LENNIK maakt als eerste Pajotse gemeente concreet werk van de bouwshift

C21

LENNIK maakt als eerste Pajotse gemeente concreet werk van de bouwshift

Image001
Op de Gemeenteraad van 16 december heeft het gemeentebestuur van Lennik drie belangrijke beslissingen genomen die het landelijke karakter van de gemeente naar de toekomst toe moeten vrijwaren. Naast de goedkeuring van het RUP ‘Bouw- en woonlagen’ voor de kern van Lennik, besliste de Gemeenteraad tot het bevriezen van de ontwikkelingen in de aangrenzende woonuitbreidingsgebieden. ‘Een historische dag voor Lennik,’, zegt schepen Hendrik Schoukens, ‘dat hiermee als eerste Pajotse gemeente concrete stappen zet richting duurzame ruimtelijke ordening’.   
 
RUP ‘Bouw- en woonlagen’ schept duidelijk kader voor duurzame kernontwikkeling  
 
Het RUP ‘Bouw- en woonlagen’ heeft twee doelen. Eerst en vooral wil het gemeentebestuur een einde maken aan de onduidelijkheid van het gewestplan inzake het aantal bouw- en woonlagen dat toelaatbaar is in het centrum van Lennik. Die rechtsonzekerheid speelde vele burgers parten en wordt nu opgelost. Er wordt iets meer ruimte geboden voor kwalitatieve kernontwikkelingen. Daarnaast schrijft het RUP een aantal duurzame randvoorwaarden voor inzake erfgoed, vergroening, mobiliteit en ruimtelijke harmonie, die vanaf volgend jaar bij bouwproject verplicht in acht moeten worden genomen.  
 
‘Op die manier hebben we gepoogd een goed evenwicht te vinden tussen de vraag naar kwalitatieve kernverdichting en het streven naar duurzame ruimtelijke ordening’, stelt schepen Schoukens.   
 

Het RUP is enkel van toepassing in ‘vol’ woongebied op wandelafstand van de Markt. Er wordt géén nieuw woongebied bijgemaakt. Op de Markt wordt vol ingezet op het behoud van de levendige handelsfunctie. Het maximale profiel telt 1 verplichte kernversterkende bouwlaag en drie extra bouwlagen. In de ruimere Handelszone rond de kern zijn maximaal drie bouwlagen mogelijk. Wanneer men echter de gelijkvloers aanwendt voor een commerciële functie, kan men een extra bouwlaag krijgen. In de ruimere Woonzone rond de kern, wordt ingezet op kwalitatief wonen. Het maximale profiel is hier drie bouwlagen, waarvan de bovenste laag onder een plat of hellend dak is gelegen of als een teruggetrokken bouwlaag met een plat dak. Er worden  overgangsregels voorzien voor vergunde gebouwen die, onder bepaalde voorwaarden, functiewijzigingen mogelijk maken.   

 
Tijdelijke bevriezing woonuitbreidingsgebieden  
 
Nu het RUP ‘Bouw- en woonlagen’ iets meer mogelijkheden voor bouwen in de kern voorziet, vond het bestuur het ook zinvol op de rem te staan voor verdere projectontwikkelingen in de woonreserve en – uitbreidingsgebieden rond de kern van Sint-Kwintens-Lennik. Om die reden besliste de Lennikse meerderheid om de ontwikkelingsmogelijkheden voor vier jaar te bevriezen. ‘Er is vooralsnog geen bewijs dat er actuele woonbehoefte bestaat om die reservegebieden verder te ontwikkelen’, stelt de bevoegde schepen. Daarom kondigt het bestuur een bouwpauze af in deze gebieden in afwachting van ruimere visievorming omtrent de resterende open ruimte in onze landelijke gemeente.  
 
Participatief lokaal ruimtetraject samen met de Provincie Vlaams-Brabant  
 
Die visievorming zal uiteindelijk leiden tot een ruimtelijk beleidsplan gericht op het behoud en ontwikkeling van de open ruimte in onze gemeente. Maar we gaan – in samenwerking met de Provincie Vlaams-Brabant – meteen aan de slag begin volgend jaar. De Provincie Vlaams-Brabant heeft immers Lennik uitgekozen voor de uitvoering van een Lokaal ruimtetraject. ‘Dankzij de steun van de provincie kunnen we op professionele en participatieve wijze werken aan de verdere visie rond open ruimte aan de rand van de Lennikse dorpskernen’. Schepen Schoukens verduidelijkt: ‘Het is de bedoeling om in dit lokaal ruimtetraject met alle betrokkenen – zowel eigenaars, buurtbewoners als milieuverenigingen – te werken richting een beeldkwaliteitsplan voor de open ruimte in de gemeente Lennik’.  
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
22 dec 2020
Marc Colpaert
Marc Colpaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 02 jun 2021

archief