LENNIK scoort met 90% tevreden inwoners goed als groene gemeente in de gemeentemonitor!

C21

LENNIK scoort met 90% tevreden inwoners goed als groene gemeente in de gemeentemonitor!

Kasteel_van_gaasbeek_
 

9 op 10 inwoners is tevreden over het groen in onze gemeente en 8.3 op 10 burgers voelt zich gelukkig in Lennik! Deze knappe cijfers stonden op ons eindrapport van de recentste bevraging van de Gemeentemonitor die de Vlaamse Overheid in het voorjaar van 2023 afnam. 

1 op 3 aangeschreven inwoners nam deel aan de bevraging
In Lennik werden 930 burgers bevraagd waarvan 319 (34.3%) inwoners de vragenlijst volledig invulden. Bedankt voor jullie feedback! Dankzij deze resultaten is lokaal bestuur Lennik klaar om datagedreven aan de slag te gaan met werkpunten en uitdagingen die dankzij de gemeentemonitor naar voor geschoven worden. Daarnaast zijn deze cijfers een opportuniteit om onder de arm te nemen richting de opstart van een nieuwe legislatuur met nieuw meerjarenplan.
Welke positieve punten vallen op?
De Lennikenaar is algemeen gelukkig en zeer tevreden over het groen binnen onze gemeente.
Het aanplanten van bos, aanleggen van natuurparken, vele rustplekjes, het onderhoud van perken en ingroenen van begraafplaatsen maakt dat de tevredenheid over het groen in de buurt en doorheen de gemeente algemeen steeg met 6-8% t.o.v. 2020. Het inzetten op de intergemeentelijke samenwerking i.k.v. recyclageparken verhoogt op haar beurt de service naar onze Lennikenaar, waardoor die steeds terecht kan in een recyclagepark in zijn/haar buurt. Het gemeentebestuur helpt haar burgers hiermee nog beter te sorteren en meer te recycleren. Met succes zo blijkt: Het restafval daalde met 8.2kg / inwoner! De netheid van ons centrum springt in het oog van de burger en wordt gewaardeerd. Getuige hiervan is de mooie 82% die we hier als bestuur op scoren.
Daarnaast scoren het sociale weefsel in de buurt en de tevredenheid over de buurt beter in vergelijking met de laatste bevraging waarmee we ook aanzienlijk voorlopen t.o.v. het Vlaams Gewest. Algemeen is er een hoge tevredenheid over contact in de buurt en een actieve burgerbetrokkenheid van 83% met een stijging op het gebied van deelname aan buurtactiviteiten. De participatie in het verenigingsleven daarentegen bevindt zich een dalende trend t.o.v. 2020 waardoor Lennik op gelijke voet met het Vlaams Gewest komt. Ondanks de algemene stijging van het sociale weefsel t.o.v. het Vlaams Gewest is dit een werkpunt waarbij we als lokaal bestuur sterk blijven inzetten op vereenzaming met initiatieven als Vrijdag Visdag, het praatcafé, Warme William alsook het opstarten van een JAC-punt waar jongeren met vragen en bezorgdheden terecht kunnen. 
De algemene tevredenheid over het loket en de digitale dienstverlening houdt stand. Naar de toekomst toe blijft het lokaal bestuur inzetten op het communiceren naar en informeren van de burger waarbij uit de bevraging naar voren komt dat mensen zich eerder geïnformeerd dan geconsulteerd voelen. Zo wil men graag meer communicatie zien over beslissingen van het bestuur naast informatie over activiteiten binnen de gemeente.
De Lennikenaar winkelt graag in de eigen gemeente. Zo geeft een mooie 7.3 op 10 inwoners aan tevreden te zijn over het aanbod winkels in eigen buurt. Het inzetten op de handelskernversterking werpt zijn vruchten af. Als kleine gemeente voldoende winkelvoorzieningen met een gediversifieerd aanbod aanbieden is een knappe prestatie waarmee we beter scoren dat het Vlaamse gemiddelde. 
Qua onveiligheidsgevoel zitten we bij de beste ‘van de klas’. In Lennik geeft slechts 3% aan een onveiligheidsgevoel te ervaren waarmee we ruim beter schoren dan Vlaanderen algemeen. De criminaliteitsgraad daalde van 51 naar 42.2 feiten/ inwoner/ jaar.
Tot slot maakten we t.o.v. 2020 een mooie vooruitgang op het vlak van mobiliteit. Zo steeg de tevredenheid over de staat van de straten het sterkst, gevolgd door de staat van de  fietsinfrastructuur en voetpaden. De schoolomgevingen worden ook als veiliger beschouwd dan voorheen. Hoewel het aantal verplaatsingen woon-werk met de wagen afnam en die met het openbaar vervoer toenam, willen we in de toekomst verder blijven inzetten op een stijging van woon-werk verkeer met de fiets. Intern werd er gestart met het aanbod om fietsen te leasen waar er extern ingezet wordt op snelle fietsverbindingen als de Volle Gaas route, een fietsbeleidsplan en de verdere implementatie van Hoppinpunten.

Met welke uitdagingen en werkpunten gaan we aan de slag?
Als gemeente staan we voor een uitdaging op gebied van ontmoeting en samenleving met mensen van verschillende herkomst. Ondanks het feit dat het aantal inwoners van buitenlandse afkomst sterk lager is dan het gemiddelde in Vlaanderen (21 vs. 26% (6% vs 11% vreemdelingen), blijken mensen moeite te hebben met diversiteit. Het aantal inwoners dat positief staat t.o.v. diversiteit daalt lokaal nog licht tegenover 2020 waarmee we extra achterop hinken t.o.v. het Vlaams Gewest. Onze buurtwerking draait op volle toeren en stimuleert burgers uit alle bevolkingslagen deel te nemen aan activiteiten. Het praatcafé, de tweedehandswinkel RecyKleer alsook de opstart van Café Combinne moet de integratie verder bevorderen. 
Daarnaast is de algemene daling in tevredenheid rond cultuur en vrije tijd opmerkelijk. Hoewel we qua voorziening in aanbod hoger scoren dan de provincie, hinken we achter op vlak van infrastructuur. De Lennikenaar mist hierbij vooral een aanbod in culturele activiteiten, uitgaansgelegenheden voor jongeren en speelplekken voor kinderen. Ook wordt er aangegeven dat er een gemis is aan ontmoetingsplaatsen. Met de opwaardering van bestaande en de inrichting van 30 nieuwe rustplekjes in Lennik in combinatie met de uitwerking van het speelbos en natuurpark Slagvijver hopen we hierin tegemoet te komen. Daarbovenop blijven we inzetten op het bevragen van buurten om zo nieuwe opportuniteiten op te sporen. 
Meer informatie en het uitgebreide rapport kan je raadplegen op https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/   
 
Wat is de Gemeente-Stadsmonitor?
De Gemeente-Stadsmonitor is een burgerbevraging waaraan 135 000 inwoners uit alle 300 gemeenten en steden in Vlaanderen in het voorjaar van 2023 deelnamen. Via vragen rond 14 beleidsthema’s die op elk lokaal niveau spelen, werd er gepeild naar het geluksgevoel en de tevredenheid van inwoners.  
Deze grootschalige bevraging levert voor iedere gemeente en stad een uniek beeld op over wat de inwoners belangrijk vinden en biedt opportuniteiten om een datagedreven beleid te voeren. 
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
24 jan 2024
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciƫle partners, advertenties en vacatures
Roger Swalens | 04 apr 2024

archief