HERNE – Notaris An-Katrien Van Laer gaat met pensioen – Notariaat is overgenomen

C21

HERNE – Notaris An-Katrien Van Laer gaat met pensioen – Notariaat is overgenomen

Img_20230213_092403
HERNE – Notaris An-Katrien Van Laer gaat met pensioen – Notariaat is overgenomen - Jonas Boschmans - An-Katrien Van Laer © Deschuyffeleer
 
Img_20230213_085028_1
HERNE – Notaris An-Katrien Van Laer gaat met pensioen – Notariaat is overgenomen - © Deschuyffeleer
 
Naamlan_katrien_van_laer_notaris
HERNE – Notaris An-Katrien Van Laer gaat met pensioen – Notariaat is overgenomen - © Deschuyffeleer
 

Deze maandag 13 februari 2023 om 9u legde Jonas Boschmans de eed van notaris af in handen van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te  Brussel. Hierdoor wordt Jonas de opvolger van notaris An-Katrien Van Laer en meteen ook sinds 1846 de zevende notaris met Herne als uitvalbasis. An-Katrien werd eind december vorig jaar 57 jaar en gaat nu na een notarisloopbaan van 25 jaar met pensioen.

De overname werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 februari 2023 onder de rubriek Federale overheidsdienst Justitie - Notariaat: ‘Bij koninklijk besluit van 29 maart 2022, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van haar opvolger, is aan mevr. Van Laer A.-K., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Herne’.

‘Bij koninklijke besluiten van 19 en 26 januari 2023, die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden, is  de heer Boschmans J., master in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brussel. De standplaats is gevestigd te Herne’.

An-Katrien werd  in 1997 de opvolger van haar vader Lodewijk Van Laer die overleed in 2010. Na de eedaflegging van Jonas Boschmans wordt An-Katrien Van Laer ere-notaris. Het verkrijgen van deze eretitel is geen recht, noch een gunst, het is een toegekende of verdiende onderscheiding. 

Wat is een notaris?

Een notaris staat ten dienste van de burger. Elk jaar gaan bijna 2.500.000 Belgen bij een notariskantoor langs om onpartijdig advies in te winnen en/of belangrijke momenten in hun leven in een officieel kleedje te stoppen: huwelijk, erfenis, schenking, aankoop van onroerend goed, oprichting van een onderneming,…... Hij is zo de openbare ambtenaar die verbintenissen juridisch veilig stelt en rechtsgeldig maakt.

Een notaris is een onpartijdig adviseur, een juridisch deskundige die dan ook de burger in elke fase van zijn leven begeleidt. Daarnaast is hij ook de manager van zijn eigen kantoor. Hij houdt toeziet op een vlotte werking van zijn organisatie en het welzijn van zijn team.

Notarissen te Herne vanaf 1846

01 januari 1846 tot 01 januari 1894: WIELANT Jean-Baptist
01 januari 1894 tot  01 januari  1907: WIELANT Emile
01 januari 1907 tot 01 januari 1922: DEBOEUF Arthur
06 april 1922 tot 04 april 1960: BELLOT Florent
04 april 1960 tot 04 juli 1997: VAN LAER Lodewijk
04 juli 1997 tot 13 februari 2023: VAN LAER An-Katrien
Vanaf 13 februari 2023: BOSCHMANS Jonas

Alle akten sedert 1846 tot 1960 berusten in het Rijksarchief in Leuven. De akten van vader en dochter Van Laer worden voorlopig verder bewaard ten kantore op het Heldenplein in het centrum.

Hoe word je notaris?

Om notaris te worden moet je eerst vijf jaar Rechten studeren en slagen in een Master Notariaat.  Daarna volgen drie jaar stage lopen in een notariskantoor. Tijdens die stage komt het er op aan zoveel als mogelijk dossiers te behandelen en liefst in een zo breed mogelijk spectrum. De kandidaat notaris zal immers een vergelijkend examen moeten afleggen. In totaal is men dan ruim 10 jaar verder alvorens een persoon zich ‘notaris’ mag noemen.

Het examen wordt georganiseerd door de Benoemingscommissies voor het Notariaat. Het gaat om een schriftelijke en mondelinge proef, mét een maximaal aantal deelnemers dat kan slagen.

De Minister van Justitie bepaalt jaarlijks hoeveel personen mogen slagen. In 2020 ging het om 120 personen. De kandidaat-notaris moet dus niet alleen slagen maar ook een zo hoog mogelijke quotering behalen om bij de geselecteerden te behoren.

Eens kandidaat-notaris moet je beslissen: neem je een kantoor over of kies je voor een associatie.  Een andere optie is er niet gelet op de vestigingswet die bepaalt hoeveel notarissen er mogen zijn per aantal inwoners. België telt zo’n 1140 notariskantoren.

Vroeger werd je vaak notaris van vader op zoon of dochter, een idee dat nog altijd leeft maar afzwakt. Het beroep van notaris is inmiddels meer en meer toegankelijk voor iedereen geworden.

Notariaat Herne

Voor het betrokken notariskantoor verandert er veel en terzelfdertijd weinig. Het kantoor blijft gevestigd waar het nu is (Heldenplein 10). Ook de telefoonnummers blijven behouden . De medewerkers blijven allen op post en de dossiers lopen gewoon verder.

Jonas Boschmans is 33 jaar en afkomstig van Zemst maar komt in het Pajottenland wonen. Als kandidaat-notaris en notarieel jurist liep hij sinds 2018 stage bij notaris Sabine Van Buggenhout (Meise) en bij notaris Jean Van de Putte, opvolger van ere-notaris Chantal Loché in Schaarbeek.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
13 feb 2023
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 23 mrt 2023
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 15 mrt 2023
Godelieve Deschuyffeleer | 11 mrt 2023

archief