PAJOTTENLAND – Sprokkels uit de politieraad van 21 oktober 2019

PAJOTTENLAND – Sprokkels uit de politieraad van 21 oktober 2019

Sprokkels_uit_de_politieraad_van__21_okt_19
PAJOTTENLAND – Sprokkels uit de politieraad van 21 oktober 2019 - © Deschuyffeleer
 

Eedaflegging

Als nieuwkomer bij de dienst Interventie legde inspecteur Thomas Ketels uit het West-Vlaamse Eernegem de eed af tegenover de Gooikse burgemeester Michel Doomst die tevens voorzitter is van de politieraad. De nieuwkomer valt onder het statuut van de aspirantenmobiliteit. Dat betekent dat hij al na één jaar verblijf in de zone een mutatie naar een andere zone kan aanvragen en bekomen voor zover zijn korpschef hiermee akkoord gaat. Zijn normale aanwezigheidstermijn in het korps bedraagt drie jaar.
 
Begrotingswijziging
 
De raad stemde in met begrotingswijzigingen 3 en 4. Het tekort op het lopende dienstjaar komt zo te liggen op – 758.756€. Het algemeen gecumuleerd begrotingsresultaat bedraagt dan ook aan de hand van dat tekort nu +1.094.604€.
 
Begroting 2020
 
Ook de begroting voor 2020 van de politiezone, die Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen omvat, werd goedgekeurd. Die begroting vlagt nu voorlopig af op – 702.752€ waardoor het algemeen gecumuleerd begrotingsresultaat terugloopt tot +391.852€ en, volgens de bijzondere rekenplichtige, toch stilaan toch enige voorzichtigheid noopt. De gemeentelijke dotaties blijven ongewijzigd ten opzichte van die voorzien in het in juni laatstleden goedgekeurd meerjarenplan 2020-2025.
 
Opvallend in de begroting is het terugschroeven van de aankoop van een viertal politievoertuigen en de gerichte aankopen van meubilair en van een nieuwe telefooncentrale om ten gepaste tijde mee te kunnen verhuizen naar het nieuw politiehuis. Er wordt wel ingezet op het gebruik van 20 lease-fietsen voor het woon-werkverkeer niet alleen om de fitheid van het personeel te stimuleren maar ook uit noodzaak wegens slechts een beperkt aantal beschikbare parkeerplaatsen in de nieuwbouw. En omdat in het nieuw goedgekeurd zonaal veiligheidsplan veel aandacht gaat naar verkeersveiligheid en de zichtbaarheid van de politie in het straatbeeld wordt ook de aankoop van een 3de politiemotor voorzien evenals de aanwerving van twee agenten van politie. Ook blijkt er nog onzekerheid te bestaan rond een aantal financiële items zoals de tegemoetkoming vanuit de federale overheid voor de meerkosten van het nieuw sectoraal akkoord en voor de maatregel van het verlof voorafgaand aan de pensionering waarvan bepaalde personeelsleden kunnen genieten.
 
De politiezone beschikt wel ook nog eens over een gewoon reservefonds ten belope van 1.070.999€ dat hoofdzakelijk voorbestemd lijkt te zijn voor het mee financieren van de bouw van het nieuw politiehuis.
 
Camera's sluitstorten
 
In de rand van de bespreking van de begroting 2020 brachten de raadsleden Jo Massaer (Lennik)  en Pascal De Leener (Gooik) de problemen te berde rond de aangekochte camera's voor het opsporen van sluikstorten. Die aankopen in het kader van een nationaal raamcontract blijken geen succes te zijn. De toestellen zouden niet voldoen aan de behoeften en daar waar initieel voorzien was dat de politie die toestellen zou plaatsen en beheren, wat zeer tijdrovend blijkt te zijn, blijkt nu eveneens dat de politie die taak zou willen overhevelen naar de gemeenten toe. Burgemeester Irina De Knop stelde dat het om een algemeen raamcontract ging en dat ook andere politiezones met gelijkaardige problemen en kinderziektes van die toestellen worstelen. Samen met haar stelde voorzitter Michel Doomst dan ook voor om vanuit de politie in overleg te gaan met de gemeentelijke milieuambtenaren en technische diensten om een oplossing te vinden.
 
Delegatie aan het Politiecollege
 
Nu de nieuwe personeelsformatie door de diensten van de provinciegouverneur is goedgekeurd verleende de politieraad het politiecollege een nieuwe en tevens meer uitgebreide delegatie voor het vacant verklaren van de betrekkingen evenals voor het aanwerven en benoemen van personeelsleden in de schoot van het korps. Zo geldt die regeling nu ook voor contractuele personeelsleden.
 
Raadslid Eric O (Lennik) drong hierbij wel aan om telkenmale feed back naar de politieraad te kunnen verkrijgen. 
 
Nieuw politiehuis
 
Volgens waarnemend korpschef Philippe Annys zouden de werken eerstdaags aanvangen. De zaak werd verder in besloten zitting behandeld.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
21 okt 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Colpaert | 12 sep 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 07 aug 2020
Guido Van Cauwelaert | 18 feb 2020

archief