PAJOTTENLAND – Sprokkels uit de politieraad van 09 december

PAJOTTENLAND – Sprokkels uit de politieraad van 09 december

Logo_politieraad_vanaf_dec_2019
PAJOTTENLAND – Sprokkels uit de politieraad van 09 december - © Deschuyffeleer
 

Personeel

Met Nieuwjaar gaat een inspecteur uit eigen rangen aan de slag bij de dienst Recherche in de specialisatie Ecofin & Cybercrime. Nog een andere inspecteur vervoegt eveneens, evenwel via externe mobiliteit, dezelfde dienst per 01 februari. Na één maand wordt zij evenwel voor 50% afgedeeld worden naar de dienst Noodhulp. En in het kader van de kruisbestuiving van de verschillende diensten wordt vanaf Nieuwjaar opnieuw ook nog een inspecteur van de dienst Interventie gedetacheerd naar de Recherche.
 
Ook met Nieuwjaar vervoegt vanuit de politiezone Geraardsbergen/Lierde een eerste van de drie voorziene agenten in het nieuw personeelskader de dienst Verkeer.
 
Gebouwen
 
Om zoals contractueel afgesproken tijdig de aangegane financiële verplichtingen tegenover de bouwfirma bij de eigenlijke ingebruikname van het nieuw politiehuis te kunnen nakomen wil de waarnemende korpschef Philippe Annys nu vrij vlug laten overgaan tot de verkoop van het administratief gebouw van de vroegere rijkswachtbrigade in Lennik, waar nu nog de diensten Recherche, Verkeer en Wapens zijn ondergebracht. Als alles volgens plan verloopt zou daaromtrent op de eerstvolgende politieraad in maart 2020 dan ook al een beslissing vallen.
 
Met betrekking tot het gewezen rijkswachtgebouw en logementen in Kester kreeg de korpschef eveneens groen licht gesprekken op te starten met de Regie der Gebouwen om dat rijkswachtgebouw en de achterliggende boomgaard, eigendom van de politiezone, samen te verkopen met de vier logementen, die nu nog in eigendom zijn van de Regie der Gebouwen, aan een mogelijke projectontwikkelaar.
 
Inmiddels werd voor de beide sites alleszins al een geactualiseerde schatting gevraagd van de gebouwen in eigendom van de politiezone.
 
Een stand van zaken met betrekking tot het dossier van de bouw van het nieuw politiehuis langsheen de Edingsesteenweg werd in besloten zitting afgehandeld.
 
ICT
 
Groen licht was er ook voor het beroep doen op de opdrachtencentrale van Cipal Schaubrouck nv voor het aankopen van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma's met betrekking tot standaardsoftware via een raamcontract en voor het noodzakelijk upgraden van het administratief netwerk binnen de politiezone door onder meer het flink toegenomen aantal personeelsleden.
 
Zonaal Veiligheidsplan
 
De leden van de raad kregen kennis van de inhoud van het zonaal veiligheidsplan voor de periode 2020-2025 waardoor dat ook nu ook in de tijd gelijkloopt met de beleidsplannen van de gemeenten. Prioriteiten werden daarbij uitgewerkt in het domein veiligheid en leefbaarheid en in het domein interne werking. Tevens werd ingestemd met het overeenkomstig financiële impact en plan. Die hadden overigens al in het recente verleden groen licht gekregen door de goedkeuring van het financieel meerjarenplan 2020-2025 en van het budget 2020. Het zonaal veiligheidsplan maakt een zeer belangrijke leidraad uit voor de politiezone en het politiekorps op het vlak van werking en van te bereiken doelen.
 
Na de vrij complexe procedure kwam de zonale veiligheidsraad tot vier prioriteiten in het domein veiligheid en leefbaarheid. Vooreerst wil de politiezone tegen 2025 een kwaliteitsvolle behandeling van cybercriminaliteit verzekeren. De zone gaat ook voor het in het algemeen bijdragen tot het beheersen van het drugsfenomeen en in het bijzonder de drugshandel en het gebruik in en rond schoolomgevingen en evenementen. Inzake het bevorderen van de verkeersveiligheid dan weer als derde prioriteit wil de zone bijdragen door een bijzondere aandacht voor het rijden onder invloed van alcohol en drugs. In vierde instantie gaat de politiezone voor het in het algemeen bijdragen tot het beheersen van de openbare overlast en in het bijzonder tot de aanpak van sluikstorten.
 
Aandachtspunten in het plan worden verder ook nog voor criminaliteit woninginbraken, misdrijven tegen de lichamelijke integriteit, geweld binnen de familie (IFG), diefstal met geweld en zedenfeiten. Op gebied van verkeer zijn dat snelheid, acties gericht op zwakke weggebruikers en het GSM-gebruik aan het stuur. Inzake overlast gaat aandacht ook naar overlast in het verkeer evenals vandalisme, opzettelijke vernielingen en graffiti.
 
In het domein interne werking zijn interne communicatie evenals het opleidings- en competentiebeleid de prioriteiten. Aandachtspunten hier zijn kwaliteit van leiderschap en coaching, opvang en ondersteuning medewerkers evenals loopbaanbeleid.
 
Tijdens de omgevingsanalyse kwam bij de bevolkingsbevraging tot uiting dat 82% zich veilig voelt in de politiezone, dat 71% tevreden is over de werking van de politie, dat 77% tevreden is over de houding en het gedrag van de politie en dat 78% tevreden is over het laatste contact met de politie. Haast 16% is minder tevreden over de aanwezigheid van de politiediensten in het straatbeeld.
 
Bij de buurtproblemen maken onaangepaste snelheid (67%), sluikstorten en zwerfvuil (54%) en woninginbraken (41%) de top 3 uit.
 
De bevolking geeft ook aan dat de aanpak van woninginbraken (98%), autodiefstal (97%), diefstal met bedreiging of geweld (96%), tussenkomst bij verkeersagressief gedrag (94%) en controle van alcohol en drugs in het verkeer (93%) de vijf belangrijkste politietaken zouden moeten uitmaken.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
09 dec 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Colpaert | 12 sep 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 07 aug 2020
Guido Van Cauwelaert | 18 feb 2020

archief