Groen Pajottenland trekt met jonge, nieuwe lijsttrekker naar verkiezingen in LENNIK

Groen Pajottenland trekt met jonge, nieuwe lijsttrekker naar verkiezingen in LENNIK

Foto_groen_lennik
Groen Lennik. Foto Ingezonden
 

Streekpartij neemt deel aan de gemeenteraadsverkiezingen met nieuwe lijst en strijdt voor natuur, open ruimte en een sociale toekomst voor iedereen

In het kort:Groen Pajottenland is een frisse, jonge streekpartij die opkomt voor de groene ideeën in het Pajottenland. In Lennik zal Hendrik Schoukens met een lijst van zeven enthousiaste, nieuwe Groene krachten naar de verkiezingen trekken. Inspraak vormt de rode draad doorheen het Groene programma. Aan frisse ideeën geen gebrek: een betere bescherming van de open ruimte, de inrichting van een nieuw gemeentelijk park, volkstuintjes, co-housing en voorrang aan de zwakke weggebruiker zijn de krachtlijnen van het programma voor de nakende verkiezingen. Ook dient de nodige aandacht te gaan naar sociale bescherming en betere infrastructuur voor verenigingen. 

Wie?

Hendrik Schoukens is onderzoeker aan de UGenten een specialist in natuur- en ruimtelijke ordeningsbeleid. Sinds een tiental jaar is hij ook milieuadvocaat. In zijn praktijk heeft hij al een aantal belangrijke dossiers gepleit, zo heeft hij onder meer de natuurbelangen in het Essers-dossier succesvol verdedigd. Hij publiceert veelvuldig in de nationale media over relevante milieuthema’s.

Samen met zes andere enthousiaste krachten, waaronder An Lovato(2eplaats)– sinds 1 jaar gepensioneerde diëtiste en actief in de sector van de ontwikkelingssamenwerking – en Freddy Kempeneer(3eplaats) – die de voorbije tien jaar als regionale journalist een persbedrijf uit de grond stampte – willen zij strijden voor een Groener Lennik, met aandacht voor de stem van iedere burger. Voor het overige is de lijst een mix van jong en oud, man en vrouw, met namen als Stijn van Onsem, Fabi van Vlaenderen, Jef Merckx en Els Van Lembergen. Nieuwe krachten zijn zeker ook nog welkom. 

 

Een ècht groen hart voor Lennik

Speerpunt van het programma van Groen Pajottenland in Lennik is een krachtdadig beleid voor de bescherming van de open ruimte en de natuur. De gemeente neemt het voortouw in het veiligstellen en uitbreiden van natuur, bos en toegankelijk groen, desnoods via een actief aankoopbeleid. De voorbije weken is nogmaals duidelijk geworden hoe zwak de natuur in Lennik wordt beschermd. In het hart van de gemeente, langs de trambedding, werd een moerasgebied van een viertal voetbalvelden kaalgekapt en gedraineerd zonder vergunning. Pas na tussenkomst van Hendrik Schoukens zijn de illegale werken stilgelegd door de Natuurinspectie. 

Vreemd dat de gemeente hier niet zelf het initiatief nam.

 

Lennik wordt volgebouwd, Groen biedt tegengas!

De realisatie van de betonstopin Lennik is een verre droom. Het bestuur zet volop in op verdere bebouwing maar doet te weinig om de open ruimte en de natuur actief te beschermen. Er wordt bijvoorbeeld kost noch moeite gespaard voor een RUP dat het bouwen in de hoogte moet toestaan binnen het centrum van Lennik. Maar dit plan ontbeert visie. Er blijkt niet uit welk Lennik we in 2030 willen. Een Lennik met meer dure en hoge appartementen en wagens of een dat inzet op duurzame vormen van samenwonen en autodelen? Maar zelfs zonder dit plan, wordt de resterende open ruimte aan de rand van de kern in snel tempo aangesneden. Lennik telt maar liefst 28 lopende bouwprojecten, goed voor 700 bijkomende inwoners(!).

Meer nog, wanneer de gemeente in de bres kan springen voor het behoud van open ruimte, zoals het woonuitbreidingsgebied rond de Veldstraat, wentelt ze zich in dubbelzinnigheid. Met Groen gaan we voluit voor het omzetten van overbodige woonreservegebieden naar groengebied en de inrichting van een gemeentepark op plekken waar de natuur nu bedreigd is. 

 

De Lennikse markt is van iedereen, toch?

Met Groen zetten we de burger centraal. Het kan anders. In plaats van de burger als tegenstander te zien, voorzien we proactieve inspraak. Hier schiet het huidige bestuur te kort. Illustratief is het plan om de Markt te vergroenen. Een puik idee, maar toch jammer dat de Lennikenaar zijn zeg hierover niet heeft kunnen doen. De Markt is nochtans van iedereen. Wij willen de burger actief betrekken bij het uittekenen van het ruimtelijk beleid voor de toekomst. Waarom géén ideeënmarkt organiseren over de vergroening van Lennik centrum?

 

Duurzaamheid in al zijn facetten: iedereen veilig op weg!

Verder zet Groen als streekpartij ook in op de verdere promotie van duurzame en korte-keten-landbouw in het Pajottenland. Duurzaamheidstimuleren is cruciaal, omdat iedereen hier bij wint. Een betere bescherming van de zwakke weggebruiker, met veiligere fietspaden en meer fietsstraten is een absolute noodzaak in een regio doorsneden door steenwegen, en waar de auto nog steeds centraal staat. We strijden voor betere verbindingen met de omliggende stations en andere belangrijke knooppunten.

Ook willen wij als gemeente ondubbelzinnig kiezen voor duurzame energieprojecten, waarvan we de opbrengsten verdelen onder de burger.

 

Werken aan een sociale toekomst: van repaircafés tot volkstuintjes!

In Lennik verdient het gemeenschapsleven gericht op duurzaamheid en onthaasting een vaste stek. We ijveren voor één of meer locaties met volkstuintjesvan variabel formaat, een Repair Caféen een fietsherstelpunt: plekken waar iedereen ongedwongen ervaring, vakmanschap en materiaal kan delen, voor een versterkte sociale dynamiek en een mooiere toekomst voor onze planeet.

Het verenigingslevenwillen we bijstaan door te luisteren naar hun noden. Het kan toch niet dat anno 2018 Lennikse verenigingen overwegen uit te wijken naar andere gemeenten voor de organisatie van eetfestijnen? Of dat sportclubs op het randje van de onwettigheid moeten bengelen qua infrastructuur? Er wordt werk gemaakt van een lange termijn-visie op de sportterreinen in Lennik. 

En verder streven we ook naar een robuust sociaal beleid voor de minderbedeelden in onze gemeente. 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
29 aug 2018
Sam Herremans
Foto Ingezonden
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Devogeleer Emile | 07 jun 2019
Devogeleer Emile | 06 jun 2019
Godelieve Deschuyffeleer | 30 mei 2019

archief