Maak kennis met de Pajotse Klimaatsofa

C21

Maak kennis met de Pajotse Klimaatsofa

Affiche_a3_-_pajotse_klimaatsofa_2022
 

 

Vanaf dit najaar trekt de Pajotse Klimaatsofa door de regio. Elke maand vleien gepassioneerde experten zich neer op onze sofa. In een ongedwongen en knus Pajots sfeertje geniet je van zeven boeiende lezingen over onderwerpen die onze wereld nóg mooier kunnen maken. De rode draad is een duurzame wereld op vlak van mobiliteit, water, landbouw, energie en voeding. We starten en eindigen met twee kleppers van formaat. Nic Balthazar trapt de reeks op donderdag 29 september 2022 af in Gooik en Tine Hens is hekkensluiter op donderdag 30 maart 2023 in Sint-Pieters-Leeuw. De Pajotse Klimaatsofa houdt telkens halt op inspirerende plaatsen waar informatie en verbinding centraal staan. Uiteraard is er ook ruimte om je eigen zegje te doen. Info en inschrijvingen op https://avansa-hallevilvoorde.be/klimaatsofa

Programma: 

1.    Het klimaatbetoog? Een alarmkreet en een boodschap van hoop! 

Donderdag 29 september 2022 in Plattelandscentrum Paddenbroek in Gooik. 

Spreker: Nic Balthazar (film- en televisiemaker en klimaatactivist)

ð  De klimaatcrisis. Zelfs vergeleken met Corona blijft het zonder twijfel de grootste ramp die de mensheid ooit heeft bedreigd. In deze interactieve lezing probeert film- en televisiemaker en klimaatactivist Nic Balthazar uit te leggen waarom hij zich al zo veel jaren zoveel zorgen maakt, wat het ware gevaar is van de klimaatverandering, en waarom de oplossingen veel hoopvoller, aangenamer en haalbaarder zijn dan het vaak wordt voorgesteld. Nic Balthazar breekt een lans voor een andere manier van denken, van ondernemen, van werken en van leven. Durven veranderen dus. Ook om de klimaatverandering te veranderen. Een boodschap van doortastend alarm dus, maar ook een boodschap van hoop. 
 Nic Balthazar is als schrijver, theater- en documentairemaker een man van vele talenten. Hij is ook bekend voor zijn jarenlange inzet voor duurzaamheid en tegen de klimaatopwarming. Als presentator/moderator neemt hij sprekers en publiek moeiteloos op sleeptouw in een heel breed veld aan onderwerpen met op tijd en stond ook een vleugje humor.

2.     Mijn dorp? Een dorp vol power!

Donderdag 27 oktober 2022 in Provinciaal Plattelandscentrum Peerenbosch in Roosdaal (Pamel). 

Spreker: Tom Schaeken (consulent Klimaat en Energie bij Boerenbond)

ð  De hoge facturen doen ons vandaag nadenken over onze energiezekerheid en de prijs die we er voor betalen. Tegelijkertijd willen we het gebruik van fossiele brandstof verminderen om zo de CO2-uitstoot te verminderen en klimaatsveranderingen te voorkomen. Om te slagen in deze opdracht zal iedereen zijn steentje moeten bijdragen. Ook de burgers en boeren in het Pajottenland hebben heel wat troeven om de omslag naar een duurzamer energiesysteem te versnellen. In deze interactieve lezing willen we samen die kansen ontdekken. De energieconsulent van Boerenbond gidst je stap voor stap langs het pad van energiebesparing en zelf energie produceren naar een ‘energieke thuis’ én een ‘dorp vol power’! 

ð  Tom Schaeken werkt als energieconsulent mee aan het project ‘Klimaatslimme landbouw in het Pajottenland’ en is ook coördinator van het Europese Interreg project ‘ECCO’ dat probeert om energiesamenwerkingen op te zetten op het platteland met burgers en boeren. Dit blijkt een veelbelovende aanpak om de energietransitie in rurale gebieden te versnellen. Op die manier was Tom reeds betrokken bij de oprichting van twee energiecoöperaties van burgers en hun begeleiding.

Voeding van eigen kweek? Maak kennis met de boer om de hoek! 

