HALLE - Gemeentebesturen moeten privacy respecteren

C21

HALLE - Gemeentebesturen moeten privacy respecteren

Mark_demesmaeker

Gemeentebesturen moeten ophouden met bestuursdocumenten die persoonsgegevens bevatten, openbaar te maken voor commercieel gebruik. De gemeentebesturen krijgen hierover een brief. Dat heeft Vlaams minister Marino Keulen geantwoord op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Mark Demesmaeker (N-VA) in het Vlaams Parlement.

Het was het Radio 1 programma ‘Peeters en Pichal’ dat de kat de bel aanbond. Heel wat gemeentebesturen zien er bijvoorbeeld geen graten in om aannemers op eenvoudige aanvraag een lijst door te sturen van inwoners van wie een bouwvergunning werd goedgekeurd. Ook gebeurt het almaar vaker dat jonge moeders ongevraagd bij hun thuiskomst enveloppes vinden met voorgedrukte gelukwensen en reclamefolders.

 Peeters en Pichal’ nam de proef op de som en contacteerde 8 gemeentebesturen, willekeurig in Vlaanderen. Een redacteur deed zich voor als de bouwfirma Peeters en Pichal en vroeg of hij een lijst kon krijgen van de onlangs goedgekeurde bouwvergunningen. Van de 8 gecontacteerde gemeenten stemden er 4 toe. Eén gemeentebestuur bood de informatie zelfs aan tegen betaling.

 “Deze gemeentebesturen overtreden niet alleen de wet op de privacy, maar ook het decreet betreffende de openbaarheid van bestuur,” bevestigt minister Keulen aan Mark Demesmaeker. Dat decreet bepaalt dat gemeentebesturen een aanvraag tot openbaarmaking van een bestuursdocument moeten afwijzen als de openbaarmaking afbreuk doet aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon met de openbaarmaking instemt. Er bestaat hierover ook al een omzendbrief van 1 december 2006.

Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur heeft naar aanleiding van de parlementaire vraag van Mark Demesmaeker de gemeenten daar in haar nieuwsbrief nadrukkelijk op gewezen. Nadere toelichting bij het openbaarheidsdecreet van 26 maart 2004 vindt men op www.vlaanderen.be/openbaarheid..

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
06 nov 2008
Felix Merckx
Felix Merckx
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Guido van Cauwelaert | 08 mrt 2024
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Guido van Cauwelaert | 05 dec 2023

archief