De gemeente LENNIK scoort met 85% gelukkige inwoners goed in de gemeentemonitor!

C21

De gemeente LENNIK scoort met 85% gelukkige inwoners goed in de gemeentemonitor!

Editie_lennik_centrum_4__kopie_
Lennik scoort goed.- Foto Marc Colpaert
 
Meer dan 7 op 10 inwoners is tevreden over onze gemeente en 8.5 op 10 burgers geeft zelfs aan zich echt gelukkig te voelen in Lennik! Deze mooie resultaten leiden we af uit de recentste bevraging van de Gemeentemonitor van de Vlaamse Overheid, die in het najaar van 2020 werd afgenomen. 
In Lennik werden 930 burgers aangeschreven en vulden 341 mensen (36%) de vragenlijst volledig in. Bedankt voor jullie feedback! Het gemeentebestuur heeft aandacht voor de werkpunten en uitdagingen die dankzij de Gemeentemonitor naar voor komen en bouwt hierop graag samen met de Lennikenaar verder. 
 
Welke positieve punten vallen op?
Naast de algemene tevredenheid en het hoge geluksgevoel van onze inwoners, is de burger tevreden over de digitale dienstverlening en de loketvoorzieningen die we bieden. Met de verdere uitbouw van het digitale loket, het vernieuwen van de website alsook het blijven werken op afspraak willen we aan deze tevredenheid nog meer tegemoet komen in de toekomst. 
Een hoge tevredenheid hebben onze burgers over het groen in Lennik, het sociale weefsel binnen de buurt en ruimte voor vrije tijd waaronder rust- en ontmoetingsplekken. Qua speelvoorzieningen voor kinderen hinken we wat achterop t.o.v. Vlaams Gewest. Net daarom zetten we in op de verdere uitwerking van ons speelbos en nieuwe speelterreinen. Met acties van de denkgroep ‘In Lennik zit je goed’ pakken we de nood aan om extra picknick- en/ of zitbanken langsheen de vele idyllische wandel- en fietspaden die onze gemeente rijk is, te voorzien. Daarnaast onderzoeken we via een participatief traject welke buurten nood hebben aan extra ontmoetingsplekken voor kinderen, jeugd en ouderen om deze tevredenheid nog te vergroten op het hele grondgebied. 
Lennik heeft een lage criminaliteitsgraad waardoor het algemeen onveiligheidsgevoel en het mijdgedrag van bepaalde plekken in de gemeente ruim onder de gemiddelden van het Vlaamse Gewest liggen.
 
Met welke uitdagingen en werkpunten gaan we aan de slag?
De belangrijkste uitdagingen die opvallen in de Gemeentemonitor hebben te maken met de verwachtingen rond het consulteren en informeren van onze burgers, de zuiveringsgraad van de rioleringen, de openheid tegenover diversiteit en de fietsinfrastructuur. Met het vernieuwen van de adviesraden en de opstart van Lennik aan zet, zet de gemeente volop in op participatie en het consulteren van de burger. De Lennikenaar kent onze gemeente het best waardoor we zijn/haar mening vragen op www.lennikaanzet.be om toekomstplannen vorm te geven.
Dat inwoners aangeven zich niet steeds voldoende geïnformeerd te voelen, pakken we aan door de verdere uitbouw van onze sociale media, een nieuwe website vanuit het oog van de burger, en het verhogen van de frequentie van het infomagazine van driemaandelijks naar tweemaandelijks om zo ondanks de verdere ontwikkeling van de digitalisering geen doelgroepen uit te sluiten. 
Dat de zuiveringsgraad van de riolering in Lennik achter loopt op de gemiddelden wisten we al. Sinds 1 januari 2021 beheert, onderhoudt en verbetert Fluvius dan ook de openbare riolering in Lennik. Door de krachten te bundelen met de andere gemeenten en Fluvius, staan we sterker om het waterbeheer versneld te verbeteren met als ultieme doel proper water in beken en rivieren en een leefomgeving in harmonie met water. Met het afronden van de rioleringswerken in Slagvijver en de Gustaaf van der Steenstraat steeg het zuiveringspercentage alvast van 14.7% naar 54.7%.
De tevredenheid over contact met de buurt waarop we voorlopen op het Vlaams Gewest staat in schril contrast met onze houding tegenover diversiteit. Onze buurtwerking start na corona stilaan weer op en ondersteunt burgers uit alle bevolkingslagen deel te nemen aan activiteiten. Met een praatcafé dat dit najaar de deuren zal openen, willen wij mensen en culturen samen brengen, vereenzaming bestrijden alsook taalkansen bieden. Sociale uitsluiting trachten we te voorkomen door het ontwikkelen van een UIT-pas waarmee we de kansen van alle bevolkinslagen willen vergroten om deel te nemen aan het culturele en sportieve leven in Lennik. Ook onze Babytheek biedt mogelijkheden om dure aankopen voor het eerste levensjaar van je kind te vervangen door het uitlenen van kwalitatieve materialen. Bij RecyKleer tot slot vind je kleding en speelgoed tegen betaalbare prijzen. 
Het beduidend hoge percentage autoverplaatsingen en lage fietsgebruik (en dit zowel in woon-werk verkeer, vrije tijd als korte afstanden) in Lennik t.o.v. het Vlaamse gemiddelde, sprong ons ook in het oog. Dat slechts 29% van de inwoners zich veilig voelt met de fiets maakt duidelijk dat we deze legislatuur op het juiste pad zitten door in het zetten op het verbeteren van onze fietsinfrastructuur met extra fietsverbindingen, veiligere schoolomgevingen, het creëren van een mobipunt en het verhogen van de verkeersveiligheid in onze dorpskernen. 
 
Meer informatie en het uitgebreide rapport kan je raadplegen op https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/   
 
 
 

 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
25 jun 2021
Marc Colpaert
Marc Colpaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Deschuyffeleer Godelieve | 17 sep 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Deschuyffeleer Godelieve | 14 sep 2021

archief