Donderdag 24 november 2022 in Provinciaal Plattelandscentrum Peerenbosch in Roosdaal (Pamel).

Spreker: Anne-Marie Vangeenberghe (consulent coöperatief ondernemen en samenwerken bij Boerenbond)

ð  Onze land- en tuinbouwers zorgen al eeuwen voor voedsel. Hun werkveld ligt buiten. Daarom geven hun producten en productiewijze vorm aan het Pajotse landschap. Maar naast voedselproducent en landschapsbouwer zijn ze ook belangrijke spelers op vlak van klimaat, waterbeheer, koolstofopslag, toerisme en beleving, erfgoed … Hun duurzaamheidsinspanningen zijn niet altijd zichtbaar, dus ook niet altijd gekend. Met deze lezing hopen we daar verandering in te brengen. Maak kennis met de ruime maatschappelijke rol die de Pajotse land- en tuinbouwers invullen en ontdek het duurzaamheidssausje op je bord. 

ð  Anne-Marie Vangeenberghe is meer dan 30 jaar actief in de land- en tuinbouwsector. In haar functies legde ze altijd de link tussen de landbouwsector en zijn omgeving. Daarbij gaat het in de eerste plaats om landbouw en voeding, maar ook om landbouw en natuur/milieu en steeds vaker om landbouw en de band met de  groene chemie en groene energie. Ook maatschappelijk is de landbouwsector een belangrijke compagnon. Denk aan de link met zorg, toerisme en recreatie, erfgoed 

4.     Ons verplaatsen in de toekomst? Klimaatvriendelijk en voor iedereen! 

Donderdag 15 december in Plattelandscentrum Paddenbroek in Gooik. 

Sprekers: Cathy Macharis en Eva Van Eeeno (Vrije Universiteit Brussel)

ð  In het eerste luik van deze lezing gaan we, samen met professor Cathy Macharis in op duurzaam vervoer. De transportsector is verantwoordelijk voor een vierde van de uitstoot en het is een sector die erg sterk groeit. Het goederen- en personenvervoer is hierdoor hét probleemkind om de doelstellingen voor het verminderen van de CO2-uitstoot tegen 2050 met 80 tot 95 procent te halen. De uitdaging is enorm. Technologie kan hierbij helpen. Maar technologie alleen kan het probleem niet oplossen. De uitstoot van broeikasgassen moet met een factor 8 naar beneden. Duurzame mobiliteit is pas echt duurzaam als ze ook sociaal inclusief is. Daar gaan we in het tweede deel van de lezing op in met Eva Van Eenoo. De toegang tot de mobiliteit is echter momenteel ongelijk verdeeld over de verschillende groepen van de samenleving. Wat is hier de oorzaak van? Wie zijn de mensen die nu vervoersarm zijn? Wat zijn mogelijke oplossingen om de vervoersarmoede in de samenleving te verminderen en hoe kunnen we die laten passen in een klimaatbeleid

ð  Cathy Macharis is VUB-professor voor duurzame mobiliteit en o.a. voorzitster van de Brusselse mobiliteitscommissie. Ze bundelde haar ideeën in het boek ‘Met een factor 8 naar de mobiliteit van de toekomst’. 
  Eva Van Eenoo studeerde Geschiedenis en Stedenbouw & Ruimtelijke Planning. Op dit moment is ze verbonden aan de VUB, waar ze werkt aan een doctoraat over autoafhankelijkheid in Vlaanderen. Daarbij focust ze zich onder meer op autoafhankelijkheid, vervoersarmoede en de mate waarin inwoners van stedelijke gebieden zich afhankelijk voelen van de auto. Eva was mobiliteitspersoonlijkheid van het jaar 2017

5.     Weg van water? Iedereen mee in bad!

Donderdag 26 januari 2023 in het Dominicanessenklooster in Herne. 

Spreker: Elina Bennetsen (Waterland vzw)

ð  Te droog, te nat, klimaatverandering leidt tot steeds extremere weerpatronen. Hoe kunnen we ons watersysteem robuust maken om hiermee om te gaan? Hebben we in de toekomst nog droge voeten en voldoende water voor de natuur? In deze lezing zal Elina Bennetsen van Waterland de deelnemers inleiden in de weg van water in ons landschap. Daarbij gaan we specifiek in op de impact van klimaatverandering op water, maar ook hoe water het lokale klimaat kan beïnvloeden. We gaan ook op zoek naar manieren hoe burgers kunnen helpen om het watersysteem te herstellen.

ð  Elina Bennetsen is een bio-ingenieur met een hart voor water. Tijdens haar doctoraatsstudies verdiepte ze zich in de zoetwaterecologie. In haar werk probeert ze bij te dragen tot een ecologische visie op waterbeheer. Ze is één van de stichtende leden van Waterland, een verbindende doe- en denktank die zich inzet voor gezond water in de publieke ruimte. Waterland gaat voor een land waar het water vrij kan stromen en waar de bodem terug een spons kan zijn. Water is plezier, water is genieten, water trekt aan. Waterland werkt daarbij als open collectief van geëngageerde burgers dat op een creatieve en kwalitatieve manier met én voor het water werkt

6.     Een landschapspark? Op naar een Boerenlandschap Pajottenland! 

Donderdag 23 februari 2023 in het Koetshuis in Strijtem (Roosdaal). 

Spreker: te bevestigen

ð  Het Boerenlandschap Pajottenland is een van de kanshebbers om in 2023 door de Vlaamse regering erkend te worden als Landschapspark. Kom alles ontdekken over de troeven van ons landschap en het grote masterplan voor de komende twintig jaar. Want het staat vast dat het Pajottenland met zijn unieke karakter heel wat te bieden heeft. Van historische boerderijen en archeologische sites over kasteeldomeinen en parken tot geuzebrouwerijen, kapelletjes en typische volkse cafés. En natuurlijk zijn we ook benieuwd naar welke kansen jij ziet voor de toekomst van het Pajottenland.

ð  Spreker: te bevestigen

7.     De klimaatproblematiek? Allemaal de schuld van de Chinezen! (en andere dooddoeners)

Donderdag 30 maart 2023 in Landhuis de Viron, Joseph Depauwstraat 11, Sint-Pieters-Leeuw. 

Spreker: Tine Hens (historica en schrijver)

ð  Van ‘We kunnen er toch niets meer aan doen’ en ‘Wij zijn te klein om het verschil te maken’ tot ‘Het klimaat is altíjd veranderd!’ en ‘We gaan toch niet terug naar de middeleeuwen?’

Wie al eens in een discussie over het klimaat verzeilt, voelt de dooddoeners vaak al van kilometers ver aankomen. Origineel zijn ze zelden. Eigenlijk komen ze altijd op hetzelfde neer: maak je geen zorgen, doe zo weinig mogelijk of laat anderen het probleem oplossen. Ze zaaien vooral onmacht, twijfel en verwarring. Want ook al rammelen de redeneringen vaak even luid als ze gedeclameerd worden, ze gaan er vaak beter in dan de vervelende feiten. En overtuig maar eens de luide nonkel die beweert dat zijn planten net ‘heel content’ zijn met meer CO2 en dat niet het klimaat maar de overbevolking het probleem is.

In deze lezing overloopt Tine haar even speelse als ernstige boek en gaat ze de uitdaging aan.

ð  Tine Hens is historica, journaliste en auteur van 'Het klein verzet'. Vertrekkend van tien dooddoeners klopte ze aan bij allerhande klimaatwetenschappers en schreef er als het ware een zelfhulpboek bij klimaatverwarring over.

Praktisch:

De Pajotse Klimaatsofa vindt telkens plaats van 19.30 tot 21.30u, gevolgd door een kort netwerkmoment met een drankje.

Deelname kost 5 euro per avond en 30 voor de reeks van zeven avonden. In de prijs zit een drankje inbegrepen. Inschrijven (verplicht) via https://avansa-hallevilvoorde.be/klimaatsofa

Deze lezingenreeks is een initiatief van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Klimaatpunt, Provincie Vlaams-Brabant en Avansa Halle-Vilvoorde, met de steun van Vlaanderen en Europa.

 

  

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
07 sep 2022
Marc Sluys / Marc Colpaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Sluys | 14 feb 2024
Commerciƫle partners, advertenties en vacatures

archief