PROVINCIE VLAAMS-BRABANT - 33 gemeenten stappen in gezamenlijke Vlaams-Brabantse aanbesteding energieaudits

C21

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT - 33 gemeenten stappen in gezamenlijke Vlaams-Brabantse aanbesteding energieaudits

Prov_vl_brabant

De provincie Vlaams-Brabant en de netbeheerders Eandis en PBE lanceerden in oktober een oproep voor een gezamenlijke aanbesteding voor de uitvoering van energieaudits in gemeentelijke gebouwen. Daarmee kunnen de gemeenten effectief werk maken van een efficiënter, goedkoper en milieuvriendelijker energiebeheer.

33 gemeenten schreven zich in voor deze gezamelijke aanbesteding. Deze gemeenten zullen samen meer dan 100 gebouwen laten onderzoeken. Dit betekent dat iets meer dan de helft van de Vlaams-Brabantse gemeenten aan dit project deelneemt. Elke gemeente heeft gemiddeld meer dan drie audits aangevraagd.

Voor onze streek nemen hieraan deel: Beersel, Gooik, Halle, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Herne.

Vlaams-Brabants steentje voor een beter leefmilieu
"De doelstelling van de gezamenlijke uitbesteding van energieaudits is om gemeenten te ondersteunen en te stimuleren om het energieverbruik van hun gebouwen te verlagen en bijgevolg ook de CO2-uitstoot.

Zo komt men tegemoet aan de steeds strengere eisen die men stelt op het vlak van een efficiënt energiebeheer in openbare en gemeentelijke gebouwen. Ook het milieu vaart er wel bij: CO2 is één van de belangrijkste broeikasgassen. Het verminderen van de CO2-uitstoot is hoogst noodzakelijk om de klimaatverandering tegen te gaan. Op deze manier wil de provincie Vlaams-Brabant een steentje bijdragen om de Kyotonormen te halen" zegt Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde voor leefmilieu.

Bij de start van dit project werden de gemeenten dan ook opgeroepen om één of meerdere energieaudits van hun gemeentelijke gebouwen uit te laten voeren in een periode van 1 tot 2 jaar en deze via dit project gezamenlijk, onder coördinatie van de provincie, aan te besteden. Voor gemeenten kan het immers interessant zijn om meerdere energieaudits in een korte periode uit te voeren en een zo volledig mogelijk zicht te krijgen op de mogelijk uit te voeren investeringen en te nemen maatregelen op korte en lange termijn voor het gemeentelijke gebouwenpark.

Tot 66% subsidies mogelijk
De prijs van de energieaudit varieert tussen de 3.700 euro voor kleine gebouwen tot meer dan 6.000 euro voor grotere gebouwen. Voor hele grote, complexe gebouwen, van meer dan 5000 m², kan de prijs oplopen tot 11.000 euro. Door een gezamenlijke aanbesteding kan de prijs hiervan flink gedrukt worden.

Dit project komt bovendien in aanmerking om als intergemeentelijk project ingediend te worden in het kader van de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 met het Vlaamse Gewest. De provincie treedt dan op als trekker voor de Vlaams-Brabantse gemeenten en zal het hele project coördineren. Op deze manier kunnen, uiteraard onder voorwaarde van goedkeuring door de Vlaamse overheid, 50% van de kosten van de gemeenten gesubsidieerd worden.

"Daarnaast voorziet ook de provincie Vlaams-Brabant zelf een eenmalige provinciale subsidie. De subsidie bedraagt 20% op de aankoopprijs van de energieaudit , met een maximum van 1000 euro per energieaudit. Door de gezamenlijke aanbesteding en de provinciale en mogelijk Vlaamse subsidies kan de prijs van de energieaudits sterk gedrukt worden. De subsidies kunnen dus tot bijna 70% oplopen" aldus gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts.

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
25 dec 2008
PVB
RE
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Guido van Cauwelaert | 08 mrt 2024
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Guido van Cauwelaert | 05 dec 2023

archief