitect aangesteld worden om binnen de twee jaar over te gaan tot de inrichting van de ontharde ruimte. Tevens zal een werkgroep worden opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van de drie burgerplatformen.

Subsidie

Het lokaal bestuur Herne werd geselecteerd uit net geen 40 projectvoorstellen waarvan er uiteindelijk 10 werden weerhouden voor subsidie en projectbegeleiding. De projectsubsidie bedraagt 600.000 euro wat overeenkomt met 70% van de geraamde totale kost.

“Herne is trots deze aanzienlijke subsidie te hebben binnengehaald en gaat er prat op met deze ondersteuning het vooropgesteld beleidsplan en de toekomst van ons hoofdorp de juiste invulling te kunnen geven”, zegt burgemeester Kris Poelaert.

Voor vragen kan u contact opnemen met burgemeester Kris Poelaert (0475/47 50 03 – kris.poelaert@herne.be  

 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
16 nov 2022
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 06 dec 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 04 dec 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 03 dec 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 02 dec 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 01 dec 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 28 nov 2022

archief