PAJOTTENLAND neemt afscheid van politiechef Marc Hellinckx

PAJOTTENLAND neemt afscheid van politiechef Marc Hellinckx

Afscheid_marc_hellinckx_mei_2019__1_
PAJOTTENLAND neemt afscheid van politiechef Marc Hellinckx - © Deschuyffeleer
 
Afscheid_marc_hellinckx_mei_2019__2_
PAJOTTENLAND neemt afscheid van politiechef Marc Hellinckx - © Deschuyffeleer
 
Afscheid_marc_hellinckx_mei_2019__3_
PAJOTTENLAND neemt afscheid van politiechef Marc Hellinckx - Herman Fransen, gewezen commissaris-generaal van de federale politie - © Deschuyffeleer
 
Afscheid_marc_hellinckx_mei_2019__4_
PAJOTTENLAND neemt afscheid van politiechef Marc Hellinckx - © Deschuyffeleer
 
Afscheid_marc_hellinckx_mei_2019__5_
PAJOTTENLAND neemt afscheid van politiechef Marc Hellinckx - Kristien Reygaerts - © Deschuyffeleer
 
Afscheid_marc_hellinckx_mei_2019__6_
PAJOTTENLAND neemt afscheid van politiechef Marc Hellinckx - © Deschuyffeleer
 

Tijdens een bijeenkomst in feestzaal August in Lennik naar aanleiding van zijn pensionering werd hoofdcommissaris Marc Hellinckx (60), de korpschef van de politie Pajottenland, uitgewuifd door zijn medewerkers, de burgemeesters van het politiecollege, de leden van de politieraad, vertegenwoordigers van de diensten waarmee hij heeft samengewerkt, collega's, vrienden en kennissen. Na haast gedurende 10 jaar de leiding over het plaatselijk politiekorps te hebben waargenomen neemt hij immers per 1 juni afscheid van de politie. Samen met zijn familie gaat hij nu voor het nagenieten van een welverdiend pensioen. En dat kon alvast niet beter beginnen dan met het smaken van enkele nummertjes van Zakdoek, de muzikale sfeerformatie bij uitstek in de streek.

Een lange, intense en boeiende loopbaan
 
Eregenodigde op de bijeenkomst was Herman Fransen, de laatste commandant van de Rijkswacht en tevens de eerste gewezen commissaris-generaal van de federale politie. Tijdens zijn loopbaan werkte Marc Hellinckx tijdens twee periodes nauw samen met hem. Eerst als repetitor in de leerstoel Rechten aan de Koninklijke Rijkswachtschool en in de Koninklijke Militaire School en vervolgens tijdens de eerste jaren van de politiehervorming als eerste directeur-generaal van de Materiële Middelen. Marc Hellinckx was daarbij toen meteen ook het jongste lid van het directiecomité. Herman Fransen beklemtoonde in zijn gelegenheidstoespraak dan ook de enorme verdiensten, de onverdroten inzet en de innovatieve ideeën, die hij ook toen tentoonspreidde.
 
Marc Hellinckx in zijn afscheidsspeech over zijn loopbaan: “Nu vrijdag komt er een einde aan mijn loopbaan bij de geïntegreerde politie als officier en leidinggevende. Een mooie 44-jarige loopbaan vol prachtige momenten en veel voldoening, een lange loopbaan en een intense loopbaan, een loopbaan met ook zware en emotionele momenten en blijvende ontgoochelingen, een loopbaan aan de top van alle geledingen van de geïntegreerde politie in diverse rollen, een boeiende loopbaan met steeds nieuwe uitdagingen die steeds opnieuw je verplichten het onderste uit de kan te halen en het bewijs te leveren van je kunnen, een loopbaan waarin je ook steeds naast het hectische heden, met de toekomst van de politie, haar organisatie en haar personeel moet rekening houden. Een loopbaan waar het vooral gaat om anderen en het algemeen belang en je jezelf moet kunnen wegcijferen. Een loopbaan waar uniform en graad je persoon en mens-zijn niet kunnen verbergen. Een loopbaan met veel opofferingen voor je omgeving en gezin”.
 
Toch enigszins onverwacht
 
Het afsluiten van zijn loopbaan bij de politie kwam voor velen toch nog enigszins onverwacht. Marc Hellinckx hieromtrent: “Sommigen vragen zich af waarom ik als korpschef mijn loopbaan juist nu afsluit. Ik had de vaste bedoeling nog voor een derde mandaat te gaan, tot vorig jaar, in mijn directe persoonlijke omgeving, een aantal gebeurtenissen mij hebben doen beseffen dat het leven vergankelijk is en dat de tijd om van het leven te genieten korter wordt hoe ouder je bent. Bovendien ga ik niet ontkennen dat ik al enkele jaren hopeloos op zoek was naar een gezonde work-live balans. In juni vorig jaar heb ik dan ook kenbaar gemaakt dat ik geen derde mandaat van korpschef meer zou opnemen en overwoog op pensioen te gaan. Het uitoefenen van de functie van korpschef leent zich immers niet als landingsbaan en laat geen deeltijds werkregime toe. Ik vertrek dan ook niet omdat ik de politie of de functie beu ben of omdat ik niet meer gedreven ben, maar omdat ik bewust meer aandacht en tijd wil spenderen aan mijn naasten, mijn ouders, mijn echtgenote, mijn kinderen en kleinkinderen en aan mijzelf. Quality time vooral dus”.
 
Een waarschuwende vinger
 
De afscheidnemende korpschef had het ook over de toekomst van de politiezone en kon het daarbij toch niet laten een enigszins waarschuwende vinger op te steken: “Ik weet dat mijn werk in de politiezone verre van af is. Belangrijke projecten staan in de steigers en grote uitdagingen komen op de zone af. Hierbij dienen het algemeen belang van de politiezone en zijn medewerkers evenals de veiligheid en de leefbaarheid van de regio meer dan ooit als uitgangsbasis gezet en gekoesterd. Alle neuzen zullen in dezelfde richting moeten wijzen en men zal moeten beseffen dat wie niet zaait - investeert - niet kan oogsten. Stilstaan is in deze tijden evident achteruitgaan. Ik heb nog getracht een goede basis te leggen voor de verdere evolutie van onze politiezone. Alle basiselementen waren aanwezig, maar de tijd, of was het de wil, ontbrak om tot goede en werkbare afspraken te komen. Ik hoop dat snel een nieuwe korpschef kan gevonden worden die er wel in slaagt deze essentiële en existentiële beheersovereenkomst met het bestuur, of moet ik zeggen de besturen, af te sluiten en zo de toekomst van de politiezone Pajottenland kan verankeren”.
 
Plus est en vous
 
Als voorzitter van de politieraad had ook de Gooikse burgemeester Michel Doomst niets dan lof over voor Marc Hellinckx: “Het was een voorrecht voor de politiezone om met een korpschef van zo'n kaliber te mogen werken. Onder zijn kundige leiding bereikte onze zone een bijzonder hoog niveau waarbij de dienstverlening aan de bevolking steeds hoog in het vaandel stond geschreven. Hij leidde zijn korps met een stevige hand maar onder die harde bovenlaag zat steevast een zachte onderlaag. Onder het motto 'plus est en vous' streefde hij altijd naar beter en beter en naar een aanhoudend hoog peil want dat maakte voor hem immers de waarborg uit voor de dagen dat het iets minder goed zou gaan”.
 
Als afscheidscadeau kreeg de korpschef alvast ook een ballonvaart over 'zijn' Pajottenland aangeboden voor hem en zijn gezin.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
30 mei 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 12 sep 2020
Marc Colpaert | 07 aug 2020
Guido Van Cauwelaert | 18 feb 2020

archief