Vrijwilligerscentrale OPWIJK uit de startblokken

C21

Vrijwilligerscentrale OPWIJK uit de startblokken

Vrijwilligers_gezocht_p200

Vlaanderen telt vandaag meer dan een miljoen vrijwilligers die zich wekelijks inzetten voor anderen via hun sportclub, het OCMW, een toneelgroep, de milieuvereniging of het jeugdhuis… Dit betekent dat naar schatting zowat 1 op 5 Opwijkenaren zich belangeloos inzet. Een schatting, want in de praktijk zijn het er wellicht nog veel meer. Ze zijn allen kosteloos maar onbetaalbaar.

Tussen 26 februari tot 6 maart wordt in heel Vlaanderen de week van de vrijwilliger gevierd. Een uitstekende gelegenheid om allen die zich belangeloos inzetten in onze gemeente van harte te bedanken. Dit jaar werd immers uitgeroepen als Europees jaar van de vrijwilliger. Maar ook na afloop van dit feestjaar wenst het gemeente- en OCMW-bestuur het vrijwilligerswerk blijvend de nodige stimuli te geven. Daartoe werd er beslist tot de oprichting van een vrijwilligerscentrale. Met de oprichting van deze centrale op 1 maart 2011 geeft het bestuur gevolg aan de verdere uitvoering van het Lokaal Beleidsplan 2008-2013 waarbij een vrijwilligerscentrale wordt opgestart binnen de schoot van het Sociaal Huis De Wegwijzer.
Aanspreekpunt
De vrijwilligerscentrale wil in de eerste plaats het lokale aanspreekpunt zijn voor elke inwoner die bekommerd is met het vrijwilligerswerk. De kernidee is de waardering en herwaardering van de inzet en inspanningen van vele individuen die zichtbaar en onzichtbaar een onmisbare bijdrage leveren aan de maatschappij en de lokale gemeenschap. Enerzijds is het de bedoeling de lokale diensten van OCMW en gemeentebestuur te versterken en aan te vullen naargelang de noodwendigheden, opportuniteiten en bestuurlijke behoeften. Anderzijds kan de vrijwilligerscentrale uitdrukkelijk optreden als steunpunt voor derden, zowel voor individuen als voor organisatie. Het is echter niet de bedoeling dat het vrijwilligerswerk bestaande jobs gaat vervangen. De vrijwilligerscentrale beoogt een duurzame en niet-concurrentiële samenwerking tussen mensen en organisaties en vervult een maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Vrijwilligers gezocht
De vrijwilligerscentrale beschikt over een databank met verschillende vacatures voor vrijwilligers in de gemeente. Ook verenigingen en organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers kunnen hun vacature vrijblijvend melden aan de centrale. Wie interesse heeft om aan vrijwilligerswerk te doen kan zich eveneens aanmelden bij de verantwoordelijke van de centrale.
Werkgroep vrijwilligerswerk
Wij wensen onze burgers inspraak te geven inspraak in het gemeentelijk vrijwilligersbeleid. Een werkgroep, samengesteld uit individuen, professionelen en gemeente/OCMW kan in de toekomst mee de krijtlijnen uitzetten van een lokaal beleid waarbij de vrijwilliger centraal staat. Via deze weg krijgen burgers en/of de belangengroepen die ze vertegenwoordigen en verdedigen concreet een adviserende stem.
Contactgegevens
Coördinator van de vrijwilligerscentrale is mevrouw Karen Lauwers, eveneens de coördinator van het Sociaal huis De Wegwijzer.
Vrijwilligerscentrale Opwijk
De Wegwijzer - Gasthuisstraat 15 - 1745 Opwijk - 0800/113.41 – vrijwilligers@opwijk.be
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
04 mrt 2011
Gerrit Achterland
ep
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief