Provincie Vlaams-Brabant stemt in met huidige activiteiten dancing Flight 90 in OPWIJK

C21

Provincie Vlaams-Brabant stemt in met huidige activiteiten dancing Flight 90 in OPWIJK

Jean-pol_olbrechts_p200
Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde voor leefmilieu (ep)

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft een milieuvergunning voor dancing Flight 90 in Opwijk verleend. Hierdoor kan Flight 90 drie avondlijke dansactiviteiten per maand blijven organiseren.

Op 26 april 2011 wijzigde het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Opwijk de voorwaarden in de milieuvergunning van de feestzaal met dansgelegenheid Flight 90 uit de Doortstraat in Opwijk. Flight 90 mocht enkel nog twee activiteiten per maand organiseren tussen 22 en 24 uur.
Flight 90 vroeg daarop de opheffing van deze voorwaarden. Uiteindelijk versoepelde de gemeente de voorwaarden waardoor de dancing nu drie activiteiten per maand mag organiseren, waarvan twee dansactiviteiten tussen 22 en 24 uur en een after work party op elke tweede donderdag van de maand tot middernacht.
Tegen deze beslissing ging een buurtbewoonster in beroep bij de provincie Vlaams-Brabant. Ze kloeg aan dat de dancing voor nachtlawaai, een onveiligheidsgevoel, vandalisme, drukte en sluikafval zorgt.
“We hebben het beroep van de buurtbewoonster niet ingewilligd. De gemeente Opwijk heeft in haar beoordeling van het verzoek tot wijziging van de voorwaarden voldoende aandacht besteed aan de mogelijke negatieve impact op de omgeving. Ze heeft de omvang van de activiteiten van de dancing ook beperkt tot drie per maand, net om het lokale karakter van de activiteiten te behouden zodat het geen mega-karakter kan aannemen. Uit de beschikbare gegevens blijkt dat de geluidsinstallatie is afgesteld op het toelaatbare niveau en er dus geen geluidsoverlast is. Bovendien ligt de dancing in industriegebied. Om al deze redenen hebben we een milieuvergunning verleend”, zegt Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde voor leefmilieu.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
05 mrt 2012
Gerrit Achterland
ep
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief