REGIO / LIEDEKERKE - Veiligheid moet centraal gewaarborgd blijven

REGIO / LIEDEKERKE - Veiligheid moet centraal gewaarborgd blijven

Toekomstforum
EP

Civiele Bescherming moet in LIEDEKERKE blijven
In het kader van de hervorming van de Civiele Bescherming hebben de burgemeesters van Halle-Vilvoorde recent vernomen dat de kazerne Liedekerke mogelijks gesloten zou worden ten voordele van de kazerne in Brasschaat. Dit zou volgens de burgemeesters van Halle-Vilvoorde geen goede zaak zijn voor hun inwoners, voor de regio en bij uitbreiding voor heel Vlaanderen.

Liedekerke werd nochtans - op basis van een objectieve analyse – eerst als meest geschikte én  meest kostenefficiënte kazerne gerangschikt : de post ligt het meest centraal van Vlaanderen qua aanrijtijden richting alle andere hulpverleningszones van Vlaanderen, zelfs naar Wallonië toe. Zo is bijvoorbeeld ook de afstand naar Henegouwen aanvaardbaar; de post is uitgerust met uiterst goede gebouwen. Er werd in Liedekerke tot voor kort enorm  geïnvesteerd in een volledig nieuw gebouwde kazerne en de modernisering van alle bijhorende gebouwen en hallen.

De burgemeesters van Halle-Vilvoorde begrijpen dan ook niet dat men deze nieuwe en moderne gebouwen verlaat om op een andere plaats opnieuw dezelfde forse investeringen te moeten doen.

De burgemeesters van Halle-Vilvoorde kunnen zich in geen enkel opzicht akkoord verklaren met een sluiting van de kazerne te Liedekerke, en dit gelet op het belang, de rol en de centrale ligging van de kazerne Liedekerke in Vlaanderen en palend aan het Brussels Gewest.

Een sluiting van de post civiele bescherming van Liedekerke zou bovendien een vorm van woordbreuk inhouden ten aanzien van de regio Halle-Vilvoorde. Eerder dit jaar stelde de Minister van Binnenlandse Zaken immers de mogelijke integratie van de civiele bescherming in Liedekerke in het vooruitzicht om de onderfinanciering van de brandweer door de federale overheid gedeeltelijk te compenseren.

Tijdens een recente industriebrand op de grens Vilvoorde-Grimbergen bewees de civiele bescherming van Liedekerke zijn grote belang. Er werd niet alleen aanzienlijke bijstand gegeven aan de brandweerzone, dankzij hun inzet werd een kleine milieuramp vermeden tijdens het dagenlange bluswerk.

Het is daarenboven onredelijk om de kazerne van Liedekerke te delokaliseren naar een gebied helemaal in het noordoosten van Vlaanderen en België. Brasschaat ligt in een zone waar de mogelijke risico’s van chemische aard (de zgn. CBRN-risico’s) - die het voorwendsel zijn van de beoogde herlokalisatie -, al meer dan voldoende opgevangen worden door de lokale brandweerzones en bedrijfsbrandweerkorpsen. Dit is niet het geval in het centrum van het land waar de kazerne Liedekerke vandaag de centrale rol speelt. CBRN-expertise centraliseren in een kazerne in een uithoek boven Antwerpen, zal evenmin goed bestuur blijken in het geval van een calamiteit in Zeebrugge, Oostende, Gent, Kortrijk, ... waar evenzeer grote Seveso-bedrijven gesitueerd zijn.

Naast de CBRN-taak zijn er trouwens ook nog twee andere – minstens even belangrijke - taken nl. Heavy Support en Search and Rescue. Deze laatste twee taken zijn geen nieuwe taken, maar taken die de Civiele Bescherming al sinds jaar en dag vervult en met groot succes. Het is jammer om deze  expertise weg te trekken uit het centrum van het land.

De burgemeesters van Halle-Vilvoorde vroegen de Eerste Minister Charles Michel om een uiterst dringend onderhoud om de plannen te bespreken, maar hebben tot op heden geen antwoord ontvangen op hun verzoek.

De burgemeesters van Halle-Vilvoorde, hierin gesteund door andere regio’s, eisen om deze redenen dat veiligheid centraal gewaarborgd blijft door het behoud van de kazerne te Liedekerke. Het feit dat het openhouden van een tweede gespecialiseerde post in Brasschaat een hogere kost zou inhouden, mag geen argument zijn ten koste van de veiligheid van alle inwoners van Halle-Vilvoorde, en bij uitbreiding voor geheel Vlaanderen en Brussel.

Reactie N-Va Liedekerke

Na het ter perse gaan van de persmededeling van Toekomstforum Halle-Vilvoorde over de civiele bescherming in Liedekerke, nam N-VA voorzitter Kasper Daem contact op met het kabinet van minister Jambon. Hij drukte zijn bezorgdheid uit omtrent de mogelijke sluiting en drukte de minister op het hart de voordelen van de centrale ligging en de recente modernisering van de kazerne in Liedekerke als doorslaggevend in overweging te nemen.

N-VA Liedekerke betreurt wel de zeer voorbarige communicatie over het verdwijnen van de civiele bescherming uit Liedekerke door sommige politici op de sociale media. Sommige beweren zelfs dat ze een federale minister in het Vlaams Parlement ter orde zullen roepen en hopen hierdoor enkel kiezers voor zich te winnen.

Het klopt dat de civiele bescherming hervormd wordt en dat het aantal posten zal inkrimpen. Deze oefening is nodig om alles beter te laten functioneren en alles betaalbaar te houden. De civiele doet andere taken dan de brandweer, en omgekeerd.

Hoeveel van de 6 posten uiteindelijk zullen opengehouden worden, is echter nog niet geweten. Dat kunnen er bijvoorbeeld 2 of 4 zijn. Het is ook nog niet beslist WELKE dichtgaan. Het duurt gewoon zo lang omdat sommige partijen in de regering blijven discussiëren, en die discussie zal uiteindelijk in het kernkabinet moeten beslist worden.

Het belangrijkste is dat niemand wordt ontslagen! Wie afvalt, krijgt een andere baan, bijvoorbeeld bij de brandweer of bij een andere overheidsdienst.

Voor wie wel bij de civiele blijft, geldt dat het statuut wordt “verhoogd” tot dat van de brandweer. Wie bij de civiele werkt, zal dus in de toekomst betere voorwaarden hebben dan nu.

 

In ieder geval, als het van de N-VA van Liedekerke afhangt, dan blijft de post in Liedekerke behouden. 

 

 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
14 dec 2016
Felix Merckx
EP
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Jacky Delcour | 16 okt 2017
Jacky Delcour | 09 okt 2017

archief