Gemeente Lennik overhandigt sleutels voor Deken Verbesselthuis aan federatiepastoor Luc Vermeir

C21

Gemeente Lennik overhandigt sleutels voor Deken Verbesselthuis aan federatiepastoor Luc Vermeir

20220609_180540
 
20220609_182214
Van links naar rechts pastoor Luc Vermeir, Jos Pappaert gemeentelijke deskundige gebouwen, schepen Heidi Elpers, Burgemeester Irena De Knop en Hugo Casaer die als dekenassistent het project begeleide
 

Nadat schepen Heidi Elpers op 9 juni 2022 aan federatiepastoor Luc Vermeir de digitale sleutels ( badges) had overhandigd werd door de vertegenwoordigers van de kerkelijke overheid ( pastoor Vermeir en Hugo Casaer vrijwillger,medewerker van het vicariaat Mechelen en Vlaams-Brabant) het gemeentebestuur bedankt voor het resultaat van de onderhandelingen die in 2015 gestart werden nadat, zoals schepen Elpers herinnerde, dekenassistent Hugo Casaer een brief had gezonden naar het gemeentebestuur met het verzoek over te gaan tot regularisatie van de door jaren gegroeid gebruik van het dekenijgebouw door het gemeentebestuur.

Presbyterium
De door de Vlaamse Overheid intussen ook opgelegde verplichting om Kerkenbeleidsplannen en pastorieplan per gemeente op te maken was een opportune gelegenheid. De pastorie- dekenij gebouw was sedert de wetten van Napoleon een PRESBYTERIUM. Dit statuut waarborgt aan de parochie de rechten tot verder gebruik ook al is de gemeente eigenaar  van het  gebouw sedert de Franse Revolutie .De kerkelijke overheid herinnerde een mondelinge belofte van burgemeester Willy Dewael om de begroetingsruimte bij uitvaarten naast de pastorie ter beschikking te stellen  nu de gemeente met de pastorie een andere bestemming voor ogen had , namelijk de muziekacademie. Later werd de pastorie ook  tijdelijk gebruikt als gemeentehuis en nu is in de Dekenij (het hoofdgebouw) sinds augustus 2021 het OCMW Lennik gehuisvest.

Naar aanleiding van afspraken gemaakt in het pastorieplan, goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 april 2016, maakte de begroetingsruimte van destijds plaats voor het huidige Deken Verbesselthuis dat nu klaar is voor ingebruikname.

In deze overeenkomst, goedgekeurd door het Centraal Kerkbestuur van Lennik en de bisschop, werd voorzien dat de pastorie-dekenij  een tijdelijke nevenbestemming  mocht behouden op voorwaarde dat de begroetingsruimte omgebouwd werd  voor het invullen van de decretale  voorziene verplichtingen wanneer er tijdelijk geen pastoor is met stelplaats in de parochie. De verbouwing houdt hiermee rekening en voorziet nu de nodige vergaderplaats, een onthaal mogelijkheid voor de pastoor en een centraal archief voor de kerkfabrieken, parochiale vergaderingen zoals de catechese lessen…

Gedurende al die jaren bleef het statutair vastgelegde adres van de V.P.W. dekenaat Lennik koepel van de parochiale werken  er haar postbus behouden. Nu de werken klaar zijn kan  ook de V.P.W.haar vergaderingen houden in het nieuwe bijgebouw.

In een bruikleenovereenkomst tussen de gemeenteraad en het centraal kerkbestuur goedgekeurd door de gemeenteraad ( eind mei 2022)en het vicariaat wordt dit  gebruik door de kerkelijke overheid van nieuwe bijgebouw en ook de tijdelijke nevenbestemming met statuut presbyterium van het dekenijgebouw definitief  vastgelegd. De parochie mag ook bij grotere bijeenkomsten gebruik maken van de grote zaal in de het dekenijgebouw.  Iedereen is gelukkig met de gevonden oplossing en dankbaar voor het goede verloop van de onderhandelingen.

 In aanwezigheid van de burgemeester Irena De Knop, schepen Heide Elpers en   deskundige gebouwen gemeente Lennik Jos Pappaert werden de nieuwe lokalen bezocht. Lovende waardering was er voor het architectenbureau het Lennikse Mutad Architecture & Urban Planning BV (Kroonstraat), en de architect/zaakvoerder die dit project uitwerkte Steven De Pauw en er  naar gestreefd heeft om de dekenijtuin visueel en fysiek te verbinden met het Masiusplein. Tevens was het behoud van de oude kastanjelaar een prioriteit. Vanuit het gebouw is er bovendien een goede visuele verbinding met de dekenijtuin. 

Er is gekozen voor een hedendaagse architectuur, die mooi aansluit bij de omgeving, maar ondergeschikt blijft aan de historische bouwstijl van de gerestaureerde Dekenij. Dit werd gerealiseerd door de sokkel van het gebouw uit te voeren in een baksteen aansluitend bij de oude muur rondom de dekenij. Door de verdieping met een natuurlijke houten gevelbekleding af te werken, integreert het gebouw zich in de mooie tuin van de Dekenij. 

Het nieuwe gebouw is vanzelfsprekend goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers en heeft een laag energiepeil. Daarenboven werden er ook zonnepanelen geplaatst. . De parkeerplaats aan het Deken Verbesselthuis zal uitsluitend gebruikt worden door bedienaren van erediensten tijdens de duur hiervan en van de nodige signalisatie voorzien worden. 

Het totale kostenplaatje van deze bouw komt op 550 091 euro waarin Fluvius en de Kerkfabriek voor 49 174 euro tussen kwamen.

Het Centraal Kerkbestuur van Lennik  zorgde intussen voor de interne inrichting . De nieuwe parochiale vestiging dicht bij de kerk en gelegen in de tuin van het dekenijgebouw is een nieuwe waardevolle ontmoetingsplaats in het Pajottenland in het Centrum van Lennik. (hc)

 

 

 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
10 jun 2022
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 01 dec 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 28 nov 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 24 nov 2022

archief