HERNE - Tijdens de deliberatieavond over de burgerbudgetten in De Kring werden 7 projecten goedgekeurd

C21

HERNE - Tijdens de deliberatieavond over de burgerbudgetten in De Kring werden 7 projecten goedgekeurd

Editie_herne_babbel_3__kopie_
Praten over burgerbudgetten.- Foto Marc Colpaert
 
Editie_herne_babbel_2__kopie_
Praten over burgerbudgetten.- Foto Marc Colpaert
 
Editie_herne_babbel_4__kopie_
Praten over burgerbudgetten.- Foto Marc Colpaert
 

In de zaal De Kring in het centrum van Herne werd er een deliberatieavond georganiseerd over de burgerbudgetten en de projectvoorstellen die werden ingediend. Van de 14 projecten werden er 7 goedgekeurd.  Een burgerbudget is een subsidie waarmee de gemeente haar inwoners, verenigingen of organisaties actief kunnen participeren aan het beleid. Binnen een burgerbegroting kunnen burgers zelf beslissen hoe een (deel van een) gemeentelijk of overheidsbudget wordt besteed. Dat betekent dat burgers, verenigingen of organisaties van de gemeente zelf projectvoorstellen zullen kunnen indienen en uitvoeren met de voorziene subsidie. "Dat er in elke deelgemeente verschillende projecten zijn ingediend, bewijst dat onze inwoners, actief willen meewerken aan een betere leefgemeenschap. Veiligheid, plaats voor emotie & geborgenheid, rust, natuur, samenkomst, verenigen en samenleven zijn voor mij de samenvatting van jullie ingediende projecten. En laat nu net dat zijn wat onze inwoners graag in het beleid willen terugvinden. Ik moet dan ook 3x dank zeggen:- aan de intiatiefnemers en indieners van projecten, niet alle zijn weerhouden omdat ze niet aan de vooropgestelde vormvereisten voldoen, maar niet getreurd de meeste zullen toch een gevolg genieten via het gewone gemeentelijke beleid zoals een speelplein in Herfelingen. - Aan alle verenigingen die mee op de kar zijn gesprongen om de projecten nog meer gewicht te geven", zei burgemeester Kris Poelaert in zijn toespraak.

 
Burgerbudgetten in Herne, hoe ziet dat eruit?
De gemeente Herne heeft in de meerjarenplanning een gemeentelijke subsidie gecreëerd waarbij voor de drie deelgemeenten van Herne en Kokejane een burgerbudget kan worden voorzien van 65.000 euro. Na een inzamelperiode van drie maanden, kregen alle inwoners van de gemeente Herne de kans  om op ‘een deliberatiedag’ op 9 november met elkaar in gesprek te gaan en daar samen te beslissen over welk project (of welke projecten want er kunnen binnen de perken van het budget per deelgemeente in principe meerdere projecten ondersteund worden) ze verkiezen om uitgevoerd te worden.
 
 
Het burgerbudget van lokaal bestuur Herne gaat naar zeven projecten. Op donderdagavond 9 november vond in De Kring een deliberatieavond plaats met als doel de burger tussen verschillende projecten te laten kiezen en hen mee te laten nadenken over hoe de ingediende projecten kunnen slagen. Meer dan 175 inwoners tekenden present. Nu is het aan de indieners om samen met het lokaal bestuur de projecten tot uitvoering te brengen. In maart konden de burgers van de verschillende deelgemeenten en Kokejane ideeën indienen om met 65.000 euro per deelgemeente verschillende projecten te realiseren. Er werden in totaal 14 projecten ingediend waarna geëvalueerd werd of de projecten duurzaam, vernieuwend en innovatief zijn. Bovendien hadden de voorstellen een verbindend karakter nodig voor de samenleving. Zeven projecten voldeden aan de criteria en werden op de deliberatiedag voorgelegd aan de inwoners.
 
De geselecteerde projecten
 
De indieners van de verschillende projecten kregen op de deliberatieavond de kans om hun project voor te stellen aan het publiek. De inwoners mochten vervolgens het budget per deelgemeente verdelen en daarnaast ook meedenken over hoe deze dan verder kunnen worden uitgevoerd.
In Herfelingen, Herne en Sint-Pieters-Kapelle worden telkens twee projecten uitgevoerd, in Kokejane één project. Zo wordt in Herfelingen het budget verdeeld tussen ‘Verlicht Herne’ - waar huisnummers die niet zichtbaar zijn in het donker voor de hulpdiensten kunnen worden vervangen door een huisnummer met ledverlichting – en ‘Memento’, een gedenkplaats voor overleden huisdieren.
 
In Herne worden niet enkel picknickbanken geïnstalleerd, maar ook vernieuwingswerken uitgevoerd aan het parochiaal centrum. Het parochiaal centrum is de plaats waar verschillende verenigingen samen jaarlijks een 500-tal bezoekers samenbrengen.
 
Sint-Pieters-Kapelle mag zich dan weer verwachten aan een uitbreiding van de Polyvalente Feestzaal ten bate van het verenigingsleven en ‘Effenaf bankelijk’, waar burgers zelf banken in elkaar gaan steken.
 
Tot slot gaat in Kokejane het volledige budget naar Kan10, waarbij het Kaatsplein en de kantine in een nieuw jasje gestoken worden voor onder meer het verenigingsleven.
 
De volgende stap is de burgers gaan nu samen met het lokaal bestuur aan de slag om de projecten uit te voeren. Door samen met de inwoners, verenigingen en organisaties aan de slag te gaan met de projecten, participeren ze actief mee aan het beleid. De opvolging, uitvoering en een plan van aanpak wordt nu in samenwerking met het gemeentebestuur en de indieners van de projecten verder uitgewerkt. Informatie over de uitvoering van de projecten zal te gepasten tijde te vinden zijn op https://www.herne.be/herne-en-bestuur/burgerbudgetten en via Facebook lokaal bestuur Herne.
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
10 nov 2023
Marc Colpaert
Marc Colpaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciƫle partners, advertenties en vacatures

archief