De politiezone TARL past zijn organisatiestructuren aan

C21

De politiezone TARL past zijn organisatiestructuren aan

Pictogramfeitengoed

Met het oog op een directere, betere politiezorg heeft de politiezone TARL zijn organisatie aangepast. Op 1 april is de nieuwe organisatie van start gegaan.

Enerzijds werd de interventiedienst gereorganiseerd met het oog op een goede coaching en ondersteuning van de medewerkers van deze dienst. Deze grote dienst werd zo georganiseerd dat er vier polyvalente teams werden opgericht elk met hun algemene opdrachten betreffende interventie en met hun specifieke taken in een min of meer gespecialiseerde materie. Zo is er een team dat zich toelegt op alles wat verkeer aangaat, een team dat gespecialiseerd is in de problematiek jeugd en gezin, een team dat zich focust op maatschappelijke overlast zoals hangjongeren en overlast door onaangepast sociaal gedrag. Tot slot is er een vierde team dat zich zal bezighouden met alle mogelijke vormen van (kleine – lokale) criminaliteit. Elk van deze teams wordt geleid door één of meer hoofdinspecteurs die hun medewerkers van nabij kunnen volgen en vooral coachen.

Anderzijds, en dit is een toch wel een gans nieuwe benadering van het concept wijkpolitie, werd de wijkpolitie herschikt en werden de taken opnieuw en beter gedefinieerd.

Er zijn in de zone dertien wijkinspecteurs die zich zullen focussen op echte wijkwerking (“wijkinspecteurs pur sang”). Deze medewerkers zullen maximaal aanwezig zijn in hun wijk waardoor de aanspreekbaarheid en toegankelijkheid voor de wijkbewoners sterk zal verbeteren. In het verleden was het al te vaak zo dat de wijkinspecteurs met tal van andere taken werden belast (opdrachten van de parketten – de zogenaamde kantschriften) waardoor er weinig of geen tijd overbleef om actief aanwezig te zijn in hun wijk. Van alle opdrachten die niet behoren tot de zuivere wijkwerking werden deze inspecteurs ontlast. Zij zullen maximaal in het straatbeeld aanwezig zijn.

Iedere wijkinspecteur krijgt ook een GSM ter beschikking. De oproepnummers zullen worden gepubliceerd waardoor de wijkbewoners, tijdens de uren dat de wijkinspecteur aan het werk is onmiddellijk met hem in contact kunnen komen. Buiten de diensturen van de wijkinspecteur kan altijd een boodschap ingesproken worden op de voicemail. De website van de zone wordt binnenkort ook aangepast waardoor, zoals in het verleden voor de surfer zal mogelijk zijn te zien wie zijn of haar wijkinspecteur is.

Het onthaal in de verschillende wijkkantoren werd eveneens aangepast. Sinds 1 april zullen de wijkkantoren van Ternat, Affligem en Roosdaal veertien uur per week geopend zijn. In die veertien uren is er ook één avondopening die samenvalt met de openingsuren van het gemeentehuis. Dit betekent niet dat de wijkpolitie niet bereikbaar zal zijn buiten deze uren. Er blijft altijd een muurtelefoon waardoor de hoofdpost van de zone te Liedekerke bereikbaar blijft. De wijkagent of een interventieploeg kan altijd tussenkomen wanneer een politie-interventie nodig is.

Het zonale gebouw in Liedekerke blijft onthaal verzekeren op elke werkdag van 0800uur tot 2000 uur. Ook daar kunnen onze klanten altijd terecht.

Het is eigenlijk van zelfsprekend dat dergelijke ingrijpende reorganisatie enige aanpassing vergt en een inloopperiode vraagt. Gelet op de werklast zal het nog ongeveer één maandje duren vooraleer de nieuwe organisatie op volle kracht draait.

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
03 apr 2008
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Colpaert | 06 mei 2024
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Guido van Cauwelaert | 05 dec 2023

archief