PAJOTTENLAND – Politie kan bogen op bijzonder positieve jaarresultaten voor verkeer

PAJOTTENLAND – Politie kan bogen op bijzonder positieve jaarresultaten voor verkeer

Politie_jaarresultaat_verkeer
PAJOTTENLAND – Politie kan bogen op bijzonder positieve jaarresultaten voor verkeer - © Deschuyffeleer
 

De politie Pajottenland, die de basispolitiezorg verzekert in Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen, kan, door een gecibleerde inzet weliswaar met beperkte middelen, voor het afgelopen jaar bijzonder positieve resultaten voorleggen op het gebied van verkeer. Zo diende zij in de loop van het jaar slechts 71 verkeersongevallen met lichamelijk letsel vast te stellen. Het percentage snelheidsovertreders daalde tot 6,52%  en het aantal overtreders voor alcohol tot 3,08%. Door het optimaal gebruik van nieuwe technologieën en een nog korpsbredere aanpak van de verkeersonveiligheid willen korpschef Marc Hellinckx en zijn medewerkers tegen 2019 alleszins nog betere resultaten boeken.

87 gewonden bij ongevallen
Het voorbije jaar werd de Pajotse politie 424 keer opgeroepen voor verkeersongevallen. Daarbij waren er 71 met lichamelijk letsel, daar waar in 2015 dit aantal lag op 89. De politie telde 87 gewonden tegenover nog 108 in 2015. Er vielen gelukkig ook geen dodelijke slachtoffers te noteren daar waar dat in 2015 nog 1 was en in 2014 zelfs 3.
Waar in 2015 het percentage snelheidsovertreders nog op 8,3% lag daalde dit percentage voor 2016 tot 6,52%. Forse inspanningen blijken dan ook aan de basis te liggen van deze positieve evolutie. Zo werden onder meer 171 controledagen opgezet (122 in 2015), werden bemand 839 effectieve controle-uren gepresteerd (590 in 2015) en werden onbemand ook nog eens 7.131.344 bestuurders met hun voertuig gecontroleerd. Langs de bemande controles dan weer passeerden 263.156 bestuurders. Een kleine smet op het snelheidshandhavingsblazoen is wel dat het percentage aan ongevallen door snelheid licht steeg van 13,5% in 2015 naar 14,1% in 2016.
Het percentage verkeersongevallen mede te wijten aan alcohol en drugs dan weer daalde tot 7,78%, in 2015 bedroeg dit nog 10,21%. Het aantal alcoholovertreders liep eveneens terug van 3,51% in 2015 naar 3,08% het afgelopen jaar.
Roodlichtnegatie blijft hoog
Onrustwekkend blijkt wel het groot aantal bestuurders die nog steeds de rode verkeerslichten negeren. Zo dienden de medewerkers van het korps in 2016 om en bij de 742 gevallen vast te stellen tegenover 688 het jaar voordien.
De politie spitste het voorbije jaar ook haar aandacht toe, overigens met succes, op de aanpak van vluchtmisdrijven. Zo kreeg zij melding van 195 gevallen (182 in 2015) waarvan er uiteindelijk 84 of 46,08% konden worden van opgelost (71 in 2015 of 39,01%).
Het afgelopen jaar zal ook de geschiedenis van de politie Pajottenland ingaan als het jaar waarin trajectcontrole opgestart werd op de Assesteenweg (N285) in het Herns gehucht Kokejane en in de Joseph Van den Bosschestraat (N282) in Lennik. In Herne reden zo op slechts enkele maanden tijd 11 bestuurders tegen de lamp, terwijl dit aantal met 298 merkelijk hoger lag in Lennik.
Verder schreven de politiemensen in het Pajottenland in 2016 ook nog eens onder meer 309 boetes uit voor stilstaan/parkeren, 75 voor GSM en 14 voor technische keuring.
De toekomst
De komende jaren wil de politie als partner in de veiligheidsketen verder bijdragen tot de objectieve verkeersveiligheid in het Pajottenland door op jaarbasis het aantal verkeersongevallen mede te wijten aan snelheid onder de 12% te brengen en het aantal mede te wijten aan alcohol onder de 7%. Tevens wil zij bij vluchtmisdrijven een ophelderingsgraad van meer dan 40% kunnen voorleggen. Tenslotte wil zij ook nog werk maken van de overlast door vrachtvervoer in de woonkernen.            
Verder werkt de politie ook nog mee aan projecten voor trajectcontrole in Lennik op de Ninoofsesteenweg (N8), de Brusselsesteenweg (N282) en de Schapenstraat. Nog in Lennik is er ook een studie voor het aanbrengen van vrachtwagensluizen naar het centrum toe. Elders in de politiezone wordt er ook nog gedacht aan ANPR-camera’s op de Ninoofsesteenweg (N28) in Pepingen, op de as Edingsesteenweg-Ninoofsesteenweg (N255) in Herne en op N263 in Bever dicht bij de uitrit van de A8 in Bassilly/Silly. 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
25 apr 2017
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Devogeleer Emile | 12 mei 2018
Marc Sluys | 30 apr 2018

archief