PEPINGEN - De gemeente Pepingen is veel te kwistig met het afleveren van kapvergunningen

C21

PEPINGEN - De gemeente Pepingen is veel te kwistig met het afleveren van kapvergunningen

Aan_de_plutsingenstraat
De bewuste bomen. Ingezonden foto
 
Pepingen is veel te kwistig met het verlenen van kapvergunningen voor bomen, vooral dan als het populieren betreft. Het is bijna dezelfde situatie als in de naburige gemeente Lennik. Wij dienden met onze VZW Bescherm Bomen en Natuur beroep in tegen het kappen van 22 populieren aan de Lossesstraat en daarnaast ook een beroep ingediend tegen het kappen van 21 populieren aan de Plutsingenstraat. De heer Ivan De  Clerck en Christophe Depamelaere tekenen huidig beroepsschrift , zoals voorzien door artikel 19 van de statuten van de VZW. Er werd beslist door de raad van bestuur van de VZW tot het instellen van beroep tegen voornoemde beslissing. Het gaat hier om 21 populieren (Populus canadensis) in lijn die ontegensprekelijk een geheel vormen. Deze Populus canadensis zijn door hun typische vorm landschappelijk zo beeldbepalend. In de argumentatie van de gemeente Pepingen in de omgevingsvergunning staat geen argumentatie waarom de bomen moeten gekapt worden.  Dat deze populieren een gevaar voor de omgeving kunnen betekenen is nergens via een VTA rapport bewezen, waarin beschreven wordt hoe bomen kunnen beheerd worden. Gezien de locatie voor de 21 populieren (geen rijweg ) zijn hier geen substantiële beheersmaatregelen vereist omwille van de veiligheid. Een lichte onderhoudssnoei waarbij eventueel dood hout en of indien nodig topzware takken worden gesnoeid, is voldoende. 
Bomen kunnen dan nog 100 jaar het beeld en landelijk karakter van deze streek bepalen. In de omgevingsvergunning ontbreken de harde bewijzen dat de populieren een gevaar zouden betekenen voor de omgeving. Het is dan ook vanuit de goede ruimtelijke ordening niet opportuun om deze bomen te rooien vermits een totaalvisie ontbreekt. Populieren zijn miskende bomen bewijs een studie van INBO, de Ecologische waarde van populieren, een verhaal vol hardnekkige misverstanden. De Omgevingsvergunning voldoet niet aan het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse  regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een omgevingsvergunning."Op het inplantingsplan moet o.a. het volgend weergegeven worden: het bovenaanzicht van de geplande werken, met vermelding van de belangrijkste afmetingen en de afstanden tot de perceelgrenzen, en met de aanduiding van de bestaande, te behouden of te slopen  te verwijderen bebouwing, constructies, hoogstammige bomen of verhardingen. De plaats van de omgevingsvergunning is gelegen in waardevol Landschappelijk agrarisch gebied. En tenslotte populieren kunnen zeker 200 jaar oud worden. Hoog tijd dus dat men stopt met zomaar vergunningen af te leveren", besluit Ivan De Clerck 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
21 jun 2022
Marc Colpaert
Ingezonden foto
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciƫle partners, advertenties en vacatures

archief