Jeugdbeleidsplan OPWIJK focust op investeringen in infrastructuur jeugdverenigingen

C21

Jeugdbeleidsplan OPWIJK focust op investeringen in infrastructuur jeugdverenigingen

Jeugdraad_p200

Normaal gezien diende het jeugdbeleidsplan 2011-2013 voorgelegd te worden aan de gemeenteraad van oktober. Door een fout in de berekening van de vooropgestelde uitgaven werd door het College van Burgemeester en Schepenen beslist om het aangepaste JBP nogmaals ter advies voor te leggen aan de jeugdraad.

De jeugdraad gaf een positief advies voor het JBP met de uitdrukkelijke vermelding dat zij teleurgesteld was over de fout die gemaakt werd in de berekening van de uitgaven.
In het voorliggende jeugdbeleidsplan 2011-2013 is er een stijging van het budget voorzien van 14.000 EUR. Het plan bevat verschillende nieuwe acties en doelstellingen:
- brandpreventie jeugdlokalen (2011, 2012 en 2013): 5.000 EUR
- speelbos (2012): 2.500 EUR
- recreatieve sportbeoefening en aanleg van voetbalpleintjes (2012 en 2013): 2.500 EUR
- speelbos (2012): 2.500 EUR
- jongerenwerking i.s.m. Nijdrop en GC (2011, 2012 en 2013): 2.000 EUR
- fuifcheques (2011, 2012 en 2013): 2.000 EUR
- infoavonden in het kader van de opvoedingsweek (2011, 2012 en 2013): 1.500 EUR
- preventie gehoorschade (2011, 2012 en 2013): 1.000 EUR
- free podium (2011, 2012 en 2013)
- jeugdbewegingendag (2013): 1.000 EUR
- project diversiteit (2013): 1.000 EUR
- vorming en diversiteit (2011, 2012 en 2013): 750 EUR
- viering 30 jaar VAJA (2013): 750 EUR
- promotie van culturele activiteiten (2011, 2012 en 2013): 500 EUR
- jeugdraadfuif (2011): 500 EUR
 
Naast deze nieuwe initiatieven blijven een aantal elementen uit de vorige jeugdbeleidsplannen behouden, maar wordt het budget verhoogd. Het gaat hier dan over:
- toelage voor infrastructuurwerken aan jeugdlokalen (2011, 2012 en 2013): van 1.500 EUR naar 3.000 EUR (+1.500 EUR)
- toelage aan jeugdverenigingen (2011, 2012 en 2013): van 13.000 EUR naar 14.000 EUR (+1.000 EUR)
- toelage aan jeugdhuizen (2011, 2012 en 2013): van 13.000 EUR naar 14.000 EUR (+1.000 EUR)
- kinder- en jeugddag (2011 en 2012) van 3.000 EUR naar 4.000 EUR (+1.000 EUR)
- project kinderraad (2011, 2012 en 2013): van 500 EUR naar 1.500 EUR (+1.000 EUR)
- vernieuwing jeugdinfogids (2011): van 250 EUR naar 1.000 EUR (+750 EUR)
- aankoop spelmateriaal (2011, 2012 en 2013): van 620 EUR naar 720 EUR (+100 EUR)
 
Een aantal budgetten blijven status quo:
- werkingskosten VAJA (2011, 2012 en 2013): 8.000 EUR
- onderhoud speelterreinen (2011, 2012 en 2013): 4.000 EUR
- jeugdgazet oftewel JeGo (2011, 2012 en 2013): 3.500 EUR
- toelage voor jeugdprojecten (2011, 2012 en 2013): 3.000 EUR
- toelage voor jeugdvorming (2011, 2012 en 2013): 1.240 EUR
- website Jopwijk (2011): 1.000 EUR
- toelage jeugdraad (2011, 2012 en 2013): 500 EUR
- toelage kinderraad (2011, 2012 en 2013): 500 EUR
- naambekendheid jeugddienst (2011, 2012 en 2013): 500 EUR
 
Op het gebied van investeringen wordt er hoofdzakelijk ingezet op de verbetering van de jeugdlokalen (55.000 EUR in 2011, 65.000 EUR in 2012 en 30.000 EUR in 2013). Er zijn ook heel wat financiële middelen voorzien voor speelterreinen. In 2011 zouden er nog 2 speelterreinen ingericht worden: 1 in Droeshout en 1 in de Kluisbeekstraat, samen goed voor een budget van 30.000 EUR. Vanaf 2012 gaan we de bestaande speelterreinen opwaarderen en voorzien we jaarlijks 20.000 EUR. Het skateterrein zal in de toekomst op de Vetweyde te vinden zijn. Voor de herlocatie voorzien we 15.000 EUR (in 2012) en voor de herinrichting van de huidige locatie reserveren we 6.000 EUR (in 2011).
Uit deze opsomming blijkt dat er in het jeugdbeleidsplan 2011-2013 heel wat nieuwe initiatieven voorgesteld worden. Een aantal hiervan kaderen in de prioriteiten brandveiligheid en jeugd- en jongerencultuur die werden vooropgesteld door Vlaams minister Pascal Smet. De cijfers laten niks aan de verbeelding over en tonen duidelijk aan dat er in de komende jaren zwaar geïnvesteerd in de infrastructuur van onze jeugdverenigingen.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
26 nov 2010
An Peeters
ep
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief