Gemeenteraad stelt voorontwerp RUP EIZERINGEN voorlopig vast

C21

Gemeenteraad stelt voorontwerp RUP EIZERINGEN voorlopig vast

Scherm__afbeelding_2024-05-21_om_16
 

Op 24 april 2024 heeft de gemeenteraad van Eizeringen het voorontwerp van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Eizeringen voorlopig vastgesteld. Dit plan beoogt een kwalitatieve en samenhangende ruimtelijke ontwikkeling met respect voor de eigenheid van de omgeving. Het openbaar onderzoek loopt van 16 mei tot en met 15 juli 2024.
Infomoment op 6 juni 2024
Op donderdag 6 juni 2024 organiseert gemeente Lennik een infomoment over het RUP Eizeringen. Dit vindt plaats in de gemeentelijke basisschool ’t Rakkertje tussen 18 en 20 uur. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven door een e-mail te sturen naar omgeving@lennik.be.
Waarom een RUP?
Het huidige vergunningskader is verouderd en biedt onvoldoende houvast bij vergunningsaanvragen. Het RUP Eizeringen is een planningsinitiatief om deze situatie te verbeteren en een duurzame ruimtelijke ontwikkeling te bevorderen d.m.v. een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).
Doelstelling en aanleiding
De gemeente streeft naar “een landelijke kern met voldoende voorzieningen en met een samenhangende open ruimte” in Eizeringen. 

Het RUP behandelt planologische kwesties in zowel de kern als de omliggende landelijk-natuurlijke open ruimte rondom de kern. (zie afbeelding in bijlage) 
Het planteam heeft bewust gekozen om beide aspecten in het studiegebied op te nemen. Naast urgente planologische vraagstukken is ook de gemeentelijke visie voor dit gebied getoetst aan de feitelijke en juridische context, met het oog op verankering via het RUP Eizeringen.
Verdere stappen in het RUP Eizeringen
Na het openbaar onderzoek zal de gemeentelijke commissie van ruimtelijke ordening (GECORO) alle bezwaren en adviezen zorgvuldig behandelen en zelf een advies voorleggen aan de gemeenteraad.
Zodra de gemeenteraad het RUP Eizeringen definitief heeft vastgesteld en de beroepsprocedure is afgerond, zal het plan officieel verschijnen in het Belgische Staatsblad. Op dat moment treedt het RUP in werking.
Je kan het verloop van het RUP Eizeringen volgen op onze gemeentelijke website via https://www.lennik.be/rup-eizeringen.
Waarop zet RUP Eizeringen in?

Hieronder volgt een beknopt overzicht van de belangrijkste punten:

1.     Bijkomende planologische voorwaarden voor woongebied met landelijk karakter:

o    Ontwikkelingskader voor de kern van Eizeringen om de landelijke kern te bewaken in het reeds bestemde gebied voor wonen:

·       Voorschriften met betrekking tot bouw- en woonlagen, type woningen en hoogte van gebouwen.

Ontwikkelingskader langs de N8:

·       Bebouwing en functies afstemmen op het bovenlokaal karakter van de N8:

1.     Noordzijde: focus op bedrijven met specifieke voorschriften rond bouw- en woonlagen, type bedrijvigheid, wonen, parkeren,…

2.     Zuidzijde: focus op wonen en handel met bijbehorende voorschriften rond bouw- en woonlagen, type wonen (in combinatie met handelszaak al dan niet), 

Ontwikkelingskader langs de N285 in het reeds bestemde gebied voor wonen:

·       Focus op wonen met ruimte voor andere woonondersteunende voorzieningen.

·       Voorschriften over bouw- en woonlagen en type woningen.

2.     Puntsgewijze bestemmingswijzigingen i.k.v. zonevreemde functies:

o    Vergrote rechtszekerheid door herbestemming voor zonevreemde functies zoals:

·       Gebroeders Blockerye nv – o.b.v. een planologisch attest

·       Dog Cat Lovers + Slachthuis – o.b.v. vergunde elementen 

·       Maatwerkbedrijf Pajottenland vzw – o.b.v. een planologisch attest 

·       Sporting Eizeringen – o.b.v. vergunde elementen en de toekomstvisie

·       ’t Rakkertje – o.b.v. vergunde elementen

3.     Puntsgewijze bestemmingswijzigingen i.k.v. ruimtelijke vraagstellingen:

o   Bestemmingswijziging agrarisch gebied voor het inrichten van een hoppinpunt tussen N8 en N285.

o   Toegangsweg bij Kasteeldomein Neufcour en aanpassingen voor onbebouwde woonpercelen.

o   Omzetten perceel Assesteenweg 116 naar KMO-bestemming.

4.     Planologisch verankeren van zonevreemd bos:

o    I.k.v. behoud van areaal bosgebied en rekening houdend met nat valleigebied de beboste zone in de Sambrevallei zone-eigen maken.

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
21 mei 2024
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciƫle partners, advertenties en vacatures

archief