PAJOTTENLAND – Opletten geblazen voor nieuwe verkeersregels rond wielerwedstrijden

PAJOTTENLAND – Opletten geblazen voor nieuwe verkeersregels rond wielerwedstrijden

Wielrennen_2020
PAJOTTENLAND – Opletten geblazen voor nieuwe verkeersregels rond wielerwedstrijden
 

Dit weekend gaat met een koers in Vollezele ook in het Pajottenland het nieuw wielerseizoen van start. Door nieuwe doch nu toch wel bijzonder duidelijke bepalingen in de wegcode is het de weggebruikers die te maken krijgen met wielerwedstrijden op hun reisweg toch wel aangeraden die nieuwe bepalingen strikt toe te passen op gevaar af anders een fikse boete op te lopen. De maatregelen kaderen in het nastreven van een zo groot mogelijk veilig verloop van het wedstrijdgebeuren voor alle partijen. Een en ander werd door eerste hoofdinspecteur Bert Depelseneer van de politie Pajottenland uiteengezet tijdens een wielerbabbel voor vooral de organisatoren van wielerwedstrijden in aanwezigheid van vertegenwoordigers van Cycling Vlaanderen/Vlaams-Brabant.

Weggebruikers
 
In samenhang met het verschijnen van het nieuw koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle terrein-wedstrijden werd door het koninklijk besluit van 16 september 2019 in de wegcode een nieuw artikel 40quater ingevoerd rond het specifiek gedrag van de weggebruiker tegenover de deelnemers aan een wielerwedstrijd. Dit artikel luidt:
 
“Elke weggebruiker moet onmiddellijk uitwijken, de rijbaan zo ver als mogelijk vrijmaken en stoppen:
  1. bij het naderen van het openingsvoertuig dat de wedstrijdkaravaan met een rode vlag aankondigt;
  2. bij het naderen van het openingsvoertuig dat de publiciteitskaravaan met een rode vlag aankondigt;
  3. bij het naderen van een renner of een groep renners die aan een wielerwedstrijd deelnemen;
  4. bij het naderen van een voertuig of voertuigen van een wedstrijdkaravaan of van een publiciteitskaravaan.
De bestuurders moeten blijven staan tot dat het sluitingsvoertuig dat het einde van de wedstrijdkaravaan of publiciteitskaravaan met een groene vlag aankondigt, gepasseerd is. Het normale verkeer is dan terug toegelaten.”
 
Renners op de rijbaan
 
Nog in dezelfde Wegcode wordt nu in art. 10 gespecificeerd dat de renners uitsluitend de rijbaan en het fietspad zoals aangegeven in art. 74 (overlangse markeringen op de openbare weg die een fietspad aanduiden en waaronder verstaan wordt het deel van de openbare weg dat afgebakend is door twee evenwijdige witte onderbroken strepen en dat niet breed genoeg is voor het autoverkeer) mogen gebruiken. De motorvoertuigen van de karavaan mogen enkel de rijbaan voorzien voor motorvoertuigen gebruiken.
 
Signaalgevers
 
De bevoegdheden van de signaalgevers dan weer zijn vastgelegd in art 41 van de wegcode. Naast het feit dat het voor de weggebruikers verboden is te breken door een groep deelnemers aan een wielerwedstrijd (41.1.3°) dienen de weggebruikers eveneens de aanwijzingen op te volgen die gegeven worden om de veiligheid te verzekeren van wielerwedstrijden door daartoe gemachtigde signaalgevers (41.3.1.2°.a). Die personen hebben daartoe de bevoegdheid vanaf het naderen van het openingsvoertuig tot en met de doortocht van het sluitingsvoertuig van de wedstrijdkaravaan of van de publiciteitskaravaan. Zij kunnen het verkeer stilleggen, het verkeer in een bepaalde richting sturen en het verkeer aangeven niet in een bepaalde richting te rijden. Een signaalgever dient wettelijk uitgerust met een driekleurige armband 'signaalgever' en met een verkeersbord C3.
 
Openings- en sluitingsvoertuig
 
Voor de herkenbaarheid dienen de openingsvoertuigen van een wielerwedstrijd of van een publiciteitskaravaan voortaan uitgerust te zijn met een oranje-geel knipper- of zwaailicht, een rode vlag en een verkeersbord A51 (gevaar !) met een blauw onderbord 'WEDSTRIJD' of 'PUBLICITEIT'. Voor de sluitingsvoertuigen geldt hetzelfde met dien verstande dat zij uitgerust moeten zijn met een groene vlag en met een blauw onderbord 'EINDE WEDSTRIJD' of 'EINDE PUBLICITEIT'. Het spreekt voor zich dat al die elementen duidelijk zichtbaar moeten zijn voor de andere weggebruikers. De organisatoren worden overigens in dat verband welbepaalde richtlijnen opgelegd.
 
Zorg voor het milieu
 
Niet alleen veiligheid is een permanente bekommernis voor de organisatoren van wielerwedstrijden. Ook worden hen vanuit de wielerbonden duidelijke regels opgelegd voor het doen respecteren van het milieu door de renners. Zo dient iedere organisator thans ook in de ruimte zeer beperkte 'wegwerpzones' te voorzien om de renners in die zone de gelegenheid te stellen hun ballast weg te kunnen gooien. Het is dan verder aan de organisatoren om die ballast te verzamelen en verder af te voeren.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
07 mrt 2020
Roland pauwels
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Colpaert | 12 sep 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 07 aug 2020
Guido Van Cauwelaert | 18 feb 2020

archief