ASSE, HALLE, LENNIK, Londerzeel, OPWIJK, Vilvoorde en Zaventem worden één brandweerkorps

C21

ASSE, HALLE, LENNIK, Londerzeel, OPWIJK, Vilvoorde en Zaventem worden één brandweerkorps

Brandweer_p200

In afwachting van de feitelijke nieuwe hulpverleningszones met rechtspersoonlijkheid wordt aan de gemeenten die beschikken over een brandweerkorps verzocht een operationele prezone op te richten. De operationele prezone (OPZ) Vlaams-Brabant West omvat de bandweerkorpsen van Asse, Halle, Lennik, Londerzeel, Opwijk, Vilvoorde en Zaventem.

Aan de gemeenten die een OPZ-overeekomst sluiten met de staat kent de federale overheid subsidies toe voor personeelskosten, infrastructuur, materieel, uitrusting en coördinatie.
 
Het doel van de overeenkomst is: het verbeteren van de coördinatie binnen de OPZ, de toepassing van het principe van de snelste adequate hulp, het uitvoeren van een risicoanalyse e voor de OPZ en een rationeel beheer van het materieel van de OPZ in functie van de risicoanalyse
 
Voor de operationele prezone Vlaams-Brabant West wordt Vilvoorde aangeduid als beherende gemeente. Het OPZ bestuur bestaat uit de zeven burgemeesters van de betrokken gemeenten.
 
De financiële middelen die de federale overheid toekent indien alle gemeenten van OPZ Vlaams-Brabant West de overeenkomst ondertekenen bedragen 1.060.497,71€ voor de prezone in 2010. Hiervan wordt 551.498 euro voorzien voor de zonale invulling en 509.000 euro voor de lokale invulling… Asse, Halle, Lennik, Londerzeel, Vilvoorde en Zaventem krijgen elk 76.350 euro en Opwijk 50.900 euro.
 
Van het geld van de zonale opvulling gaat het grootste gedeelte naar het korps van Lennik voor de aankoop van een nieuwe brandweerwagen.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
25 nov 2010
Felix Merckx
ep
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief