PAJOTTENLAND – Politie meer en meer betrokken bij multidisciplinaire verkeerscontroles

C21

PAJOTTENLAND – Politie meer en meer betrokken bij multidisciplinaire verkeerscontroles

1_controle_edward_sept_2021__4_
PAJOTTENLAND – Politie meer en meer betrokken bij multidisciplinaire verkeerscontroles - Glenn Deherder (Politiezone Pajottenland), Frederic de Kesel (Politiezone Pajottenland), Tom Hollevoet (Politiezone Dilbeek) © Deschuyffeleer
 
Controle_edward_sept_2021__1_
PAJOTTENLAND – Politie meer en meer betrokken bij multidisciplinaire verkeerscontroles - © Deschuyffeleer
 
Controle_edward_sept_2021__2_
PAJOTTENLAND – Politie meer en meer betrokken bij multidisciplinaire verkeerscontroles - © Deschuyffeleer
 
Controle_edward_sept_2021__3a_
PAJOTTENLAND – Politie meer en meer betrokken bij multidisciplinaire verkeerscontroles - © Deschuyffeleer
 
Controle_edward_sept_2021__5_
PAJOTTENLAND – Politie meer en meer betrokken bij multidisciplinaire verkeerscontroles - © Deschuyffeleer
 
Controle_edward_sept_2021__7a_
PAJOTTENLAND – Politie meer en meer betrokken bij multidisciplinaire verkeerscontroles - © Deschuyffeleer
 

In de strijd tegen allerlei fraudevormen worden her en der in het land almaar meer multidisciplinaire verkeerscontroles opgezet. Dinsdag werd er zo een controledispositief opgezet op en langs de Ninoofsesteenweg en de steenweg Asse in Eizeringen. De controles werden verricht door de politie Pajottenland in samenwerking met van de Politieassociatie Centrum, dit zijn de polities AMOW (Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel), Dilbeek en TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke).

Multidisciplinair houdt in dat naast de politiemensen ook andere partners deelnemen aan de actie. Onder het toezicht van het Parket Halle/Vilvoorde waren bij de actie zo nu ook ambtenaren/inspecteurs/controleurs aanwezig van de Sociale Inspectie, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, de Dienst Vreemdelingenzaken, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid,  de Federale Overheidsdienst Financiën, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.

Dergelijke grootschalige multidisciplinaire controleacties beogen niet alleen loutere verkeersinbreuken vast te stellen maar ook andere overtredingen en strafbare inbreuken op te sporen en desnoods te vervolgen. Daar waar vroeger bij het vaststellen van een specifieke inbreuk buiten het verkeersdomein telkens een beroep moest gedaan worden op de betrokken diensten of instanties in hun burelen kan er thans door hun aanwezigheid op het terrein onmiddellijk veel efficiënter en korter op de bal gespeeld worden. Bovendien worden de specifieke regelgevingen almaar complexer zodat het voor de politiemensen op het terrein almaar moeilijker wordt deze ook te kunnen beheersen en laten toe te passen. Van de acties wordt ook gebruik gemaakt om allerlei nog openstaande boetes en heffingen te innen.

Dinsdag 21 september was het ook Europese dag zonder verkeersdoden. De actie EDWARD werd gelanceerd door het Europees verkeerspolitienetwerk (TISPOL), met steun van de Europese Commissie. Het project moedigt verkeersdeelnemers aan om veiligheid voorop te zetten, of ze nu autorijden, fietsen of wandelen. Alle weggebruikers kunnen de verkeersveiligheid verbeteren, en  kleine veranderingen kunnen al een groot effect hebben. Dit is de tweede editie van het project, in het kader waarvan in heel Europa meer dan honderd evenementen plaatsvonden.

Commissaris Glenn Deherder: “Er werden 2500 voertuigen uit het verkeer gehaald en gecontroleerd, wat aanleiding gaf tot 106 politionele vaststellingen en 8 vaststellingen door de steundiensten.

Algemene Nationale Gegevensbank  gecontroleerde personen: 92
Aangevraagde voertuigen: 184

Lijst vastgestelde inbreuken

Snelheidsovertredingen 129
Identiteitskaart : 3
Technische keuring: 13
Geen verzekeringsattest : 2
Drugs in verkeer: 2
Rijden zonder herstelexamens uitgevoerd te hebben: 1
Gsm: 39
Motorkledij: 2
Reproductiekentekenplaat: 5
Gordel: 7
Inbreuken voorlopig rijbewijs: 4
Geen verzekering: 1
Niet inschrijving: 1
Gebruik grootlichten: 2
Geen drager RB: 2
Ladingzekering: 8
Geen houder RB: 2
Boorddocumenten : 1
Kentekenplaat onleesbaar: 1
Drugsbezit: 1
Illegaal verblijf: 2 => 2 bevelen om het grondgebied te verlaten
Sluikwerk: 2
Code 95: 2
Kinderzitje: 1
Rijbeweging (8.3): 1
Alcohol: 1 (0.42)

5 voertuigen werden getakeld

FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen): 13 controles, 1 PV
RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) : 23 controles, 1 vaststelling
RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) : 62 controles, 2 PV's deeltijds werk
RVA/RIZIV (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering): 15 controles, 3 PV's + 1 nader te bekijken. 

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
21 sep 2021
Deschuyffeleer Godelieve
Deschuyffeleer Godelieve
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 04 jul 2024
Marc Sluys | 29 jun 2024

archief