OPWIJK / MERCHTEM / ASSE - Aanleg OMA-route

C21

OPWIJK / MERCHTEM / ASSE - Aanleg OMA-route

Fons_heyvaert_2012_p200
Fons Heyvaert (ep)

De commissie Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Mobiliteit heeft tijdens de commissievergadering van dinsdag 31 januari zowel het principeakkoord als de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd voor de aanleg van de nieuwe OMA-fietsroute.

Met deze goedkeuring wordt een nieuwe stap gezet in de realisatie van het langverwachte fietstraject tussen Opwijk – Merchtem - Asse – en verder richting Brussel. Het is het provinciebestuur dat thans de leiding neemt in de verdere afwerking van dit dossier. Op voorstel van de provincieraad – dat dit dossier tijdens zijn eerstvolgende vergadering midden februari zal voorgelegd krijgen – zal een gelijktijdige aanleg van een fietspad op het grondgebied van de gemeenten Opwijk – Merchtem en Asse gebeuren en wordt de definitieve stap gezet naar het uitwerken van de studie.
Tussen 2002 en 2008 vonden er al verschillende overlegmomenten plaats tussen de drie gemeenten en de dienst mobiliteit van de provincie rond de aanleg van een fietspad langs de spoorlijn Opwijk – Merchtem – Asse. Dit resulteerde uiteindelijk in een samenwerkingsovereenkomst op 17 december 2008. Toen werd overeengekomen dat Merchtem het project zou “trekken”, een ontwerper zou aanstellen en zou optreden als bouwheer voor de aanleg van deze fietsweg. Door Merchtem werd echter geen gevolg gegeven aan deze overeenkomst.
Op voorstel (gemeenteraad 22 februari 2010) van CD&V-N-VA-fractieleider Fons Heyvaert werd door het Merchtemse gemeentebestuur opnieuw contact opgenomen met de dienst mobiliteit van de provincie met de vraag om vanuit de provincie het proces voor de aanleg van een intergemeentelijke fietsroute te coördineren.
In de loop van 2011 werden door het provinciebestuur verschillende overlegmomenten met de gemeentebesturen georganiseerd met als doel na te gaan of de aanleg van deze fietsweg wel haalbaar was en of de gemeentebesturen echt bereid waren om tot een dergelijke realisatie over te gaan. Dit alles resulteerde in de principeovereenkomst inzake de gelijktijdige aanleg van een fietspad op het grondgebied van Opwijk – Merchtem en Asse. Hierin werd ook bepaald dat de gemeente Asse op haar grondgebied zelfs zal optreden als opdrachtgever voor de studie en uitvoering van de werken.
Het gehele project past in het kader van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, waardoor het geheel past binnen het fietsfonds en dus in aanmerking komt voor provinciale subsidies. Het totale traject zal ongeveer 12 km lang zijn. Het vervolg van de route vanaf het station van Asse richting Brussel is de zogenaamde OMA-B-route, een fietsweg die past binnen het kader van het fietsGEN dat zal worden gerealiseerd. Hierdoor zal het kleinstedelijk gebied van Asse worden verbonden met Brussel (AZ Jette) en tegelijkertijd ook de bedrijventerreinen (industriezone Asse en researchpark Zellik) ontsluiten. 
Door de realisatie van dit project wordt aan de fietser een route aangeboden waardoor hij op een korte, veilige, rustige en comfortabele manier de woonkernen en de stationsomgevingen van Opwijk, Merchtem, Mollem en Asse met elkaar verbindt.
Tot slot kan nog worden gesteld dat reeds een groot deel van het traject al bestaat, maar dat de aanleg van de “missing links” zullen leiden tot de uiteindelijke realisatie van het traject dat afwisselend aan de oostkant en aan de westkant van de spoorlijn zal lopen. Wie het hele traject affietst zal 6 keer van kant moeten wisselen.
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
31 jan 2012
Gerrit Achterland
ep
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief