GALMAARDEN / REGIO - Schiet in aktie en gooi die jagers van uw eigendom

GALMAARDEN / REGIO - Schiet in aktie en gooi die jagers van uw eigendom

Tentoon_141017__kopie_
Nu in actie schieten. - Foto Marc Colpaert
 

Op de website www.schietinactie.be kan men nagaan of jagers ook uw eigendom hebben ingekleurd als hun jachtgebied zonder dat u daarvan iets weet en nog straffer zonder dat u daarvoor de toestemming gaf. U kunt dit rechtzetten door u gegevens achter te laten op hun website.
In het kleine Vlaanderen, dat stilaan volgebouwd raakt, wordt de strijd om een lapje grond, hetzij voor de landbouw, de industrie of voor woonzones, onvermijdelijk op de spits gedreven. Heel wat grondgebruikers zitten steeds vaker op elkaars lip. Omwille van die spanningen nemen meer en meer eigenaars hun voorzorgen en laten ze zich grondig informeren. Zo ook als men van het jachtrecht gebruik wil maken óf er nadrukkelijk geen gebruik van wil maken. Ben je eigenaar van een stuk grond (een tuin, een weide, een boomgaard) dan bezit je automatisch de jachtrechten op dat terrein. Om met het geweer te mogen jagen in Vlaanderen, moeten jagers een jachtplan indienen waaruit blijkt dat ze over ten minste 40 ha aaneengesloten terrein beschikken. Heel wat jagers sjoemelen met deze plannen door ‘her en der’ een perceeltje extra in te kleuren zonder dat zij hiervoor van de betrokken eigenaar toestemming kregen. Het gaat niet alleen om tuintjes, maar soms ook over volledige dorpskernen en zelfs openbare domeinen. Doorgaans kraait geen haan naar deze praktijken omdat het louter om een ‘virtuele annexatie’ gaat. Het inkleuren gebeurt zonder medeweten van de eigenaar en de jager jaagt in de praktijk zelden op het bedrieglijk ingekleurde perceel zelf, dus is er meestal ook geen sprake van een conflict.
Toch vinden jagers het vaak nodig om andermans privé-eigendom in te kleuren om zo aan hun minimale bejaagbare oppervlakte te geraken. Tot op heden was het omwille van zuiver administratieve euvels onmogelijk om zijn privé-eigendom te laten uitkleuren indien het een perceel kleiner dan één hectare betrof. Vogelbescherming Vlaanderen spoorde zowel Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege – bevoegd voor de jacht – als de Vlaamse regeringspartijen aan om maatregelen te nemen die met deze onaanvaardbare situatie komaf zouden maken. In 2014 keurde de Vlaamse regering enkele nieuwe jachtbesluiten goed, waaronder ook het zogenaamde ‘Jachtadministratiebesluit’. Voortaan kunnen particuliere jachtrechthouders via een schriftelijk verzoek hun terrein kunnen laten uitkleuren door de arrondissementscommissaris mits ze een schriftelijk bewijs van het jachtrecht kunnen voorleggen én – heel belangrijk – ongeacht de grootte van hun eigendom. Vogelbescherming Vlaanderen wil nog een stap verdergaan en jagers voor elk perceel dat ze op hun jachtplan inkleuren ook een schriftelijk bewijs laten voorleggen. Bovendien vragen we dat alle jachtplannen digitaal én voor iedereen online ter beschikking worden gesteld. Geen gesjoemel meer met jachtplannen dus. Deze campagne moet u als eigenaar sensibiliseren en ertoe aanzetten om te (laten) controleren of jouw percelen niet zonder jouw toestemming in een jachtplan opgenomen zijn. Ga het controleren via www.schietinactie.be en doe er iets aan. 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
01 nov 2019
Marc Colpaert
Marc Colpaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Colpaert | 12 sep 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 07 aug 2020
Guido Van Cauwelaert | 18 feb 2020

archief