HERNE - Afbraak schoolgebouwen zal voor in de loop van 2024 zijn een exacte datum is er nog niet

C21

HERNE - Afbraak schoolgebouwen zal voor in de loop van 2024 zijn een exacte datum is er nog niet

20231121_161413
De gebouwen gaan volgend jaar tegen de vlakte.- Foto Marc Colpaert
 
In eerste instantie willen ze in de gemeente Herne zo snel mogelijk overgaan tot de afbraak van de leegstaande gebouwen van de vroegere school in de Grotestraat in Herne. "Vandaag weten wij nog geen exacte datum, maar het zal zeker ergens in de loop van 2024 het geval zijn dat de gebouwen tegen de vlakte gaan", volgens burgemeester Kris Poelaert. De tijd dat er nog schoolkinderen in de Grotestraat in Herne liepen is al een tijdje geleden. Maar ondertussen staan de oude verloederde gebouwen er nog steeds. De gemeente Herne kocht ondertussen de volledige site aan. Herne diende een subsidieaanvraag in en werd geselecteerd uit net geen 40 projectvoorstellen, waarvan er uiteindelijk 10 werden weerhouden voor subsidie en projectbegeleiding. Daarmee haalde Herne eind vorig jaar 600.000 euro subsidie binnen, of ongeveer 70 procent van het totale kostprijds voor het project.. Dit bedrag zal gebruikt worden voor de ontharding en de inrichting van de Markevalleisite.
 
Het lokaal bestuur kocht een tijdje terug de leegstaande site van het gemeenschapsonderwijs De Markevallei aan.  In samenwerking met het departement omgeving wordt er nu ruimte gecreëerd voor vergroening en vernatting.  Biodiversiteit, infiltratie en ontmoeting staan centraal.  De werken kaderen perfect binnen de Blue Deal. een initiatief van de Vlaamse Regering om de strijd tegen droogte en waterschaarste aan te gaan.
 
In 2019 werd in samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester een opdracht uitgeschreven om een toekomstvisie uit te werken.  Dit mondde uit in een wervende visie voor de dorpskern, opgesteld door studiebureau VELD en Atelier Horizon in overleg met de inwoners van Herne.  De complete realisatie van het beeld mag dan wel een ambitie zijn op lange termijn, het werd al snel duidelijk dat er ook op korte termijn heel wat potentieel was voor realisatie.  Het is de bedoeling om een nieuwe ader het hart van de gemeente in te trekken om op een klimaatbestendige manier de levenskwaliteit en het welzijn van onze inwoners te verbeteren.
 
De gemeente kocht de site omdat ze heel veel potentieel biedt voor de toekomst, omdat ze gezien wordt als een poort naar het landschap en de sleutel binnen de toekomstvisie van het dorpscentrum. Via de site kan het achterliggende landschap, door middel van ontharding, als een groene vinger doorgetrokken worden tot in het centrum van de bebouwde ruimte.  Naast ontharding en vergroening wenst het lokaal bestuur ook maatregelen te nemen die een gunstig effect hebben op de overstromingsgevoeligheid van het dorpscentrum. De site is 2 ha groot waarvan iets meer dan een derde is verhard. In totaal zal 7.000 m² worden onthard.
 
Inrichting site als tweede fase
In een tweede fase binnen dit project zal de site opnieuw ingericht worden.  Drie principes staan hierin voorop: biodiversiteit, infiltratie en ontmoeting. De site wordt ingericht als parkzone met langs de buitenzijde focus op laagstammen, heesters en bloemenweide.  Het middengedeelte kan intensief vergroend worden met hoogstammen, eventueel ruimte voor fruitbomen, een stuk wild bos, enz.  In een andere ruimte wordt een toekomstig, duurzaam en kleinschalig lokaal voorzien voor onze speelpleinwerking.  Dit valt buiten de scope van het subsidiedossier.  Er komt daarnaast ook nog een groene zone die wordt ingericht als landschappelijke waterdoorlaatbare parking. 
 
Er is tevens ruimte voorzien voor waterinfiltratie. Met kleine infrastructurele ingrepen kunnen we onze baangrachten doortrekken en het water naar de Markevalleisite brengen.  Water afkomstig van hoger gelegen percelen in de Grotestraat kunnen we bufferen en laten infiltreren om zo de druk op de riolering te verminderen/af te remmen. 
 
En als laatste doel: ruimte voor ontmoeting.  Vanuit sociaal oogpunt merken we vier grote programmatorische clusters op in het dorpscentrum:
administratieve cluster: gemeentehuis, dienst welzijn en bib zorgcluster: woonzorgcentrum St-Felix, jeugdcluster: Chirolokalen en basisschool De Bloesem cultuurcluster: nieuwe muziek/dans/woordacademie. Het doel? Een evenwicht zoeken tussen natuur en recreatie zodat we de 4 clusters kunnen samenbrengen in een klimaatadaptieve publieke ruimte.
 
Timing
Het lokaal bestuur zal de invulling van de parkruimte samen met het begeleidingsteam van het departement omgeving verder uitwerken.  In eerste instantie willen we zo snel als mogelijk overgaan tot de afbraak van de leegstaande gebouwen. "Vandaag weten wij nog geen exacte datum, maar het zal zeker ergens in de loop van 2024 het geval zijn dat de gebouwen tegen de vlakte gaan. Er zal een ontwerper/landschapsarchitect aangesteld worden, om binnen de twee jaar over te gaan tot de inrichting van de ontharde ruimte.  Tevens zal een werkgroep worden opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van de 3 burgerplatformen", laat burgemeester Kris Poelaert ons weten.
 
 
 

 

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
30 dec 2023
Marc Colpaert
Marc Colpaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciƫle partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 23 mei 2024

archief